Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


 • Өзбекистан Республикасы Президенти Уллы Мәртебели Мырза Шавкат Мирзиёевқа

  Уллы Мәртебели Мырза! Сизге Япония ҳәм Өзбекистан Республикасы арасында дипломатиялық қатнасықлар орнатылғанының 25 жыллығы мүнәсибети менен шын жүректен қутлықлаўымды жоллаўға рухсат еткейсиз. Өзбекистан ғәрезсизликке ерискен күннен баслап еллеримиз арасындағы дослық байланыслары избе-из рараўжланып бармақта. 2015-жыл октябрь айында, Япония Бас министри елиңизге соңғы сапарынан 9 жыл өтип, мен Бас министр сыпатында Өзбекистанға сапар етип келген едим. Өзбекистанның Биринши Президенти Ислам Кәримов пенен сөйлесиўлеримиз оғада нәтийжели болған, биз түрли тараўларда бирге ислесиўди буннан былай да раўажландырыў зәрүрлиги…

  01.02.2017, Siyasat.

 • ЯПОНИЯ БАС МИНИСТРИ УЛЛЫ МӘРТЕБЕЛИ МЫРЗА СИНДЗО АБЭГЕ

  Өзбекистан Республикасы Президенти  Уллы Мәртебели Мырза Шавкат Мирзиёевқа Уллы Мәртебели Мырза! Сизге Япония ҳәм Өзбекистан Республикасы арасында дипломатиялық қатнасықлар орнатылғанының 25 жыллығы мүнәсибети менен шын жүректен қутлықлаўымды жоллаўға рухсат еткейсиз. Өзбекистан ғәрезсизликке ерискен күннен баслап еллеримиз арасындағы дослық байланыслары избе-из рараўжланып бармақта. 2015-жыл октябрь айында, Япония Бас министри елиңизге соңғы сапарынан 9 жыл өтип, мен Бас министр сыпатында Өзбекистанға сапар етип келген едим. Өзбекистанның Биринши Президенти Ислам Кәримов пенен сөйлесиўлеримиз оғада нәтийжели болған, биз түрли…

  01.02.2017, Hu’jjetler.

 • ЕЛИН СҮЙГЕНДИ ЕЛ СҮЙЕДИ

  Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың Қарақалпақстан Республикасына сапар етиўиниң жуўмақлары жерлеслеримизде көтериңки кейпият оятты Адамға күш бағышлайтуғын ең үлкен қурал – бул итибар. Итибардың нәтийжесинде жәмийет раўажланады, адамлардың кеўлинде жаңа арзыў-нийетлер пайда болады. Итибарлы болған инсан турмысқа, әтирапында жүз берип атырған ўақыяларға бийпәрўа болмайды. Ол адамлардың тәшўишине, дәртине шерик болады, олар ушын күйинеди. Шавкат Мирзиёев өзиниң сайлаўалды ушырасыўларын Қарақалпақстан Республикасынан баслаған еди. Шоманай районында болып өткен ушырасыўда «Мен тек ғана өзбек халқының емес, ал қарақалпақ халқының да…

  01.02.2017, Ja’miyet.

 • МАШҚАЛАЛАР САПЛАСТЫРЫЛЫП, ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ САПАСЫ ЖАҚСЫЛАНАДЫ

  Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев жақында республикамызға сапары даўамында белсендилер менен болған ушырасыўда аймағымызды жақын келешекте социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, халқымыз ушын мүнәсип турмыс шараятын жаратыў мәселелерине  тоқтап өтиў менен бир қатарда,  қала ҳәм районларымызды үзликсиз электр энергиясы, тәбийғый газ, көмир менен тәмийинлеў, жеткерип берилген ресурслар ушын қарыздарлықты өндириўдеги орын алып кемшиликлерди қатаң сынға алған еди. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде усы машқалаларды сапластырыў бойынша алда турған әҳмийетли мәселелерге бағышланған дөгерек сәўбети болып өтти. Илажда Өзбекистан Республикасы…

  01.02.2017, Ekonomika.

 • ДЕПУТАТЛАР ПРИНЦИПИАЛЛЫҚ ЖАҚТАН ӘҲМИЙЕТЛИ РЕФОРМАЛАРДЫ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ МӘСЕЛЕЛЕРИН ДОДАЛАДЫ

  25-январь күни Олий Мажлис Нызамшылық палатасының гезектеги мәжилиси болып өтти. Депутатлар Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының 2016-жылдағы жумысларының жуўмақларын ҳәм жәмийетлик турмыстың ҳәр қыйлы салаларында әмелге асырылып атырған реформаларды  тереңлестириўге қаратылған бир қатар нызам жойбарларын көрип шықты. Парламенттиң төменги палатасы мәжилисиниң күн тәрбине киргизилген мәселелер алдын сиясий партиялардың фракциялары ҳәм Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети депутатлық топарының мәжилислеринде додаланған еди. Парламенттиң төменги палатасының ағзалары өз жумысын Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының 2016-жылдағы жумысларының жуўмақларын додалаўдан…

  26.01.2017, Siyasat.

