Interaktiv ma'mleketlik xi'zmetler

Puxaralar ushin


 • Puqaralardi’n’ mu’ra’ja’a’tlerin ko’rip shi’g’i’w
 • Mu’ra’jaatlar ko’rip shi’g’i’w
 • Ma’mleketlik worgan basshi’si’ni’n’ qabi’llawi’na jazi’li’w
 • Kommunal xi’zmetler yesaplag’i’shi’
 • Bos jumi’s wori’nlari’
 • Haj ha’m Umra ziyarati’na bari’wdi’ sho’lkemlestiriw ta’rtibi tuwri’si’nda mag’li’wmatlar beriw, puqaralardi’n’ arzalari’n qabi’l yetiw
 • Transport xi'zmetlerin sho'lkemlestiriw boyi'nsha ha'rekettegi jo'nelisler ha'm puqaralardan usi'ni'slardi' qabi'l yetiw tuwri'si'nda mag'li'wmatlar beriw
 • Jer mu’na’sibetlerin ta’rtike sali’w boyi’nsha mag’li’wmatlar beriw ha’m jerge iyelik yetiw huquqi’n beriw boyi’nsha hujjetler qabi’l yetiw
 • Ma'mleketlik xojali'q basqar'iwi', jergilikli ma'mleketlik ha'kimiyati' organlari'ni'n' du'zilmesi, qurami', funkciyalari' ha'm tiykarg'i' xi'zmeti, olarda puqaralardi'n' mu'ra'jetlerin ko'rip shig'i'w ta'rtibi tuwrali' mag'li'wmatlar

 • Yuridik shaxslar


 • Neft wo’nimlerinin’ avtomobillerge jani’lg’i’ quyi’w shaqapshalari’ ha’m may almasti’ri’w punktleri arqali’ sati’w boyi’nsha xi’zmetin licenziyalaw
 • Neft wo’nimlerin avtomobillerge jani’lg’i’ quyi’w shaqapshalari’ ha’m may almasti’ri’w punktleri arqali’ sati’w boyi’nsha iskerligin licenziyalaw
 • Ko’tere sawdalardi’ a’melge asi’ri’w xi’zmetin licenziyalaw
 • Isbilermenlik subektlerin yuridikali’q shaxs si’pati’nda ma’mleketlik yesapqa qoyi’w
 • Yuridikali’q shaxs sho’lkemlestirmegen halda jeke ta’rtiptegi isbilermenlik yaki diyqan xojali’g’i’n sho’lkemlestiriw ushi’n won-layn ta’rizde arza jiberiw
 • Yuridikali’q shaxs sho’lkemlestirgen halda isbilermenlik subektlerin dizimge ali’w ushi’n won-layn ta’rizde arza jiberiw (JShJ)
 • Isbilermenlik subektlerin dizimge ali’w menen baylani’sli’ xi’zmetler
 • Yuridikali’q shaxs sho’lkemlestirgen halda diyqan xojali’g’i’n dizimnen wo’tkeriw ushi’n arza beriw
 • Fermerlik xojali’qti’ dizimnen wo’tkeriw ushi’n won-layn ta’rizde arza beriw
 • Shan’araqli’q isbilermenlikti dizimnen wo’tkeriw ushi’n won-layn ta’rizde arza beriw
 • Zamanogo’y ma’limleme-texnologiyalari’n qollag’an halda ashi’q tan’lawlar tiykari’nda ma’mleketlik sati’p ali’wdi’ a’melge asi’ri’w
 • Alkogolli wo’nimler menen usaqlap sati’w sawda islew huqi’qi’n beriw ta’rtibi
 • Biznesti basqari’w ha’m joybarlasti’ri’w boyi’nsha mag’li’wmatlar
 • Ko’tere sawdalardi’ a’melge asi’ri’w xi’zmetin licenziyalaw ta’rtibi tuwri’si’nda mag’li’watlar beriw, licenziya ali’w ushi’n arzalardi’ qabi’l yetiwdi sho’lkemlestiriw
 • Gramplastinkalar audiokassetalar ha’m lazerli disklerdi islep shi’g’ari’w, jazi’w, ko’beytiw ha’m sati’w xi’zmetin licenziyalaw
 • Jer mu’na’sibetlerin ta’rtike sali’w boyi’nsha mag’li’wmatlar beriw ha’m jerge iyelik yetiw huquqi’n beriw boyi’nsha hujjetler qabi’l yetiw

 • Qosimsha


 • Avtomobillerge jaqi'lg‘i' quyi'w shaxabshalari' dizimi
 • No'kis aeroporti'nda ushi'w kestesi
 • No'kis aeroporti'nda ushi'w kestesi
 • Lizing jumi’slari haqqi’nda uli’wma mag’li’wmatlar
 • No’kis qalasi’nda-jaylasqan Jeke menshik turaq-jay iyeleri sheriklikleri dizimi
 • Poezdde ju’riwge jen’illikler
 • Isbilermenlikti licenziyalaw ha’m ma’mleket ta’repinen ta’rtiplestiriw boyi’nsha mag’li’wmatlar
 • Marshrutlardi' izlew
 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda puqaralardi’n’ wo‘zini wo‘zi basqari’w organlari’ dizimi