«Hu’jjetler» bo'liminin' jan'ali'qlari'

 1 2 3 4 5 6 Keyingi >  Aqi'rg'i' >>
ЯПОНИЯ БАС МИНИСТРИ УЛЛЫ МӘРТЕБЕЛИ МЫРЗА СИНДЗО АБЭГЕ01.02.2017 09:46:33

Өзбекистан Республикасы Президенти  Уллы Мәртебели Мырза Шавкат Мирзиёевқа Уллы Мәртебели Мырза! Сизге Япония ҳәм Өзбекистан Республикасы арасында дипломатиялық қатнасықлар орнатылғанының… Dawami'n wo'qi'w »

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛАМ ӘБДИҒАНИЕВИЧ КӘРИМОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИН МӘҢГИЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА26.01.2017 08:41:05

 Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары   Ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, өзбек халқының уллы ҳәм ардақлы перзенти,… Dawami'n wo'qi'w »

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ИНТЕРНАЦИОНАЛЛЫҚ МӘДЕНИЯТ ОРАЙЫНЫҢ 25 ЖЫЛЛЫҒЫ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН МИЛЛИЙ МӘДЕНИЙ ОРАЙЛАРДЫҢ БИР ТОПАР БЕЛСЕНДИЛЕРИН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА26.01.2017 08:40:16

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы   Елимизде кеңпейиллик, тынышлықсүйер ҳәм инсаныйлық орталығын беккемлеў, миллий мәдениятлар, үрп-әдет ҳәм дәстүрлердиң өзине тәнлигин сақлаў ҳәм… Dawami'n wo'qi'w »

ЎАТАН ҚОРҒАЎШЫЛАРЫ КҮНИ ҲӘМ ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚУРАЛЛЫ КҮШЛЕРИНИҢ 25 ЖЫЛЛЫҒЫ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН ҲУҚЫҚ ҚОРҒАЎ УЙЫМЛАРЫ, ҚОРҒАНЫЎ ҲӘМ АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛИКЛЕРИ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕН БИР ТОПАРЫН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА15.01.2017 11:40:12

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы Жасларды миллий ғәрезсизлик идеясына ҳәм ана Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаўдағы, жоқары маман кадрларды таярлаўдағы айрықша хызметлери, мәмлекетимиздиң… Dawami'n wo'qi'w »

«УРГУТ», «ҒИЖДУВАН», «ҚОҚАНД» ҲӘМ «ХАЗАРАСП» ЕРКИН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗОНАЛАРЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА 13.01.2017 19:47:20

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы Сыртқы базарларда талап жоқары болған, жоқары қосымша қунға ийе бәсекиге шыдамлы өнимлерди ислеп шығарыўды тәмийинлейтуғын минерал-шийки зат… Dawami'n wo'qi'w »

ӨЗБЕКИСТАН ХАЛЫҚ ШАЙЫРЫ ЭРКИН ВАҲИДОВТЫН i0 ЖЫЛЛЫҒЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА08.12.2016 18:28:34

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары Өзбек әдебиятының ҳәм мәдениятының раўажланыўына умытылмас үлес қосқан атақлы шайыр ҳәм жазыўшы, белгили мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик… Dawami'n wo'qi'w »

УЛЛЫ МӘМЛЕКЕТЛИК ҲӘМ СИЯСИЙ ҒАЙРАТКЕР, ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛАМ АБДИҒАНИЕВИЧ КӘРИМОВТЫН ТУЛҒАСЫ СҮЎРЕТЛЕНГЕН ЕСТЕЛИКТИ ЖАРАТЫЎ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДӨРЕТИЎШИЛИК ТАНЛАЎДЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА08.12.2016 18:27:11

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, өзбек халқының… Dawami'n wo'qi'w »

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТУРИЗМ САЛАСЫН ЖЕДЕЛ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДЫ ТӘМИЙИНЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА08.12.2016 18:26:09

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы Елимиз экономикасының стратегиялық тармағы сыпатында туризмди жедел раўажландырыў ушын қолайлы экономикалық ҳәм шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый шараятлар жаратыў, аймақлардың… Dawami'n wo'qi'w »

«ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚУРАЛЛЫ КҮШЛЕРИНЕ 25 ЖЫЛ» ЕСТЕЛИК БЕЛГИСИН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА01.12.2016 18:30:52

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлериниң 25 жыллығын белгилеў ҳәм мәмлекетимиздиң қорғаныў қәбилетин беккемлеў ҳәм Қураллы Күшлерди дүзиўге салмақлы… Dawami'n wo'qi'w »

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН БИР ТОПАР ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИДИ СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА25.10.2016 11:08:41

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы Елимизде жәмийетлик қәўипсизликти, тынышлықты ҳәм турақлылықты тәмийинлеў бағдарындағы көп жыллық пидәкерлик мийнети, хызмет ўазыйпасын атқарыўда ҳәм… Dawami'n wo'qi'w »