Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


«Texnologiyalar» bo'liminin' jan'ali'qlari'

INNOVACIYaLAR-RAWAJLANI’WDI’N’ A’HMIYETLI FAKTORI’07.07.2015 09:14:17

Paytaxti’mi’zda VIII Innovaciyali’q ideyalar, texnologiyalar ha’m joybarlar respublikali’q yarmarkasi’ni’n’ juwmaqlari’na bag’i’shlang’an baspaso’z a’njumani’ boli’p wo’tti. Yelimizde ilimiy-texnikali’q jumi’sti’ qollap-quwatlaw, ilim… Dawami'n wo'qi'w »

MA’LIMLEME TEXNOLOGIYaLARI’N RAWAJLANDI’RI’WG’A BAG’I’ShLANDI’01.07.2015 09:10:02

Paytaxti’mi’zda 30-iyun ku’ni «Multimedia, ma’limleme texnologiyalari’ ha’m wolardi’n’ a’meliyatqa yengiziliwi-MITA-2015» XI xali’qarali’q a’njumani’ jumi’s basladi’. Wonda yelimizdin’ iri sanaat ka’rxanalari’,… Dawami'n wo'qi'w »

INNOVACIYaLI’Q JOYBARLARDI’N’ NA’TIYJESI10.06.2015 18:18:12

O’zbekistan Milliy baspa so’z worayi’nda boli’p wo’tken baspa so’z a’njumani’nda yelimizdin’ paxta tazalaw ka’rxanalari’n texnikali’q jaqtan qayta u’skenelewdin’ na’tiyjeleri, keleshektegi… Dawami'n wo'qi'w »

U’STIRT KEN’ISLIGINDE SAPALI’ XI’ZMET27.05.2015 12:40:03

G’a’rezsiz ma’mleketimizde barli’q salalar si’yaqli’  telekommunikaciya tarmag’i’nda da ken’ ko’lemli reformalar a’melge asi’ri’li’p, xali’qqa sapali’ baylani’s xi’zmeti ko’rsetilip kelinbekte. Sebebi.… Dawami'n wo'qi'w »