 • МИЛЛЕТЛЕРАРАЛЫҚ ДОСЛЫҚ ҲӘМ АЎЫЗБИРШИЛИК – ХАЛҚЫМЫЗ ТЫНЫШЛЫҒЫНЫҢ ҲӘМ АБАДАНЛЫҒЫНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ ФАКТОРЫ

  Millatlararo do‘stlik va hamjihatlik – xalqimiz tinchligi va farovonligining muhim omilidir

  Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтың Республикалық интернационаллық мәденият орайы дүзилгениниң 25 жыллығына бағышланған ушырасыўдағы шығып сөйлеген сөзи Қәдирли дослар! Сизлерди ҳәм сизлердиң тымсалыңызда көп миллетли пүткил Өзбекистан халқын қутлы сәне – Республикалық интернационаллық мәденият орайы дүзилгениниң 25 жыллығы менен шын жүректен қутлықлайман. Бизге белгили, бизиң әййемги ҳәм сақаўатлы жеримизде көп әсирлер даўамында ҳәр қыйлы миллет ҳәм халық, мәденият ҳәм дин ўәкиллери тыныш-татыў жасап келген. Миймандослық, жақсылық, қайырқомлық ҳәм кеңпейиллик бизиң халқымызға бәрҳама тән болған ҳәм…

  26.01.2017, Siyasat.

 • ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛАМ ӘБДИҒАНИЕВИЧ КӘРИМОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИН МӘҢГИЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

   Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары   Ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, өзбек халқының уллы ҳәм ардақлы перзенти, елимиздиң Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримов Ўатанымызды езиўшилик системаға бойсыныўшылықтан азат етип, апатшылық жағасына келип қалған елимизди қайта тикледи. Уллы Жолбасшымыз оғада машақатлы ҳәм қәўетерли бир жағдайда аўыр қыйыншылықларға ҳәм сынақларға қарамастан, тарийхий қысқа дәўирде Өзбекистанды жедел ҳәм турақлы пәтлер менен раўажланып атырған заманагөй демократиялық мәмлекетке айландырды. Ислам Әбдиғаниевич Кәримов өзиниң көп қырлы сиясий жумысы,…

  26.01.2017, Hu’jjetler.

 • РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ИНТЕРНАЦИОНАЛЛЫҚ МӘДЕНИЯТ ОРАЙЫНЫҢ 25 ЖЫЛЛЫҒЫ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН МИЛЛИЙ МӘДЕНИЙ ОРАЙЛАРДЫҢ БИР ТОПАР БЕЛСЕНДИЛЕРИН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

  Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы   Елимизде кеңпейиллик, тынышлықсүйер ҳәм инсаныйлық орталығын беккемлеў, миллий мәдениятлар, үрп-әдет ҳәм дәстүрлердиң өзине тәнлигин сақлаў ҳәм раўажландырыў, жасларымызды ана Ўатанға сүйиспеншилик, ғәрезсизлик идеяларына садықлық руўхында тәрбиялаў жумысларына қосқан мүнәсип үлеси және жәмийетлик турмыста белсене қатнасқаны ушын төмендегилер сыйлықлансын: Қарақалпақстан Республикасы бойынша: «Дўслик» ордени менен Абаев Аразмуҳаммед Аллабаевич - Қарақалпақстан Республикасы түркмен миллий мәдений орайының белсендиси, Төрткүл районы «Мекан» газетасының бас редакторы «Шуҳрат» медалы менен Миронец Ольга Артемовна – Нөкис қаласындағы «Славутич»…

  26.01.2017, Hu’jjetler.

 • ҮСТИРТТЕГИ ЗАМАНЫМЫЗ ҚАҲАРМАНЛАРЫ

  Усы жыл 21-январь күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театрында «Өзбеккино» Миллий агентлиги, «Қарақалпақфильм» студиясы, «Өзбекнефтьгаз» Миллий холдинг компаниясы ҳәм Кореяның бир топар жетекши компаниялары тәрепинен сүўретке алынған «Әсир қурылысы» ҳәм «Үстиртке жол» фильмлерин таныстырыў болып өтти. Бул фильмлерде Сүргил кәни негизинде Үстирт газ-химия комплексиниң жаратылыў тарийхы, үлкен жойбардың пайда болыўы ҳәм әмелге асырылыўы, жас талантлы қәнигелердиң алып барған жумыслары менен турмысы өз сәўлелениўин тапқан. Илажға фильмниң дөретиўшилери, илимпазлар, нефт-газ саласының қәнигелери, студент-жаслар ҳәм…

  25.01.2017, Ja’miyet.

