Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ilim» bo'liminin' jan'ali'qlari'

«Қоңырат» неге «Кунград» болып кетти?07.03.2018 11:33:18

Илимпаз Ҳ.Дәўжанов «Қарақалпақ топоним, антропоним ҳәм басқа да атамаларын орыс тилине транскрипциялаў мәселелери ҳаққында» мақаласында оқыўшыға ой саларлық бираз мәселелер… Dawami'n wo'qi'w »

РЕСПУБЛИКАМЫЗДА ӨСЕТУҒЫН ЗӘҲӘРЛИ ӨСИМЛИКЛЕР ДЕ ПАЙДАЛЫЛЫҒЫ ҲӘМ ДӘРИЛИК ҚӘСИЙЕТЛЕРИ МЕНЕН ДАҢҚ ТАРАТПАҚТА29.01.2018 17:05:52

Республикамыздың Әмиўдәрья дельтасында, Қызылқумда ҳәм Үстиртте кең тарқалған «шөлистан женьшени», «шөлдеги өмир тамыры» ямаса «алтын тамыр» атамасы менен танылған Цистанхе… Dawami'n wo'qi'w »

Арал теңизиниң қурыған ултанынан акуланың тиси табылды23.01.2018 18:24:47

Арал теңизине туристлерди саяхатқа алып шығыў менен шуғылланыўшы нөкисли исбилермен Тазабай Өтеўлиев акуланың тисин тапқанлығын Қарақалпақстан хабар агентлигине мәлим етти.… Dawami'n wo'qi'w »

ӘЖАЙЫП ЖАҢАЛЫҚ: ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ЖАС ҚӘНИГЕ ЖЕР РЕСУРСЛАРЫН БАСҚАРЫЎДА ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯ ОЙЛАП ТАПТЫ18.01.2018 11:29:09

   «Ўздаверлойиҳа» мәмлекетлик жер дүзиў илимий-жойбарлаў институты Қарақалпақстан бөлиминиң жас қәнигеси Руслан Генжебаев жаңа инновациялық идеяны әмелге асырып, жер мониторингин… Dawami'n wo'qi'w »

ҮСТИРТТЕГИ СЫРЛЫ СҮЎРЕТЛЕР. ОЛАР НЕЛЕР?09.01.2018 17:18:23

Илимде «жебе тәризли қурылыс» термини менен белгили болған Үстирттеги үлкен көлемдеги сырлы сүўретлер бүгинги күнге шекем илимпазлардың пикирталасларына себеп болып… Dawami'n wo'qi'w »

АРАЛ ТЕҢИЗИ УЛТАНЫНАН УШАТУҒЫН ШАҢ-ТОЗАҢДЫ ИРКИЎ УСЫЛЫ ТАБЫЛДЫ05.01.2018 16:50:37

Арал теңизиниң қурыған ултанында тәжирийбе өткерилмекте Жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Экология ҳәм топырақтаныў кафедрасының Экология қәнигелиги бойынша таяныш докторанты Махмуд Алламуратов… Dawami'n wo'qi'w »

Профессор М.ИБРАГИМОВ: АРАЛДЫ ҚУТҚАРЫЎҒА БОЛАДЫ06.12.2017 11:56:13

    проф. М.Ибрагимов Узақ жыллардан берли аўыл-хожалығы тараўында басшы лаўазымларда ислеген мәмлекетлик ғайраткер, аўыл хожалығы илимлери докторы, Бердақ атындағы… Dawami'n wo'qi'w »

БОЯН – ТӘБИЯТТЫҢ БИЗГЕ БЕРГЕН БАЙЛЫҒЫ. ОНЫҢ ТАМЫРЫН БИЙТӘРТИП ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ТОҚТАТЫЎ КЕРЕК!06.12.2017 11:52:31

Оның әҳмийети қандай? Илимде белгили болыўынша, боян өсимлигиниң тамыры шыпалы өним сыпатында ерте заманлардан баслап-ақ Тибет, Қытай, Ҳиндстан ҳәм Орайлық… Dawami'n wo'qi'w »