Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • Бул жерлерди тек келип көриў керек! Мойнақтың әжайып аймақлары (фото)

  Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 28-февральдағы «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасы Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық, аймақта туризмди раўажландырыў мақсетинде усы жылы Қарақалпақстан хабар агентлигиниң басламасы менен май ҳәм сентябрь айларында бир топар ғалаба хабар қураллары Үстирт платосы бойлап Арал теңизи акваториясы ҳәм Мойнақ районына медиатур шөлкемлестирген еди. Төменде усы медиатур даўамында сүўретке алынған әжайып көринислерди тамашалаўыңыз мүмкин: Телеграмдағы каналымызға ағза болыӊ

  16.12.2017, http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category.

 • АМАНГҮЛ СТАМБУЛДАН ГҮМИС МЕДАЛЬ АЛЫП КЕЛДИ

  Азия ойынлары бағдарламасыны киргизилген миллий гүрес түри бүгинги күни жәҳән спорт майданында да өзиниң ылайықлы орнына ийе болмақта. 7-декабрь күни Нөкис темир жол вокзалында усы жылдың 30-ноябринен 4-декабрь аралығында Түркия мәмлекетиниң Стамбул қаласында миллий гүрес бойынша XI жәҳән чемпионатының 2-орын жеңимпазы қарақалпақстанлы палўан қызымыз Амангүл Алланазарованы салтанатлы түрде күтип алыў мәресими өткерилди. Жәҳән чемпионатына дүньяның 50ге шамалас мәмлекетлеринен ең күшли палўанлар 15 салмақ категориясы бойынша гилемге түсип, өз-ара беллести. Бул Жәҳән чемпионатына гүрес Ўатаны есапланған Өзбекистан сайланды…

  16.12.2017, Sport.

 • «ЖАЙҲУН САМАЛЛАРЫ»НЫҢ ЖАҒЫМЛЫ ЛЕБИ

  Көркем өнер сондай қүдиретли күшке ийе болып, оның халқымызды, әсиресе, келешек әўладты Ана-Ўатанымызға муҳаббат, ғәрезсизлик идеяларына садықлық руўхында тәрбиялаўдағы тәсир күши оғада жоқары болып табылады. Соңғы пайытта ҳүрметли Президентимиз тәрепинен бул салаға үлкен итибар қаратылып, көркем өнерди раўажландырыў, дөретиўши халқын ҳәм оған ықлас қойған жас талантлыларды қоллап-қуўатлаў бойынша бир қанша илажлар әмелге асырылмақта. Сондай-ақ, жас ҳәўескер дөретиўшилерге өз талантын жүзеге шығарыўы ушын оларға қәўендерлик етиў басламаларының берилип атырғаны бизди өз келешегимизге, көркем өнеримизге, оның тымсалында…

  16.12.2017, Ma’deniyat.

 • АЙМАҚТЫҢ КЕЛЕШЕГИНЕ ЖАНКҮЙЕР ЖАСЛАР

  Пайтахтымыздағы Есжан бақсы атындағы Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде «Мәҳәлле мениң тәғдиримде» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти. Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 3-февральдағы Пәрманы менен белгиленген 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы Мәмлекетлик бағдарламада ҳәр тәреплеме бәркамал әўладты тәрбиялаўда шаңарақ және пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының билимлендириў мәкемелери менен бирге ислесиўин буннан былай да беккемлеў, бул бағдарда мәҳәлле институтының орнын…

  16.12.2017, Ma’deniyat.

 • ТЕАТРДА БАЛАЛАРҒА «АҚ ҚУЎ ҲАҚҚЫНДА АҢЫЗ» ҚОЙЫП БЕРИЛДИ

  13-ноябрь күни Қарақалпақ мәмлекетлик Қуўыршақ театрында Өзбекистан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалының оқытыўшысы Жаббар Хожановтың қәлемине тийисли «Ақ қуў ҳаққында аңыз»  спектакльниң премъерасы болып өтти. Спектакльди мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериниң тәрбияланыўшылары ҳәм олардың тәрбияшылары тамашалады. Спектакльдиң сюжетлери аңызға  тийкарынып жазылған. Онда патшаның қызы Айгүл (Ақ қуў-Н.Генжебекова) сыйқыршы Мәстан кемпир (У.Қазақбаева) ҳәм Қуйын (П.Кулимов)ның жаман нийетли ҳийлесиниң қурбаны болып, Ақ қуўға айланып қалады. Аңшы жигит Темирбек (Ш.Алламбергенов) Ақ қуўды атпақшы болғанда, ол адам…

  16.12.2017, Ma’deniyat.

