Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


 • Өзбекистан Республикасы менен Қазақстан Республикасы арасында стратегиялық шерикликти буннан былай да тереңлестириў ҳәм татыў қоңсышылықты беккемлеў ҳаққындағы

  БИРГЕЛИКТЕГИ ДЕКЛАРАЦИЯ Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев ҳәм Қазақстан Республикасы Президенти Нурсалтан Назарбаев Президент Шавкат Мирзиёевтың 2017-жыл 22-23-март күнлери Қазақстан Республикасына әмелге асырған мәмлекетлик сапар етиўи шеңбериндеги еки тәреплеме сөйлесиўлердиң нәтийжелерине бола, 1998-жыл 31-октябрьде қол қойылған Өзбекистан Республикасы менен Қазақстан Республикасы арасында Мәңгилик дослық ҳаққындағы шәртнама және 2013-жыл 14-июньде қол қойылған Өзбекистан Республикасы менен Қазақстан Республикасы арасында Стратегиялық шериклик ҳаққындағы шәртнаманың қағыйдаларына әмел ете отырып, өз-ара ҳүрмет, исеним ҳәм жәриялылық принциплерине тийкарланған Өзбекистан Республикасы менен…

  24.03.2017, Siyasat.

 • ӨЗБЕКИСТАН – ҚАЗАҚСТАН: ӘЗЕЛИЙ ДОСЛЫҚҚА ҲӘМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ШЕРИКЛИККЕ ТИЙКАРЛАНҒАН БИРГЕ ИСЛЕСИЎДИҢ ЖАҢА БАСҚЫШЫ

  Бурын хабар етилгениндей, Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев Қазақстан Республикасы Президенти Нурсултан Назарбаевтың мирәт етиўине бола 22-23-март күнлери мәмлекетлик сапар менен усы елде болды. Жоқары дәрежедеги бул ушырасыў дослық, аўызбиршилик ҳәм мийрим-шәпәәт әййямы Наўрыз күнлерине туўра келгенинде де символикалық мәни бар. Бул жақлары Өзбекистан ҳәм Қазақстан қатнасықларына да үнлес болып табылады. Сапар етиўдиң тийкарғы илажлары 23-март күни Астана қаласында болып өтти. Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев Қазақстан пайтахтындағы «Ўатан қорғаўшылары» монументине гүл қойды. Бул монумент…

  23.03.2017, Siyasat.

 • ӨЗБЕКИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ ҚАЗАҚСТАНҒА КЕЛДИ

  АСТАНА, 22-март. ӨзА ның арнаўлы хабаршысы А.САМАДОВ хабар етеди. Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев Қазақстан Республикасы Президенти Нурсултан Назарбаевтың мирәт етиўине бола 22-март күни мәмлекетлик сапар менен Астана қаласына келди. Өзбекистан ҳәм Қазақстанның мәмлекетлик байрақлары менен безелген Астана халықаралық аэропортында жоқары мәртебели мийманның ҳүрметине ҳүрметли қараўыл сап тартты. Мәмлекетимиз басшысын Қазақстан Республикасы Бас министри ҳәм басқа да рәсмий шахслар күтип алды. Сапардың тийкарғы ўақыялары 23-мартқа белгиленген. Жоқары дәрежедеги сөйлесиўлерде Өзбекистан ҳәм Қазақстан арасындағы сиясий, саўда-экономикалық,…

  22.03.2017, Siyasat.

 • Баспасөз конференциясы болып өтти

  Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде Қарақалпақстан Республикасы аўыл хожалығында әмелге асырылып атырған реформалар жаңалықлар ҳәм иске асырылыўы тийис болған илажларға байланыслы баспасөз конференциясы болып өтти. Баспасөз конференциясын Министрлер Кеңеси Баслығының баспасөз хаткери Е.Қанаатов алып барды, илажға Қарақалпақстан Республикасы аўыл ҳәм суў хожалығы министрлиги қәнигелери, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнасты. Қәнигелердиң билдириўинше Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 29-декабрьдеги ПҚ-2460-санлы қарарына муўапық республикамызда 2016-2020-жыларда басқышпа-басқыш пахта майданларын кемейтиў, яғный 2020-жылға барып 7000 гектар пахта майданларын қысқартып, орнына баў-бақша, палыз,…

  17.03.2017, Ja’miyet.

 • Муратбай Арепбаевич Жуманов Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары лаўазымына тайынланды

  Муратбай Арепбаевич Жуманов Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық ислер бойынша орынбасары лаўазымына тайынланды, буннан былай М.А.Жуманов усы комплекске басшылық етеди. М.А.Жуманов алдын Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ректоры лаўазымында ислеп келген. Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң стажёр оқытыўшысы, ассистент оқытыўшысы сыпатында жумыс баслаған М.А.Жуманов бүгинги күнге шекем усы университетте декан орынбасары, кафедра баслығы, факультет деканы, университет ректоры лаўазымларында хызмет етип келген. 1970-жылы туўылған, ӨзЛиДеП ағзасы. 4 перзенттиң атасы. 

