Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


«Ma’deniyat» bo'liminin' jan'ali'qlari'

«ЖАЙҲУН САМАЛЛАРЫ»НЫҢ ЖАҒЫМЛЫ ЛЕБИ16.12.2017 16:09:55

Көркем өнер сондай қүдиретли күшке ийе болып, оның халқымызды, әсиресе, келешек әўладты Ана-Ўатанымызға муҳаббат, ғәрезсизлик идеяларына садықлық руўхында тәрбиялаўдағы тәсир… Dawami'n wo'qi'w »

АЙМАҚТЫҢ КЕЛЕШЕГИНЕ ЖАНКҮЙЕР ЖАСЛАР16.12.2017 16:07:48

Пайтахтымыздағы Есжан бақсы атындағы Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде «Мәҳәлле мениң тәғдиримде» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти. Өзбекистан… Dawami'n wo'qi'w »

ТЕАТРДА БАЛАЛАРҒА «АҚ ҚУЎ ҲАҚҚЫНДА АҢЫЗ» ҚОЙЫП БЕРИЛДИ16.12.2017 15:56:09

13-ноябрь күни Қарақалпақ мәмлекетлик Қуўыршақ театрында Өзбекистан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалының оқытыўшысы Жаббар Хожановтың қәлемине тийисли… Dawami'n wo'qi'w »

АРАЛБОЙЫ АЙМАҒЫНДА КОРЕЯ КИНО КҮНЛЕРИ16.12.2017 15:55:03

Қарақалпақ мәмлекетлик Қуўыршақ театрында «Корея кино күнлери»ниң ашылыў мәресими болып өтти. Корея Республикасының Өзбекистандағы елшиханасының басламасы менен еки күн даўамында… Dawami'n wo'qi'w »

«КОРЕЯ КИНОСЫ КҮНЛЕРИ» ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА06.12.2017 14:41:46

  Корея Республикасының Өзбекистан Республикасындағы елшиханасы  6-7-декабрь күнлери пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик қуўыршақ театрында «Корея киносы күнлери» («Korean filmfestival – 2017) илажын өткереди.… Dawami'n wo'qi'w »

«ҚАРАҚАЛПАҚКИНО» АГЕНТЛИГИНЕ «ДАМАС» АВТОМАШИНАСЫ БЕРИЛДИ06.12.2017 14:40:27

25-ноябрь күни Ташкент қаласында «Өзбеккино» миллий агентлигинниң барлық аймақлық бөлимлерине, соның ишинде «Қарақалпақкино» агентлигине де «Дамас» автомашиналары берилди. «Дамас» автомашиналары… Dawami'n wo'qi'w »

РОССИЯНЫҢ «КУЛЬТУРА» ТЕЛЕКАНАЛЫ И.В.САВИЦКИЙ МУЗЕЙИ ҲАҚҚЫНДА ҲҮЖЖЕТЛИ ФИЛЬМ ТАЯРЛАМАҚТА06.12.2017 14:38:37

  Россияның «Культура» телеканалы Өзбекистанда, соның ишинде, Қарақалпақстанда мәденият ҳәм көркем өнердиң раўажланыўы туўралы 39 минуттан ибарат ҳүжжетли фильмди сүўретке… Dawami'n wo'qi'w »

КЕСТЕШИЛИК ӨНЕРИ БОЙЫНША ШЕБЕРЛИК САБАҒЫ ӨТКЕРИЛДИ06.12.2017 14:35:18

29-ноябрь күни И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейинде республикаға белгили шебер кестеши, өнермент Несийбели Дәлжанованың «Қарақалпақлардың кестешилик өнери үлгилери»… Dawami'n wo'qi'w »

ҲҮРЛИМАН ТАШКЕНТТЕ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЫ БОЛДЫ06.12.2017 14:33:22

Нөкис мәденият ҳәм көркем өнер колледжиниң сүўретлеў өнери бөлими 3-басқыш оқыўшысы Ҳүрлиман Қуўанышбаева жақында Ташкент қаласында өткерилген «Миллий ҳәм этнографиялық көркем… Dawami'n wo'qi'w »

ЖӘНЕ БИР ЖЕРЛЕСИМИЗ ТАЛАНТЫ МЕНЕН ДҮНЬЯНЫ ТАҢ ҚАЛДЫРМАҚТА22.11.2017 18:19:44

Усы жылдың сентябрь айында Қазақстанның Астана қаласында 38 мәмлекеттиң талантлылары арасында өткерилген «The Spirit of Desht-i-Kipshak» атамасындағы таңлаўға қатнасып, сыйлы… Dawami'n wo'qi'w »