«Dag’azalar» bo'liminin' jan'ali'qlari'

 < Aldi'ng'i' 1 2 3 4 Keyingi > 
JAS MILLIY QOSI’Q ATQARI’WShI’LARI’NI’N’ RESPUBLIKALI’Q TAN’LAWI’07.10.2015 18:40:49

Wo’sip kiyati’rg’an a’wladti’ milliy da’stu’r ha’m qa’driyatlari’mi’zg’a, bay ruwxi’y miyrasi’mi’zg’a hu’rmet ruwxi’nda ta’rbiyalaw, jas a’wlad arasi’nan jetisip kiyati’rg’an talantli’ do’retiwshilerdi… Dawami'n wo'qi'w »

DI’QQAT, TAN’LAW: «JI’LDI’N’ YeN’ JAQSI’ KITABI’»07.10.2015 18:36:38

O’zbekistan baspaso’z ha’m xabar agentligi 2015-ji’ldi’n’ oktyabr-noyabr aylari’nda O’zbekistan Respublikasi’ g’a’rezsizliginin’ 24 ji’lli’g’i’na bag’i’shlap respublikali’q baspalardi’n’ wo’z-ara birge islesiwin ken’eytiw,… Dawami'n wo'qi'w »

«Kekseler ha’m mayi’plardi’ socialli’q, ruwxi’y ja’ne materialli’q qollap-quwatlaytug’i’n ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ jumi’si’n sa’wlelendirgen yen’ jaqsi’ redakciya ha’m jurnalist»07.10.2015 18:04:39

Yelimizde demokratiyali’q reformalardi’ bunnan bi’lay da teren’lestiriw ha’m puqarali’q ja’miyetin rawajlandi’ri’w koncepciyasi’nda belgilengen wazi’ypalardi’ a’melge asi’ri’w, «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» Ma’mleketlik… Dawami'n wo'qi'w »

«EN’ ULLI’, YeN’ A’ZIZ»23.07.2015 16:39:51

O’zbekistan Baspaso’z ha’m xabar agentligi, Jurnalistler do’retiwshilik awqami’, «Su’wretlew aynasi’» do’retiwshilik awqami’, Jazi’wshi’lar awqami’, Milliy teleradiokompaniyasi’, «O’zbekkino» Milliy agentligi, Ko’rkem… Dawami'n wo'qi'w »

«Jan’a ko’z qaras» videorolikler tan’lawi’n ja’riyalaydi’30.06.2015 10:01:44

Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligi, «O’zbekturizm» Milliy kompaniyasi’, O’zbekistan… Dawami'n wo'qi'w »

«Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jas jurnalisti» respublikali’q tan’lawi’n ja’riyalaydi’30.06.2015 10:01:02

Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Milliy ma’limleme agentligi, O’zbekistan Milliy teleradiokompaniyasi’, O’zbekistan elektron g’alaba xabar… Dawami'n wo'qi'w »

MIT.uz»-milliy iternet tan’lawi’n ja’riyalaydi’30.06.2015 10:00:00

Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’limleme texnologiyalari’ ha’m kommunikaciyalari’n rawajlandi’ri’w ministrligi, O’zbekistan Respublikasi’ Joqari’… Dawami'n wo'qi'w »

O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ni’n’ «JI’LDI’N’ YEN’ BELSENDI JURNALISTI-2014» tan’lawi’na ma’rha’mat!13.05.2015 11:58:16

Hu’rmetli ka’siplesler! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti – 2014» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi. Tan’lawg’a 2014-ji’ldi’n’ 1-iyuninen… Dawami'n wo'qi'w »

«ЕҢ БЕЛСЕНДИ СПОРТ ЖУРНАЛИСТИ» ТАҢЛАЎЫНА МӘРҲАМАТS06.05.2015 16:05:29

Елимизде ғалабалық спортты буннан былай да раўажландырыў, оның мәнисин ҳәм әҳмийетин кең жәмийетшиликке ҳәр тәреплеме жеткериў, бул бағдардағы үгит-нәсият жумысларын… Dawami'n wo'qi'w »

Hu’rmetli isbilermenler ha’m ka’rxana basshi’lari’!31.03.2015 16:25:06

2015-ji’li’ 7-8-aprel ku’nleri No’kis qalasi’, Amfi teatrda boli’p wo’tetug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymaqli’q Sanaat yarmarkasi’ ha’m Kooperaciyali’q birjasi’na ba’rsheni belsene qatnasi’wg’a… Dawami'n wo'qi'w »