Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • ЕЛИМИЗДЕ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИ ЕСЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ БОЛЫП ӨТТИ

  Бүгин  – Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 26 жыллық байрамы қарсаңында елимиздиң барлық аймақларында Биринши Президентимиз, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовты еслеў илажлары болып өтти. Миллий үрп-әдетлеримизге бола усы мәресимлерде елге ас берилди. Биринши Президентимиздиң естелигине Қуран оқылды. Ташкент қаласында болып өткен әне усындай мәресимде мәмлекетимиз басшысы Шавкат Мирзиёев қатнасты. Еслеў илажларында ўатанласларымыз, кең жәмийетшилик ўәкиллери Ислам Кәримовтың ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетин қурыў бағдарындағы уллы хызметлерин және бир мәрте еске алды. Халқымыз өзиниң ғәрезсизлик жылларында ерискен…

  28.07.2017, Ja’miyet.

 • БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИ ЕСЛЕЎ МӘРЕСИМЛЕРИ БОЛЫП ӨТТИ

    Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң тийкарын салыўшы,  Уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, өзбек халқының уллы ҳәм ардақлы перзенти, елимиздиң биринши Президенти Ислам Әбдиғәниевич Кәримов Ўатанымызды езиўши дүзим дәўиринен азат етип, қулаў ҳалатына келип қалған елимизди қайта тикледи. Уллы Журтбасшымыз оғада аўыр ҳәм қыйын  жағдайда түрли қыйыншылықлар менен машақатларға қарамастан, тарийх ушын қысқа дәўирде Өзбекистанды жедел ҳәм турақлы пәтлер менен раўажланып атырған заманагөй демократиялық мәмлекетке айландырды. Ислам Әбдиғәниевич Кәримов өзиниң көп қырлы сиясий хызмети, уллы адамгершилик пазыйлетлери…

  28.07.2017, Ja’miyet.

 • ШЫН ЖҮРЕКТЕН ҚУТЛЫҚЛАЎЛАР

  2017-жыл 24-июль күни шет мәмлекетлер ҳәм ҳүкимет басшылары Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевты туўылған күни менен қутлықлады. Өзбекистан Республикасы Президенти менен дүньяның көплеген басшылары арасында тек ғана рәсмий емес, ал жеке дослық қатнасықлары да орнатылғаны бизге белгили. Мәмлекетимиз басшысының атына келген қутлықлаўлар да буны тастыйықлайды. Қытай Халық Республикасы Баслығы Си Цзинпиньниң қутлықлаўында былай делинген: «Сизге туўылған күниңиз мүнәсибети менен өзимниң шын жүректен қутлықлаўымды ҳәм жақсы тилеклеримди билдириў маған үлкен қанаатланыўшылық бағышлайды». «Қытай ҳәм Өзбекистан қатнасықларын…

  25.07.2017, http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category.

 • БЕРДАҚ ЖҮРГЕН ЖОЛЛАРДА…

  XIX әсирде жасап, дөретиўшилик еткен уллы шайыр Бердақ (Бердимурат) Ғарғабай улы өзинен бийбаҳа мийрас қалдырған тарийхый тулғалардың бири болып есапланады. Ол өз дәўиринде халықты бирлестирип, зорлық-зомбылықларға қарсы турып, айырым нәкас инсанларды әшкаралап, халықты аўызбиршиликли болыўға шақырған. Ағартыўшылыққа, келешек әўладлардың билим алыўы ушын бар күш-жигерин жумсаған. Бул оның поэзиялық дөретпелеринде өз сәўлелениўин тапқан. Быйыл қарақалпақ әдебиятының үлкен байтереги Бердақ 190 жаста. Усы мүнәсибет пенен 20-июль күни Өзбекистан Қаҳарманы, Олий Мажлис Сенатының ағзасы Ғ.Хожаниязовтың басшылығында «Бердақ дәўириндеги…

  25.07.2017, Ja’miyet.

 • АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ САЛАСЫН ЗАМАНАГӨЙ СИСТЕМАҒА ӨТКЕРИЎ – ДӘЎИР ТАЛАБЫ

  Қишлоқ хўжалиги соҳасини замонавий тизимга ўтказиш – давр талаби

    Президентимиз Шавкат Мирзиёев 22-июль күни Паркент районындағы «Марказий» мәкан пуқаралар жыйынына келди. Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 3-февральдағы «Мәҳәлле институтын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы пәрманына муўапық мәҳәлле жумысының шөлкемлестириўшилик тийкарлары, жәмийетлик турмыстағы роли беккемленбекте. «Марказий» мәкан пуқаралар жыйыны ушын жаңа имарат, мәҳәлле гүзары қурылған. Бул жерде жыйын хызметкерлери, профилактика инспекторлары ҳәм халық ушын барлық шараят жаратылған. Мәҳәлле баслығы, хаткер, мәсләҳәтшилер, профилактика инспекторы ушын айрықша бөлмелер ажыратылған, олар компьютер, мебель, тийисли әдебиятлар менен…

  25.07.2017, http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category.

 • CАНААТТЫ БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ ҮЛКЕН ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖУМЫСЛАРДЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

  Саноатни янада ривожлантириш ва улкан бунёдкорлик ишлари истиқболлари

  Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 21-июль күни Ташкент ўәлаятына келди. Ташкент ўәлаяты жоқары экономикалық потенциалы, үлкен тәбийғый ҳәм инсаныйлық ресурслары, раўажланған транспорт коммуникациялары менен елимиздиң раўажланыўында жетекши орында турады. Ўәлаятта химия санааты, нефть-химия, қара ҳәм реңли металлургия, электротехника, машина қурылысы және металлды қайта ислеў сыяқлы заманагөй санаат тармақлары жақсы раўажланған. Биринши Президентимиз Ислам Кәримовтың 2012-жыл 13-апрельдеги пәрманына муўапық шөлкемлестирилген «Ангрен» арнаўлы индустриаллық зонасы бул бағдардағы потенциалдан толық пайдаланыў, жоқары технологиялы жаңа өндирислик қуўатлылықларды шөлкемлестириўде әҳмийетли…

  25.07.2017, http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category.

 • КЕГЕЙЛИДЕ КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

  «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген принципти әмелде жүзеге шығарыў мақсетинде 22-июль күни Кегейли районында Өзбекистан Республикасы Президентиниң Халық қабыллаўханасы тәрепинен көшпели қабыллаў шөлкемлестирилди. Илажды Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды. Көшпели қабыллаўда Президентимиздиң Қарақалпақстан Республикасындағы ҳәм Кегейли районындағы Халық қабыллаўханаларына келип түскен 30 ға шамалас мүрәжатлар тараў басшыларының қатнасында көрип шығылды. Көтерилген машқалалар тийкарынан халықтың бәнтлиги, жаңа жумыс орынларын жаратыў, турақ жай…

  25.07.2017, http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category.

 • ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

  Усы жыл 22-июль күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы болып өтти. Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты. Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Т.Ерниязов басқарып барды. Дәслеп депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады. Сессияда депутатларға усы жыл 12-июль күни Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси палаталары, сиясий партиялар, Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети, халық депутатлары ўәлаятлық, районлық ҳәм қалалық…

  25.07.2017, http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category.

 • Пресс релиз: Қарақалпақстан Республикасы бойынша мәмлекетлик дизимге алынған шет ел инвестициялары қатнасындағы кәрханалардың жумыслары ҳаққында

  Республикамызда шет ел инвесторлары ушын кең қолайлықлар жаратылып берилмекте, атап айтқанда Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 7 февраль күнги «Өзбекистан Республикасын буннан былай раўажландырыў бойынша ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында»ғы ПП-4947 санлы Пәрманына муўапық инвестицион шәраятты жақсыландырыў тийкарында мәмлекетимиздиң экономика тараўлары ҳәм аймақларына шет ел инвестицияларын белсенде тартыўға айрықша итибар берилмекте. Сондай-ақ, Өзбекистан Республикасында инвестицион ҳәрекетлерди алып барыў бойынша қабыл етилген 50 ден зыят норматив-ҳуқуқый ҳүжжетлер, атап айтқанда “Шет ел инвестициялары ҳаққында”ғы, “Инвестиция ҳәрекети ҳаққында”ғы, “Шет ел…

  24.07.2017, Ekonomika.