 • БИРДЕН-БИР ШАҢАРАҚ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ

    Ҳәммемиз ушын әзиз ҳәм муқаддес болған жанажан елимизде ҳәр қыйлы миллет ўәкиллериниң тыныш-татыў жасап, бирден-бир Ўатан түсинигиниң жүреклерде ҳүкимдарлық етип атырғаны ғәрезсизлигимиздиң ҳәм раўажланыўымыздың әҳмийетли тийкары болып хызмет етпекте. Қарақалпақстан Республикасында да ҳәр қыйлы миллет ҳәм халық ўәкиллери өз-ара аўызбиршиликли, татыў жасап келмекте. t миллий мәдений орай тәрепинен әмелге асырылып атырған жумыслар миллетлераралық татыўлықты буннан былай да беккемлеўде үлкен әҳмийетке ийе болмақта. Әмиўдәрья районының Әмир Темур атындағы аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы Мүсәпир, Шарбағ, Көкөзек,…

  25.01.2017, Ja’miyet. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  31.01.2017 halatina

    2016
  I
  2016
  II
  2016
  III
  2016
  IV
   Qabil etilgen 6 15 20 27
   Orinlanbaqta   0 0
   Orinlangan 6 15 20 27

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  31.01.2017 halatina

   Qabil yetilgenler 414
   Orinlanbaqta 34
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 380 • «ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР ҲӘМ ЖАСЛАРДЫҢ МӘПИН СӘЎЛЕЛЕНДИРЕТУҒЫН МКШ ЖУМЫСЫН СӘЎЛЕЛЕНДИРГЕН ЕҢ ЖАҚСЫ ҒХҚ ҲӘМ ЖУРНАЛИСТ» ТАҢЛАЎЫ ҲАҚҚЫНДА

  «Елимизде демократиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў Концепциясы»нда белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыў, «Саламат ана ҳәм бала жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының орынланыўын тәмийинлеў,…

  15.12.2016, Dag’azalar.

 • Dag’azalar

  03.12.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ, ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ!

  Ҳүрметли Ўатанласлар! Бизге белгили, қыс мәўсиминде пуқаралардың жылытыў қурылмаларына болған талабы бираз артады. Бул өрт қәўпиниң артыўына себеп болады. Өзбекистан Республикасы Бас министриниң 2016-жыл 7-ноябрьдеги…

  15.11.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

  «ЖЫЛДЫҢ ЕҢ БЕЛСЕНДИ МӘЛИМЛЕМЕ ХЫЗМЕТИ» Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары, ири…

  14.10.2016, Dag’azalar.

 • ДЫҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

  «ИНСАН ҲУҚЫҚЛАРЫ ЖУРНАЛИСТ НӘЗЕРИНДЕ» Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры елимизде инсан ҳуқықлары менен еркинликлерин тәмийинлеў мақсетинде…

  14.10.2016, Dag’azalar.

 • «JI’LDI’N’ YeN’ BELSENDI JURNALISTI»

  tan’lawi’na ma’rha’mat! Hu’rmetli ka’siplesler! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi. Tan’lawg’a 2015-ji’ldi’n’ 1-iyuninen 2016-ji’li’n’ 1-iyunine shekem gazeta ha’m…

  21.04.2016, Dag’azalar.

 • Барлық исбилерменлер дыққатына!

  Европа Аўқамы тәрепинен қаржыландырылған ҳәм исбилерменлер потенциалын арттырыўға қаратылған МТР (Мanagment Training Programme – Басқарыў кадрларын таярлаў дәстүри) жойбары шеңберинде Өзбекистан Саўда-санаат палатасы менен биргеликте…

  18.04.2016, Dag’azalar.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» XI MILLIY SI’YLI’G’I’

  O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen yen jaydi’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’ puqarali’q poziciyalari’n…

  12.02.2016, Dag’azalar.

 • Барлық исбилерменлер дыққатына!

  Европа Аўқамы тәрепинен қаржыландырылған ҳәм исбилерменлер потенциалын арттырыўға қаратылған МТР (Мanagment Training Programme – Басқарыў кадрларын таярлаў дәстүри) жойбары шеңберинде Өзбекистан Саўда-санаат палатасы менен биргеликте…

  08.01.2016, Dag’azalar.

 • DI’QQAT! «JA’MIYET HA’M MEN» TAN’LAWI’

  O’zbekistan biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ ha’m ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ respublikadag’i’ baspa ha’m internet basi’li’mlari’ni’n’, ma’limleme agentliklerinin’ jurnalistleri ha’m fotojurnalistleri ushi’n…

  31.10.2015, Dag’azalar.

Jan’ali’qlar Universiada 2016 Texnologiyalar Siyasat Ja’miyet Ekonomika Hu’jjetler Sport Ma’deniyat Tender ha’m tan'lawlar Foto Press-relizler Dag’azalar
Xozir saytda
 • Xozir saytda 1 ta foydalanuvchi
 • Ishonch telefonini baholash

  Berilgan ovozlar soni :29

  Alo : 15

  Yaxshi : 2

  O`rtacha : 1

  Past : 3

  Yomon : 8


  echo "sdas";