Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


«Ja’miyet» bo'liminin' jan'ali'qlari'

ИСЛАМ КӘРИМОВ АТЫНДАҒЫ ИЛИМИЙ-АҒАРАТЫЎШЫЛЫҚ ЕСТЕЛИК КОМПЛЕКСИНДЕ УШЫРАСЫЎ23.11.2017 16:04:26

Пайтахтымыздағы Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Кәримов атындағы илимий-ағартыўшылық комплексинде Японияның «Сока-Гаккай» шөлкеминиң вице-президенти Кендзи Йосиго басшылығындағы делегация ағзалары менен… Dawami'n wo'qi'w »

НЫЗАМНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎ БАРЫСЫ ДОДАЛАНДЫ22.11.2017 18:11:05

 Усы жыл 21-ноябрь күни Нөкисте Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық мәселелери комитетиниң мәжилиси болып, онда «Физикалық ҳәм… Dawami'n wo'qi'w »

ҮГИТ-НӘСИЯТ ИЛАЖЫ ӨТКЕРИЛДИ22.11.2017 18:10:32

 Нөкисте Өзбекистан Дин ислери бойынша комитети, елимиздеги Ислам цивилизациясы орайы, Өзбекистан мусылманлар мәкемеси ҳәм республикалық руўхый ҳәм ағартыўшылық орайы басшы… Dawami'n wo'qi'w »

O`ZBEKISTAN RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI JANINDAG`I JA`MIYETLIK FOND TATIWLIQ TEMASINA ARNALG`AN TAN`LAW JA`RIYALAYDI15.09.2017 15:43:24

O`zbekistan Respublikası Oliy Majlisi janındag`ı ja`miyetlik fond «Ja`miyette milletleraralıq ha`m puqaralar aralıq tatıwlıqtı, o`z-ara awızbirshilik ha`m doslıq ortalıg`ın saqlawg`a ha`m… Dawami'n wo'qi'w »

O`ZBEKISTAN RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI JANINDAG`I JA`MIYETLIK FOND TAN`LAW JA`RIYALAYDI15.09.2017 15:29:48

O`zbekistan Respublikası Oliy Majlisi janındag`ı ja`miyetlik fond «Ha`reketler strategiyasın a`melge asırıwda puqaralardın` erkinliklerin, nızamlı huqıqları menen ma`plerin ta`miyinlewde ja`miyetlik sherikliktegi joybarlardı… Dawami'n wo'qi'w »

NO`KISTE ISHKI ISLER MINISTRLIGININ` AKADEMIYALIQ LITSEYI ASHILDI13.09.2017 16:26:05

Jaqında No`kis qalasında Ishki isler ministrliginin` akademiyalıq litseyinin` ashılıw ma`resimi bolıp o`tti. Bul litseydin` oqıw-metodikalıq protsesin muwapıqlastırıw, olarg`a a`meliy ha`m… Dawami'n wo'qi'w »

MA`JBU`RIY ORINLAW BYuROSINA 17 DANA ZAMANAGO`Y XIZMET AVTOMAShINALARI TAPSIRILDI13.09.2017 16:21:11

11-centyabr` ku`ni paytaxtımızdag`ı «Jaslar orayı» imaratı janındag`ı maydanda Ma`jbu`riy orınlaw byurosı Qaraqalpaqstan Respublikası basqarması, onın` qalalıq, rayonlıq bo`limlerine 17 zamanago`y… Dawami'n wo'qi'w »

«ASPANIMIZ AShIQ, ELIMIZ TINISh BOLSIN!» -102 JASTAG`I TA`JIGU`L APA ALLIYAROVANIN` HA`R KU`NGI TILEGI USI.31.08.2017 09:08:03

O`zbekistan Respublikası g`a`rezsizliginin` jigirma altı jıllıq bayramı qarsan`ında elimizdegi 100 jastan asqan bir topar kekseler Prezidentimizdin` pa`rmanına muwapıq «Shuhrat» medalı… Dawami'n wo'qi'w »

ELIMIZDEGI JA`NE BIR BIYBAHA G`A`ZIYNE31.08.2017 08:48:49

Watanımız g`a`rezsizliginin` 26 jıllıg`ı aldınan  «Bu`gingi ku`nde Prezidentimizdin` basshılıg`ında qala ha`m rayonlarımız u`lken do`retiwshilik maydanına aylanıp barmaqta. A`sirese, elimizdin` tariyxına, ko`rkem-o`nerine, ma`deniyatına… Dawami'n wo'qi'w »

U`STIRTTE U`LKEN BAYRAM30.08.2017 11:54:50

Ba`rshemiz asıg`ıp ku`tken en` ullı, en` a`ziz bayramımız-Watanımız g`a`rezsizliginin` jigirma altıjıllıq bayramı elimizdin` barlıq orınlarda ko`terin`ki ruwxta o`tpekte. Usınday bayram ilajları «Pidayın` bolg`aymız senin`, O`zbekistan!» su`reni astında U`stirt gaz ximiya kompleksinde bolıp o`tti. Og`an Qon`ırat rayonı ha`kimi Sh.Temirbaev,… Dawami'n wo'qi'w »