 • БАДМИНТОН ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

  Усы жылдың июнь-июль айларында пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыў бойынша республикалық Кеңестиң басламасы менен спорттың бадминтон түри бойынша «Мәҳәллемиз бадминтоншылары» жарысының қалалық ҳәм районлық басқышлары өткерилген еди. Бул жарысларға төрт мыңнан аслам 30 жасқа шекемги жас шаңарақлар ҳәм 11 жастан 14 жасқа шекемги жаслар, соннан 600 ден аслам кем тәмийинленген шаңарақлардың балалары қатнасты. 12-июль күни пайтахтымызда усы жарыстың Қарақалпақстан Республикалық басқышы болып өтти. Онда 30 шаңарақтың 30 ул ҳәм қыз балаларынан дүзилген 15 команда…

  13.07.2017, http://sovminrk.gov.uz/qr/news/category. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  01.07.2017 halatina

    2017
  I
  2017
  II
  2017
  III
  2017
  IV
   Qabil etilgen 5
   Orinlanbaqta  
   Orinlangan 5

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  01.07.2017 halatina

   Qabil yetilgenler 557
   Orinlanbaqta 13
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 544 • Dag’aza

  06.04.2017, Dag’azalar.

 • Қарақалпақстанда ХI Аймақлық санаат ярмаркасы ҳəм кооперация биржасы болып өтеди

  2017-жылдың 4-5-апрель күнлери Нөкис қаласы 1-санлы балалар-өспиримлер спорт мектеби «МАНЕЖ»де Қарақалпақстан Республикасы ХI Аймақлық санаат ярмаркасы ҳəм кооперация биржасы болып өтеди. Аймақлық санаат ярмаркасы ҳəм…

  31.03.2017, Dag’azalar.

 • «ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР ҲӘМ ЖАСЛАРДЫҢ МӘПИН СӘЎЛЕЛЕНДИРЕТУҒЫН МКШ ЖУМЫСЫН СӘЎЛЕЛЕНДИРГЕН ЕҢ ЖАҚСЫ ҒХҚ ҲӘМ ЖУРНАЛИСТ» ТАҢЛАЎЫ ҲАҚҚЫНДА

  «Елимизде демократиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў Концепциясы»нда белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыў, «Саламат ана ҳәм бала жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының орынланыўын тәмийинлеў,…

  15.12.2016, Dag’azalar.

 • Dag’azalar

  03.12.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ, ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ!

  Ҳүрметли Ўатанласлар! Бизге белгили, қыс мәўсиминде пуқаралардың жылытыў қурылмаларына болған талабы бираз артады. Бул өрт қәўпиниң артыўына себеп болады. Өзбекистан Республикасы Бас министриниң 2016-жыл 7-ноябрьдеги…

  15.11.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

  «ЖЫЛДЫҢ ЕҢ БЕЛСЕНДИ МӘЛИМЛЕМЕ ХЫЗМЕТИ» Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары, ири…

  14.10.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

  «ИНСАН ҲУҚЫҚЛАРЫ ЖУРНАЛИСТ НӘЗЕРИНДЕ» Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры елимизде инсан ҳуқықлары менен еркинликлерин тәмийинлеў мақсетинде…

  14.10.2016, Dag’azalar.

 • «JI’LDI’N’ YeN’ BELSENDI JURNALISTI»

  tan’lawi’na ma’rha’mat! Hu’rmetli ka’siplesler! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi. Tan’lawg’a 2015-ji’ldi’n’ 1-iyuninen 2016-ji’li’n’ 1-iyunine shekem gazeta ha’m…

  21.04.2016, Dag’azalar.

 • Барлық исбилерменлер дыққатына!

  Европа Аўқамы тәрепинен қаржыландырылған ҳәм исбилерменлер потенциалын арттырыўға қаратылған МТР (Мanagment Training Programme – Басқарыў кадрларын таярлаў дәстүри) жойбары шеңберинде Өзбекистан Саўда-санаат палатасы менен биргеликте…

  18.04.2016, Dag’azalar.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» XI MILLIY SI’YLI’G’I’

  O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen yen jaydi’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’ puqarali’q poziciyalari’n…

  12.02.2016, Dag’azalar.

Ja’miyet Ekonomika Sport Ma’deniyat Dag’azalar

Xozir saytda
 • Xozir saytda 2 ta foydalanuvchi
 • Ishonch telefonini baholash

  Berilgan ovozlar soni :32

  Alo : 16

  Yaxshi : 4

  O`rtacha : 1

  Past : 3

  Yomon : 8

  Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  echo "sdas";

   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.