 • АРАЛБОЙЫ АЙМАҒЫНДА КОРЕЯ КИНО КҮНЛЕРИ

  Қарақалпақ мәмлекетлик Қуўыршақ театрында «Корея кино күнлери»ниң ашылыў мәресими болып өтти. Корея Республикасының Өзбекистандағы елшиханасының басламасы менен еки күн даўамында өткерилетуғын усы илаж шеңберинде кореялы кино дөретиўшилери тәрепинен сүўретке алынған бир неше көркем ҳәм мультфильмлер қарақалпақстанлы кино ықласбентлериниң итибарына усынылады. Корея ҳәм Өзбекистан Республикалары арасындағы барған сайын раўажланып ҳәм беккемленип баратырған дипломатиялық байланыслардың орнатылғанына жигирма бес жыл толыў мүнәсибети менен өткерилип атырған мәдений илажлар шеңберинде шөлкемлестирилген бул «Корея кино күнлери»ниң ашылыўына бағышланған салтанатлы мәресиминде Корея…

  16.12.2017, Ma’deniyat.

 • ЖАС КИТАПҚУМАРЛАР АНЫҚЛАНДЫ

  Қорақалпоғистонлик ёшлар маҳалласи ҳақида нималарни билади?

  Пайтахтымыздағы Жаслар орайында «Жас китапқумар» таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышы болып өтти. Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 5-июль күнги «Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясаттың нәтийжелилигин арттырыў ҳәм Өзбекистан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы пәрманын орынлаў шеңберинде Өзбекистан жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси тәрепинен мәпдар шөлкемлер менен биргеликте өткерилген илаждың тийкарғы мақсети,  балалар ҳәм жаслар арасында китап оқыўды ҳәм китапқумарлық мәдениятын арттырыў, интеллектуаллық қәбилетин және руўхый дәрежесин раўажландырыў, усы арқалы олардың елимиздиң тарийхы, миллий, улыўма инсаныйлық қәдириятлар, жәмийетлик…

  16.12.2017, bilimlendiriw.

 • ЖОҚАРЫ ОҚЫЎ ОРЫНЛАРЫНДА СЫРТҚЫ (АРНАЎЛЫ) ҲӘМ КЕШКИ БӨЛИМЛЕР АШЫЛАДЫ

  Бүгинги күнде заман талабы ҳәм жәмийетшиликтиң усынысына бола, республикамыздағы жоқары оқыў орынларында сыртқы (арнаўлы) ҳәм кешки оқыў түрлери де әмелге асырылады. Президент Ш.Мирзиёев Устазлар ҳәм муғаллимлер күнине байланыслы шығып сөйлеген қутлықлаў сөзинде бүгинги күнде пүткил дүньяны қорқынышқа салып атырған терроризм ҳәм экстремизм қәўпиниң алдын алыўда тек билимлендириў ғана исенимли тирек бола алатуғынын айтып, Өзбекистанның 16 жоқары оқыў орнында кешки ҳәм арнаўлы сыртқы бөлимлердиң ашылатуғынын жәриялаған еди. Солар қатары, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында да…

  16.12.2017, bilimlendiriw.

 • ПОТЕНЦИАЛЛЫ ҚӘНИГЕЛЕР – ЕЛИМИЗ КЕЛЕШЕГИ

  Пайтахтымызда И.Губкин атындағы Россия мәмлекетлик нефть ҳәм газ университетиниң Ташкент қаласындағы филиалы шөлкемлестирилгенине он жыл толыўы мүнәсибети менен илаж болып өтти. И.Губкин атындағы Россия мәмлекетлик нефть ҳәм газ университетиниң Ташкент қаласындағы филиалы директоры А.Максименко ҳәм басқалар Өзбекистанда улыўма тән алынған жәҳән стандартлары ҳәм оқыў бағдарламалары тийкарында ҳәр қыйлы салаларда, атап айтқанда, елимиздиң нефть-газ ҳәм нефть-химия тармағы ушын жоқары маманлықтағы кадрларды таярлаўға айрықша итибар қаратылып атырғанын атап өтти. 2007-жылы елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримовтың басламасы менен…

  16.12.2017, bilimlendiriw.

 • ӨЗБЕКИСТАН ҲӘМ ҚЫРҒЫЗСТАН ИСБИЛЕРМЕН ТОПАРЛАРЫНЫҢ УШЫРАСЫЎЫ

   Қырғызстан Республикасы Президенти Сооранбай Жээнбековтың елимизге рәсмий сапар етиўи шеңберинде пайтахтымыздағы Халықаралық бирге ислесиў орайында Өзбекистан Республикасы менен Қырғызстан Республикасы бизнес форумы ҳәм кооперация биржасы шөлкемлестирилди. Онда еки елдиң саўда, санаат, экономика, қурылыс, машина қурылысы, аўыл хожалығы, азық-аўқат, тоқымашылық ҳәм жеңил санаат, мәлимлеме технологиялары сыяқлы салаларға қәнигелестирилген министрликлер, жүзден аслам компания ҳәм фирмалардың ўәкиллери қатнасты. Өзбекистан менен Қырғызстан арасындағы бирге ислесиў ҳәр қыйлы салаларда жедел раўажланып бармақта. Өз-ара пайдалы шериклик тийкарындағы бирге ислесиў шеңберинде перспективалы…

  16.12.2017, Ekonomika.

