Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


«Hu’jjetler» bo'liminin' jan'ali'qlari'

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК КОМИТЕТИН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА04.04.2017 12:27:32

Өзбекистан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Өзбекистан Республикасының инвестициялық потенциалын толық жүзеге шығарыў, инвестициялық орталықты буннан былай… Dawami'n wo'qi'w »

«ӨЗБЕКЖИПЕКСАНААТ» АССОЦИАЦИЯСЫНЫҢ ЖУМЫСЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА30.03.2017 11:57:06

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Республикада пиллешиликтиң азықлық базасын жедел раўажландырыў, наўқан қуртын тәрбиялаў ҳәм пилле… Dawami'n wo'qi'w »

2017-2019-ЖЫЛЛАР АРАЛЫҒЫНДА ДИЙҚАН БАЗАРЛАРЫН РЕКОНСТРУКЦИЯЛАЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ АЙМАҒЫНДА ЗАМАНАГӨЙ САЎДА КОМПЛЕКСЛЕРИН ҚУРЫЎ БАҒДАРЛАМАСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА30.03.2017 11:51:24

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары Соңғы жылларда республиканың жумыс алып барып атырған дийқан базарлары ҳәм саўда комплекслери аймақларында бир қатар қурылыс ҳәм… Dawami'n wo'qi'w »

БЕЛГИЛИ МӘМЛЕКЕТЛИК ҒАЙРАТКЕР ҲӘМ ЖАЗЫЎШЫ ШАРАФ РАШИДОВТЫҢ 100 ЖЫЛЛЫҒЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА28.03.2017 11:07:07

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары   Республикамызды оғада қыйын ҳәм аўыр жылларда басқарып, елимиздиң раўажланыўы жолында пидәкерлик пенен мийнет ислеген, жәмийетлик ҳәм… Dawami'n wo'qi'w »

ЯПОНИЯ БАС МИНИСТРИ УЛЛЫ МӘРТЕБЕЛИ МЫРЗА СИНДЗО АБЭГЕ01.02.2017 09:46:33

Өзбекистан Республикасы Президенти  Уллы Мәртебели Мырза Шавкат Мирзиёевқа Уллы Мәртебели Мырза! Сизге Япония ҳәм Өзбекистан Республикасы арасында дипломатиялық қатнасықлар орнатылғанының… Dawami'n wo'qi'w »

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛАМ ӘБДИҒАНИЕВИЧ КӘРИМОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИН МӘҢГИЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА26.01.2017 08:41:05

 Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары   Ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, өзбек халқының уллы ҳәм ардақлы перзенти,… Dawami'n wo'qi'w »

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ИНТЕРНАЦИОНАЛЛЫҚ МӘДЕНИЯТ ОРАЙЫНЫҢ 25 ЖЫЛЛЫҒЫ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН МИЛЛИЙ МӘДЕНИЙ ОРАЙЛАРДЫҢ БИР ТОПАР БЕЛСЕНДИЛЕРИН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА26.01.2017 08:40:16

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы   Елимизде кеңпейиллик, тынышлықсүйер ҳәм инсаныйлық орталығын беккемлеў, миллий мәдениятлар, үрп-әдет ҳәм дәстүрлердиң өзине тәнлигин сақлаў ҳәм… Dawami'n wo'qi'w »

ЎАТАН ҚОРҒАЎШЫЛАРЫ КҮНИ ҲӘМ ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚУРАЛЛЫ КҮШЛЕРИНИҢ 25 ЖЫЛЛЫҒЫ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН ҲУҚЫҚ ҚОРҒАЎ УЙЫМЛАРЫ, ҚОРҒАНЫЎ ҲӘМ АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛИКЛЕРИ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕН БИР ТОПАРЫН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА15.01.2017 11:40:12

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы Жасларды миллий ғәрезсизлик идеясына ҳәм ана Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаўдағы, жоқары маман кадрларды таярлаўдағы айрықша хызметлери, мәмлекетимиздиң… Dawami'n wo'qi'w »

«УРГУТ», «ҒИЖДУВАН», «ҚОҚАНД» ҲӘМ «ХАЗАРАСП» ЕРКИН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗОНАЛАРЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА 13.01.2017 19:47:20

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы Сыртқы базарларда талап жоқары болған, жоқары қосымша қунға ийе бәсекиге шыдамлы өнимлерди ислеп шығарыўды тәмийинлейтуғын минерал-шийки зат… Dawami'n wo'qi'w »

ӨЗБЕКИСТАН ХАЛЫҚ ШАЙЫРЫ ЭРКИН ВАҲИДОВТЫН i0 ЖЫЛЛЫҒЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА08.12.2016 18:28:34

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары Өзбек әдебиятының ҳәм мәдениятының раўажланыўына умытылмас үлес қосқан атақлы шайыр ҳәм жазыўшы, белгили мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик… Dawami'n wo'qi'w »