  17.03.2017, Jan’ali’qlar.

 • Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң мәлимлемеси

  Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 28-февральдағы «2017-жылғы Наўрыз улыўмахалықлық байрамына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарарына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң арнаўлы қарары қабыл етилди. Быйылғы Наўрыз байрамының өзгешелиги соннан ибарат, Нөкис қаласында ҳәм бәрше район ҳәм аўыллық жерлерде байрам улыўмахалықлық сейиллери түринде өткериледи. Байрам ушын көркем өнер ҳәм дөретиўшилик хызметкерлериниң арнаўлы сценарийлери таярланған. Байрам тамашаларына фольклор топарлары, көркем ҳәўескерлик жәмәәтлери, дәрўазлар, цирк артистлери, шаңарақлық ансамбллер, бақсы-жыраўлар, шайырлар, сондай-ақ, профессионал атқарыўшылар ҳәм талантлы эстрада артистлери кеңинен…

  12.03.2017, Jan’ali’qlar.

 • Өзбекистан Республикасы Президенти Уллы Мәртебели Мырза Шавкат Мирзиёевқа

  Уллы Мәртебели Мырза! Сизге Япония ҳәм Өзбекистан Республикасы арасында дипломатиялық қатнасықлар орнатылғанының 25 жыллығы мүнәсибети менен шын жүректен қутлықлаўымды жоллаўға рухсат еткейсиз. Өзбекистан ғәрезсизликке ерискен күннен баслап еллеримиз арасындағы дослық байланыслары избе-из рараўжланып бармақта. 2015-жыл октябрь айында, Япония Бас министри елиңизге соңғы сапарынан 9 жыл өтип, мен Бас министр сыпатында Өзбекистанға сапар етип келген едим. Өзбекистанның Биринши Президенти Ислам Кәримов пенен сөйлесиўлеримиз оғада нәтийжели болған, биз түрли тараўларда бирге ислесиўди буннан былай да раўажландырыў зәрүрлиги…

  01.02.2017, Siyasat.

 • ЯПОНИЯ БАС МИНИСТРИ УЛЛЫ МӘРТЕБЕЛИ МЫРЗА СИНДЗО АБЭГЕ

  Өзбекистан Республикасы Президенти  Уллы Мәртебели Мырза Шавкат Мирзиёевқа Уллы Мәртебели Мырза! Сизге Япония ҳәм Өзбекистан Республикасы арасында дипломатиялық қатнасықлар орнатылғанының 25 жыллығы мүнәсибети менен шын жүректен қутлықлаўымды жоллаўға рухсат еткейсиз. Өзбекистан ғәрезсизликке ерискен күннен баслап еллеримиз арасындағы дослық байланыслары избе-из рараўжланып бармақта. 2015-жыл октябрь айында, Япония Бас министри елиңизге соңғы сапарынан 9 жыл өтип, мен Бас министр сыпатында Өзбекистанға сапар етип келген едим. Өзбекистанның Биринши Президенти Ислам Кәримов пенен сөйлесиўлеримиз оғада нәтийжели болған, биз түрли…

  01.02.2017, Hu’jjetler.

 • ЕЛИН СҮЙГЕНДИ ЕЛ СҮЙЕДИ

  Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың Қарақалпақстан Республикасына сапар етиўиниң жуўмақлары жерлеслеримизде көтериңки кейпият оятты Адамға күш бағышлайтуғын ең үлкен қурал – бул итибар. Итибардың нәтийжесинде жәмийет раўажланады, адамлардың кеўлинде жаңа арзыў-нийетлер пайда болады. Итибарлы болған инсан турмысқа, әтирапында жүз берип атырған ўақыяларға бийпәрўа болмайды. Ол адамлардың тәшўишине, дәртине шерик болады, олар ушын күйинеди. Шавкат Мирзиёев өзиниң сайлаўалды ушырасыўларын Қарақалпақстан Республикасынан баслаған еди. Шоманай районында болып өткен ушырасыўда «Мен тек ғана өзбек халқының емес, ал қарақалпақ халқының да…

  01.02.2017, Ja’miyet.

