Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


«Tender ha’m tan'lawlar» bo'liminin' jan'ali'qlari'

ДАҒАЗА13.12.2016 09:34:35

2016-жыл 13-декабрь күни саат 10:00де  Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң киши мәжилислер залында Инвестиция киритиў шәрти менен «0» баҳада сатылатуғын мәмлекетлик… Dawami'n wo'qi'w »

OCHIQ TANLOV SAVDOLARIGA TAQLIF ETAMIZ.21.04.2016 09:42:38

“Ko`chmas mulk savdo xizmati” MJChning Koraqalpogiston Respublikasi Bosh filiali Sizlarni O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 7 oktyabrdagi 285-sonli Qaroriga… Dawami'n wo'qi'w »

КӘРХАНА, МӘКЕМЕ ҲӘМ ШӨЛКЕМЛЕР ДЫҚҚАТЫНА ! 20.07.2015 17:28:43

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң бирден-бир буйыртпашы хызмети «Инжиниринг компания»сы төменде аты көрсетилген қурылыс объектлерине таңлаў саўдасы (тендер) өткерилетуғынлығын ДАҒАЗАЛАЙДЫ Таңлаў… Dawami'n wo'qi'w »

YeVROPA AWQAMI’ KOMPANIYaLARI’NDA MAMANLI’G’I’N ARTTI’RI’W BAG’DARLAMASI’NA ARZALAR QABI’L YeTILMEKTE29.06.2015 12:41:41

Yevropa Awqami’ ta’repinen qarji’landi’ri’li’p ati’rg’an «Basqari’w kadrlari’n tayarlaw bag’darlamasi’ (MTR) - O’zbekistanda kishi biznes ka’rxanalari’ basshi’lari’ni’n’ potenciali’n artti’ri’w» joybari’ (to’mende… Dawami'n wo'qi'w »

O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi ha’m puqarali’q ja’miyetinin’ basqa institutlari’n qollap-quwatlaw Ja’miyetlik qori’ «Qorshag’an wortali’qti’ qorg’awda, ta’biyg’i’y resurslardan aqi17.06.2015 10:43:09

MA’MLEKETLIK GRANT BERIW UShI’N TAN’LAW JA’RIYaLAYDI’ Tan’lawda ma’mleketlik dizimnen wo’tken puqarali’q ja’miyeti institutlari’ni’n’ to’mendegi maqsetlerden kelip shi’qqan joybarlari’ qabi’l yetiledi:… Dawami'n wo'qi'w »

O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi ha’m puqarali’q ja’miyetinin’ basqa institutlari’n qollap-quwatlaw Ja’miyetlik qori’ «Puqarali’q ja’miyeti institutlari’ni’n’ fizikali’q jaqtan salam17.06.2015 10:40:55

MA’MLEKETLIK GRANT BERIW UShI’N TAN’LAW JA’RIYaLAYDI’ Tan’lawda ma’mleketlik dizimnen wo’tken puqarali’q ja’miyeti institutlari’ni’n’ to’mendegi maqsetlerden kelip shi’qqan joybarlari’ qabi’l yetiledi:… Dawami'n wo'qi'w »

Di’qqat, tan’law!13.01.2015 15:50:25

«ARDAQLAW» O’zbekistan  Biyg’a’rez baspa g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ baspa so’z ha’m internet basi’li’mlarda… Dawami'n wo'qi'w »

2014 yil tenderlari19.08.2014 16:23:04

  Наименование проектируемых объектов их местонахождение  Мощность (км)  Стартовая стоимость без НДС Наименование проектной организации  Срок строительства      … Dawami'n wo'qi'w »