Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


«Ma’deniyat» bo'liminin' jan'ali'qlari'

ДОСЛЫҚ КЕШЕСИ18.01.2017 23:56:40

«Истиқлол» көркем өнер сарайында 18-январь күни Өзбекистан Республикасы менен Қытай Халық Республикасы арасында дипломатиялық қатнасықлар орнатылғанының 25 жыллығына бағышланған мәдений… Dawami'n wo'qi'w »

ӨЗБЕКИСТАН МӘДЕНИЯТЫ ҚУБЛА КОРЕЯДА КӨРСЕТИЛДИ20.10.2016 12:18:32

СЕУЛ. 19-октябрь. ӨзА ның арнаўлы хабаршысы Нодира МАНЗУРОВА мәлим етеди. Корея Республикасының пайтахты Сеул қаласында «Itaewon Global Village Festival –… Dawami'n wo'qi'w »

МУҚАДДЕС ЎАТАНДЫ ЖЫРЛАЙМЫЗ08.08.2016 17:46:23

Өзбекистан мәмлекетлик консерваториясында ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығына бағышланып өткерилип атырған «Жалғызсаң сен, муқаддес Ўатан!» таңлаўының Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери… Dawami'n wo'qi'w »

ДОСЛЫҚ ҲӘМ БИРГЕ ИСЛЕСИЎДИҢ ЖЫРЛАНЫЎЫ23.06.2016 23:02:19

«Өзбекистан» халықаралық әнжуманлар сарайында 23-июнь күни Шанхай бирге ислесиў шөлкеми Мәмлекет басшылары кеңесиниң Ташкент саммити қатнасыўшылары ушын концерт бағдарламасы көрсетилди.… Dawami'n wo'qi'w »

QARAQALPAQ TEATRI’ TAShKENTTE27.05.2016 12:25:21

Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik muzi’kali’ teatri’ni’n’ paytaxti’mi’zg’a do’retiwshilik sapari’ A’liysher Nawayi’ ati’ndag’i’ O’zbekistan Ma’mleketlik akademiyali’q u’lken teatri’nda «Tumaris» operasi’ni’n’ qoyi’li’wi’… Dawami'n wo'qi'w »

QABI’LETLI JASLARI’MI’ZDI’N’ U’LKEN TABI’SLARI’19.02.2016 15:30:06

G’a’rezsizlik ji’llari’nda bilimlendiriw sistemasi’na qarati’li’p ati’rg’an joqari’ itibardi’n’ na’tiyjesinde yelimizdin’ ba’rshe aymaqlari’nda zamanago’y balalar muzi’ka ha’m ko’rkem-o’ner mektepleri quri’p pitkerilip,… Dawami'n wo'qi'w »

O’ZBEKISTAN FRANCIYaLI’ FOTOGRAFTI’N’ KO’Z-QARASI’NDA21.01.2016 09:38:02

Paytaxti’mi’zdag’i’ I.V.Savickiy ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik ko’rkem o’ner muzeyinde franciyali’ fotograf Francua Poshti’n’ usi’ temadag’i’ ko’rgizbesi ashi’ldi’. Ataqli’ fotograf derlik 30… Dawami'n wo'qi'w »

DO’RETIWShILIK IZLENIWGE RUWXLANDI’RADI’28.12.2015 23:04:24

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligi, Xali’q do’retiwshiligi ha’m ma’deniy-ag’arti’w isleri respublikali’q ilimiy-metodikali’q worayi’ menen birlikte ma’deniyat, ko’rkem wo’ner,… Dawami'n wo'qi'w »

JASLI’Q HA’M GO’ZZALLI’Q BAYRAMI’24.11.2015 08:27:07

Paytaxti’mi’zda «Ertengi ku’n biziki, shekler biziki!» su’reni asti’nda wo’tkerilgen Jaslar ha’pteligi juwmaqlandi’ Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda jaslardi’ Watang’a muhabbat, milliy… Dawami'n wo'qi'w »

DA’STU’RIY KO’RKEM Wo’NER FESTIVALI’07.11.2015 12:48:55

Yellikqala rayoni’ worayi’ndag’i’ Bostan qalasi’nda «Go’zzal– bostani’m menin’» IX respublikali’q ko’rkem wo’ner festivali’ baslandi’. Yelimiz Prezidenti Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda jas… Dawami'n wo'qi'w »