«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetleri ha’m komissiyalari’ haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (Jan’a redakciyada)


Viewed: 9537