 • РОССИЯ – ӨЗБЕКИСТАН: МИЙНЕТ МИГРАЦИЯСЫ ТАРАЎЫНДА ЖАҢА ТӘРТИПЛЕР

  Мәлим болғанындай, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Россияға мәмлекетлик сапары даўамында көплеген мәмлекетлераралық ҳәм халықаралық келисимлер менен шәртнамаларға қол қойылды. Олардың бири «Өзбекистан Республикасы Ҳүкимети менен Россия Федерациясы Ҳүкимети арасында Россия Федерациясы аймағында ўақтынша мийнет етиўин әмелге асырыў ушын Өзбекистан Республикасы пуқараларын шөлкемлескенлик жағдайында тартыў және жумысқа қабыллаў ҳаққында»ғы келисим болып есапланады. Усы келисим шеңберинде әмелге асырылған илажлар туўралы Сыртқы мийнет миграциясы мәселелери бойынша агентликтиң Нөкис филиалы баслығы Азамат Ачилов пенен сәўбетлесип, қызықтырған сораўларымызға жуўап алдық. –…

  16.12.2017, Ekonomika.

 • БАЙРАМ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ ИЛАЖЫ ӨТКЕРИЛДИ

    Өзбекистан Республикасы Бас Прокуратурасы жанындағы Мәжбүрий орынлаў бюросы Қарақалпақстан Республикалық басқармасы Елликқала районлық бөлими хызметкерлери үлкен саўап иске қол урды. Өзбекистан Республикасы Конституциясының 25 жыллық байрамы мүнәсибети менен район прокуратурасы ўәкиллериниң қатнасында райондағы «Наўайы» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 12 кем тәмийинленген ҳәм үйлеринде наўқасы бар шаңараққа улыўма баҳасы 700 мың сумлық алты түрдеги азық-аўқат өнимлерин инам етти. Бундай қайырқомлық жәрдемнен кеўиллери толып тасқан шаңарақ ағзалары Елбасшымызға, Ҳүкиметимизге ҳәм Мәжбүрий орынлаў бюросы районлық бөлими хызметкерлерине шексиз…

  16.12.2017, Жамият.

 • ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ КӨПТЕН КҮТКЕН БАЙРАМЫ

  Аўыл хожалығы хызметкерлери күнине бағышланып пайтахтымыздың Атшабар майданында болып өткен «Зүрәәт байрамы»нан репортаж Тыныш ҳәм татыў елге ҳәр қандай байрам жарасады. Республикамыздың атайы дийқанлары, азамат фермерлери, пидайы аўыл хожалығы хызметкерлери быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»н мол табыслар менен жуўмақламақта. Оның үстине Президентимиздиң басламасы менен  декабрь айының екинши екшембиси Аўыл хожалығы хызметкерлери күни деп белгилениўи дийқан ҳәм фермерлерге, гүллән халқымызға болған  айрықша ғамқорлық және итибардың әмелдеги көриниси болды. Нөкис қаласының арқа тәрепинде жайласқан…

  16.12.2017, Жамият.

 • ШОМАНАЙДА ЖАҢА ЕКИ ОБЪЕКТ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

    Шоманай районында бир күнде еки жаңа объект – Бәнтликке көмеклесиў ҳәм Мәҳәлле орайлары имаратлары пайдаланыўға тапсырылды. Президентимиз усы жыл 20-21-январь күнлери республикамызға сапары даўамында Қарақалпақстан Республикасында 2017-жылдың бағдарламасына қосымша түрде бир қатар жаңа жойбарларды әмелге асырыў, соннан Шоманай районындағы жарамсыз жағдайға келип қалған районлық бәнтликке көмеклесиў орайының имаратының орнына басқа жаңа админстративлик имарат қурыў бойынша тапсырма берген еди. Бул тапсырманы орынлаў бойынша жумыслар дәрҳал баслап жиберилди ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Мийнет министрлиги тәрепинен имараттың үлги…

  16.12.2017, Жамият.

