«Ekonomika» bo'liminin' jan'ali'qlari'

<< Birinshi  < Aldi'ng'i' 23 24 25 26 27 28 29 30 Keyingi > 
Bayram sawg’asi’22.08.2013 18:10:15

En’ ulli’, yen’ a’ziz bayram- g’a’rezsizligimizdin’ 22 ji’lli’li’q bayrami’ qarsan’i’nda Qon’i’rat rayoni’nda 20 shan’araqqa mo’lsherlengen yeki qabatli’ jan’a turar-jay paydalani’wg’a… Dawami'n wo'qi'w »

Klientler ushi’n ja’ne bir qolayli’q18.07.2013 10:55:46

Xojeli rayoni’nda “Mikrokreditbank” ashi’q akcionerlik komerciyali’q bankinin’ filiali’ jumi’s basladi’.Prezidentimiz Islam Karimov qa’wenderliginde ma’mleketimizde kishi biznes ha’m jeke isbilermenlikti rawajlandi’ri’w,… Dawami'n wo'qi'w »

Bali’qshi’li’q rawajlanbaqta16.07.2013 16:38:07

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ A’miwdarya rayoni’nda kiyingi ji’llarda da’ra’madli’ taraw yesaplang’an bali’qshi’li’qti’ rawajlandi’ri’wg’a ayri’qsha itibar qarati’li’p ati’r.Bu’gingi ku’nde rayondag’i’ 56 fermer xojali’g’i’ni’n’… Dawami'n wo'qi'w »

Joybarlar na’tiyjesi16.07.2013 09:06:23

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ A’miwdarya rayoni’nda kishi biznes subektlerinin’ jumi’slari’n rawajlandi’ri’wg’a u’lken itibar qarati’li’p, qolay imkaniyatlar jarati’li’p ati’rg’anli’g’i’, isbilermenlerdin’ istiqbolli joybarlar ha’r… Dawami'n wo'qi'w »

No’kis rayoni’ g’a’llekerleri ji’yi’m-terim jui’slari’n shaqqan dawam yettirmekte22.06.2013 10:16:46

No’kis rayoni’ g’a’llekerleri ha’m ma’mleketlik qi’rmani’na bereketli u’les qosi’w maqsetinde ji’yi’n-terim jumi’slari’n shaqqanli’q penen dawam yettirmekte. Sonday-aq, g’a’llesi wori’p ali’ng’an… Dawami'n wo'qi'w »

Ma’wsimge tayar06.06.2013 15:15:18

Bul ji’li’ g’a’lleden 85 mi’n’ tonnali’q qi’rman ko’teriw ushi’n shi’n kewilden bel baylag’an qaraqalpaqstanli’ diyqanlar ha’zirgi ku’nde jetistirip ati’rg’an mol… Dawami'n wo'qi'w »

Jaslar ushi’n jumi’s wori’nlari’29.05.2013 18:51:00

No’kis socialli’q-ekonomikali’q ka’sip-o’ner kolledjin bul ji’li’ alti’ qa’nigelik boyi’nsha 166 woqi’wshi’ tamamlaydi’.Qaladag’i’ 153 sho’lkem xa’m mekeme, islep shi’g’ari’w karxanalari’ menen… Dawami'n wo'qi'w »

Wo’nimnin’ tu’ri ko’beymekte24.05.2013 09:03:43

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Xojeli rayoni’ndag’i’ “Alcion Xojeli” jeke menshik karxanasi’nda islep shi’g’ari’li’p ati’ri’lg’an nan ha’m nan wo’nimleri bazarda qari’ydarger.Karxana basshi’si’ Qadirbergen… Dawami'n wo'qi'w »

Ma’wsimge qi’zg’i’n tayarli’q ko’rilmekte23.05.2013 15:40:21

Qaraqalpaqstan Respublika diyqanlari’ bul ji’l 53 mi’n’ gektar maydang’a ma’ha’lley hawa rayi’na sa’ykes, yertepiser ha’m wo’nimli g’a’lle sortlari’n agro texnikali’q… Dawami'n wo'qi'w »

Wo’nimnin’ si’pati’ aspaqta24.04.2013 15:31:15

No’kistegi “KKRASI Beton” juwapkershiligi sheklengen ja’miyetinde islep shi’g’ari’lg’an wo’nimlerge qari’ydarlar ko’beymekte.Bul jerde tayarlani’p ati’ri’lg’an 30 tu’rli temir-beton buyi’mlari’ u’y-jay ha’m… Dawami'n wo'qi'w »