Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


«Jan’ali’qlar» bo'liminin' jan'ali'qlari'

Муратбай Арепбаевич Жуманов Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары лаўазымына тайынланды17.03.2017 08:40:11

Муратбай Арепбаевич Жуманов Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық ислер бойынша орынбасары лаўазымына тайынланды, буннан… Dawami'n wo'qi'w »

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң мәлимлемеси12.03.2017 13:54:59

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 28-февральдағы «2017-жылғы Наўрыз улыўмахалықлық байрамына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарарына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң… Dawami'n wo'qi'w »

“Ҳүкимет балалар нәзеринде” веб-сайты қарақалпақ тилинде26.08.2016 17:16:22

Хабарыңыз бар, усы жылы июнь айында Интернет тармағында Өзбекистан Республикасы Ҳүкимет порталы шеңберинде “Ҳүкимет балалар нәзеринде” веб-сайты (www.kids.gov.uz) иске түсирилген… Dawami'n wo'qi'w »

Joqari’ woqi’w wori’nlari’ studentleri ani’qlandi’01.04.2016 09:19:12

Qaraqalpaq tili ha’m a’debiyati’ pa’ni boyi’nsha worta arnawli’, ka’siplik bilimlendiriw woqi’w wori’nlari’ arasi’nda wo’tkerilgen pa’n wolimpiadasi’nda jen’impazlar ani’qlandi’. Bul tan’lawda… Dawami'n wo'qi'w »

Qaraqalpaqstan boyi’nsha jan’a hu’jjetli film ekrang’a shi’qti’31.03.2016 16:41:07

Usi’ ku’nlerde Rossiyani’n’ «Moya planeta» telekanali’nan «Karakalpakiya: skvoz peski vremen» (Qaraqalpaqstan: Da’wir qumlari’ arasi’nan) atli’ jan’a hu’jjetli film efirge uzati’lmaqta.… Dawami'n wo'qi'w »

TUTINIWShI NIZAM QORG’AWINDA03.02.2016 16:45:04

Qaraqalpaqstan Respublikası Tutınıwshılardın’ huqıqların qorg’aw ja’miyetleri Federaciyası Ken’esinde 2015-jılda a’melge asırılg’an ilajlar ha’m 2016-jılg’a belgilengen wazıypalarg’a bag’ıshlang’an gezektegi ma’jilis bolıp… Dawami'n wo'qi'w »

EKSIMBANK WA’KILLERININ’ RESPUBLIKAMI’ZG’A SAPARI’22.09.2015 09:15:03

Surgil ka’ni negizinde boy tiklep ati’rg’an U’stirt gaz-ximiya  kompleksinin’ quri’li’si’ juwmaqlana keldi. Neft-ximiya salasi’nda du’nyadag’i’ yen’ iri joybarlardan yesaplang’an kompleks… Dawami'n wo'qi'w »

JOYBARLARG’A GRANT BERILDI16.08.2015 18:11:18

Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik universitetinde ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ ha’m puqarali’q ja’miyeti institutlari’ni’n’ socialli’q sherikligi, MKSh lardi’n’ bag’darlamalari’, a’hmiyetli joybarlardi’ sapali’… Dawami'n wo'qi'w »

JAS JURNALISTLER UShI’N MEDIA-TRENING22.06.2015 17:37:00

Tashkent wa’layati’ Bostanli’q rayoni’ndag’i’ «Kamolot» jaslardi’n’ dem ali’w worayi’nda wo’tkerilgen media-treningte jas jurnalistler belsene qatnasti’. Usi’ mu’na’sibet penen sho’lkemlestirilgen baspaso’z… Dawami'n wo'qi'w »

AShI’Q-AYDI’NLI’Q HA’M JA’MIYETLIK QADAG’ALAW JURNALISTLERDIN’ NA’ZERINDE15.06.2015 15:30:02

No’kiste Yevropada qa’wipsizlik ha’m birge islesiw sho’lkeminin’ qa’wenderliginde Puqarali’q ja’miyetinin’ qa’liplesiwin monitoring yetiw biyg’a’rez instituti’ni’n’ Qaraqalpaqstan aymaqli’q bo’limi «Ma’mleketlik ha’kimiyat… Dawami'n wo'qi'w »