 • МАЛАЙЗИЯЛЫ «GANO EXCEL» ЖӘМӘӘТИ РЕСПУБЛИКАМЫЗДА

  Өзбекистан Республикасының 2010-жыл 7-июньдеги «Халық арасында микронутриент жетиспеўшилиги профилактикасы ҳаққында»ғы Нызамы халықтың саламатлығын қорғаўдың ҳуқықый тийкарларын жаратпақта. Бул нызамда микронутриентлер – инсан организминиң нормал өсиўи ҳәм раўажланыўы ушын зәрүр болған, орнын басқа ҳеш нәрсе баса алмайтуғын азық-аўқат өнимлери (витаминлер ҳәм минерал затлар): микронутриент жетиспеўшилиги – инсан организмине азық-аўқат арқалы түсетуғын микронутриентлер жеткиликли емеслиги себепли кеселликлердиң раўажланыўына алып келетуғын жағдай, деп түсиндирилген. Ҳәзирги ўақытта азық-аўқат өнимлери «нутриентлер» деген халықаралық термин менен аталады. «Гано шыпа» жәмәәти усы…

  16.12.2017, Жамият. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  01.09.2017 halatina

    2017
  I
  2017
  II
  2017
  III
  2017
  IV
   Qabil etilgen 5 7
   Orinlanbaqta  
   Orinlangan 5 7

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  01.09.2017 halatina

   Qabil yetilgenler 589
   Orinlanbaqta 7
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 582 • Dag’aza

  06.04.2017, Dag’azalar.

 • Қарақалпақстанда ХI Аймақлық санаат ярмаркасы ҳəм кооперация биржасы болып өтеди

  2017-жылдың 4-5-апрель күнлери Нөкис қаласы 1-санлы балалар-өспиримлер спорт мектеби «МАНЕЖ»де Қарақалпақстан Республикасы ХI Аймақлық санаат ярмаркасы ҳəм кооперация биржасы болып өтеди. Аймақлық санаат ярмаркасы ҳəм…

  31.03.2017, Dag’azalar.

 • «ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР ҲӘМ ЖАСЛАРДЫҢ МӘПИН СӘЎЛЕЛЕНДИРЕТУҒЫН МКШ ЖУМЫСЫН СӘЎЛЕЛЕНДИРГЕН ЕҢ ЖАҚСЫ ҒХҚ ҲӘМ ЖУРНАЛИСТ» ТАҢЛАЎЫ ҲАҚҚЫНДА

  «Елимизде демократиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў Концепциясы»нда белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыў, «Саламат ана ҳәм бала жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының орынланыўын тәмийинлеў,…

  15.12.2016, Dag’azalar.

 • Dag’azalar

  03.12.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ, ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ!

  Ҳүрметли Ўатанласлар! Бизге белгили, қыс мәўсиминде пуқаралардың жылытыў қурылмаларына болған талабы бираз артады. Бул өрт қәўпиниң артыўына себеп болады. Өзбекистан Республикасы Бас министриниң 2016-жыл 7-ноябрьдеги…

  15.11.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

  «ЖЫЛДЫҢ ЕҢ БЕЛСЕНДИ МӘЛИМЛЕМЕ ХЫЗМЕТИ» Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары, ири…

  14.10.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

  «ИНСАН ҲУҚЫҚЛАРЫ ЖУРНАЛИСТ НӘЗЕРИНДЕ» Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры елимизде инсан ҳуқықлары менен еркинликлерин тәмийинлеў мақсетинде…

  14.10.2016, Dag’azalar.

 • «JI’LDI’N’ YeN’ BELSENDI JURNALISTI»

  tan’lawi’na ma’rha’mat! Hu’rmetli ka’siplesler! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi. Tan’lawg’a 2015-ji’ldi’n’ 1-iyuninen 2016-ji’li’n’ 1-iyunine shekem gazeta ha’m…

  21.04.2016, Dag’azalar.

 • Барлық исбилерменлер дыққатына!

  Европа Аўқамы тәрепинен қаржыландырылған ҳәм исбилерменлер потенциалын арттырыўға қаратылған МТР (Мanagment Training Programme – Басқарыў кадрларын таярлаў дәстүри) жойбары шеңберинде Өзбекистан Саўда-санаат палатасы менен биргеликте…

  18.04.2016, Dag’azalar.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» XI MILLIY SI’YLI’G’I’

  O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen yen jaydi’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’ puqarali’q poziciyalari’n…

  12.02.2016, Dag’azalar.

http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category Жамият Ekonomika Sport Ma’deniyat hu'jjetler bilimlendiriw siyasat Dag’azalar

Ishonch telefonini baholash

Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


echo "sdas";

  Qaraqalpaqstan Respublikasi'

 • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
 • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
 • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
 • Paytaxti': No'kis qalasi'
 • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.