 • МАШҚАЛАЛАР САПЛАСТЫРЫЛЫП, ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ САПАСЫ ЖАҚСЫЛАНАДЫ

  Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев жақында республикамызға сапары даўамында белсендилер менен болған ушырасыўда аймағымызды жақын келешекте социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, халқымыз ушын мүнәсип турмыс шараятын жаратыў мәселелерине  тоқтап өтиў менен бир қатарда,  қала ҳәм районларымызды үзликсиз электр энергиясы, тәбийғый газ, көмир менен тәмийинлеў, жеткерип берилген ресурслар ушын қарыздарлықты өндириўдеги орын алып кемшиликлерди қатаң сынға алған еди. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде усы машқалаларды сапластырыў бойынша алда турған әҳмийетли мәселелерге бағышланған дөгерек сәўбети болып өтти. Илажда Өзбекистан Республикасы…

  01.02.2017, Ekonomika. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  27.03.2017 halatina

    2017
  I
  2017
  II
  2017
  III
  2017
  IV
   Qabil etilgen 5
   Orinlanbaqta  
   Orinlangan 5

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  27.03.2017 halatina

   Qabil yetilgenler 471
   Orinlanbaqta 15
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 456 • «ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР ҲӘМ ЖАСЛАРДЫҢ МӘПИН СӘЎЛЕЛЕНДИРЕТУҒЫН МКШ ЖУМЫСЫН СӘЎЛЕЛЕНДИРГЕН ЕҢ ЖАҚСЫ ҒХҚ ҲӘМ ЖУРНАЛИСТ» ТАҢЛАЎЫ ҲАҚҚЫНДА

  «Елимизде демократиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў Концепциясы»нда белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыў, «Саламат ана ҳәм бала жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының орынланыўын тәмийинлеў,…

  15.12.2016, Dag’azalar.

 • Dag’azalar

  03.12.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ, ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ!

  Ҳүрметли Ўатанласлар! Бизге белгили, қыс мәўсиминде пуқаралардың жылытыў қурылмаларына болған талабы бираз артады. Бул өрт қәўпиниң артыўына себеп болады. Өзбекистан Республикасы Бас министриниң 2016-жыл 7-ноябрьдеги…

  15.11.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

  «ЖЫЛДЫҢ ЕҢ БЕЛСЕНДИ МӘЛИМЛЕМЕ ХЫЗМЕТИ» Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары, ири…

  14.10.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

  «ИНСАН ҲУҚЫҚЛАРЫ ЖУРНАЛИСТ НӘЗЕРИНДЕ» Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры елимизде инсан ҳуқықлары менен еркинликлерин тәмийинлеў мақсетинде…

  14.10.2016, Dag’azalar.

 • «JI’LDI’N’ YeN’ BELSENDI JURNALISTI»

  tan’lawi’na ma’rha’mat! Hu’rmetli ka’siplesler! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi. Tan’lawg’a 2015-ji’ldi’n’ 1-iyuninen 2016-ji’li’n’ 1-iyunine shekem gazeta ha’m…

  21.04.2016, Dag’azalar.

 • Барлық исбилерменлер дыққатына!

  Европа Аўқамы тәрепинен қаржыландырылған ҳәм исбилерменлер потенциалын арттырыўға қаратылған МТР (Мanagment Training Programme – Басқарыў кадрларын таярлаў дәстүри) жойбары шеңберинде Өзбекистан Саўда-санаат палатасы менен биргеликте…

  18.04.2016, Dag’azalar.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» XI MILLIY SI’YLI’G’I’

  O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen yen jaydi’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’ puqarali’q poziciyalari’n…

  12.02.2016, Dag’azalar.

 • Барлық исбилерменлер дыққатына!

  Европа Аўқамы тәрепинен қаржыландырылған ҳәм исбилерменлер потенциалын арттырыўға қаратылған МТР (Мanagment Training Programme – Басқарыў кадрларын таярлаў дәстүри) жойбары шеңберинде Өзбекистан Саўда-санаат палатасы менен биргеликте…

  08.01.2016, Dag’azalar.

 • DI’QQAT! «JA’MIYET HA’M MEN» TAN’LAWI’

  O’zbekistan biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ ha’m ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ respublikadag’i’ baspa ha’m internet basi’li’mlari’ni’n’, ma’limleme agentliklerinin’ jurnalistleri ha’m fotojurnalistleri ushi’n…

  31.10.2015, Dag’azalar.

Jan’ali’qlar Universiada 2016 Texnologiyalar Siyasat Ja’miyet Ekonomika Hu’jjetler Sport Ma’deniyat Tender ha’m tan'lawlar Foto Press-relizler Dag’azalar
Xozir saytda
 • Xozir saytda 5 ta foydalanuvchi
 • Ishonch telefonini baholash

  Berilgan ovozlar soni :29

  Alo : 15

  Yaxshi : 2

  O`rtacha : 1

  Past : 3

  Yomon : 8


  echo "sdas";