Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


«Universiada 2016» bo'liminin' jan'ali'qlari'

SPORT, JASLI’Q HA’M DOSLI’Q BAYRAMI’27.05.2016 12:23:24

Ferg’anada 26-may ku’ni joqari’ woqi’w wori’nlari’ni’n’ sdudentleri arasi’nda «Universiada-2016» respublikali’q sport woyi’nlari’ baslandi’       Go’zzal Ferg’ana bayram qushag’i’nda. Juldi’zlar jerge… Dawami'n wo'qi'w »

Bellesiw qatnasi’wshi’lari’ saltanatli’ tu’rde shi’g’ari’p sali’ndi’10.04.2016 17:14:58

Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq Ma’mleketlik universitetinde “Universiada-2016” saylap ali’w basqi’shlari’ni’n’ juwmaqlari’na arnalg’an saltanatli’ ilaj boli’p wo’tti. Ilajda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’… Dawami'n wo'qi'w »

Fotogalereya10.04.2016 15:52:58

Dawami'n wo'qi'w »

10-aprel ku’ni No’kis qalasi’ndag’i’ sport oyi’nlari’ni’n juwmag’i’09.04.2016 16:28:19

10-aprel ku'ni No'kis qalasi'ndag'i' sport oyi'nlari'ni'n juwmag'i' Sport tu'ri Basketbol (Erler) Basketbol (qi'zlar) Voleybol (Erler) Voleybol (qi'zlar) № Qaraqal- paqstan… Dawami'n wo'qi'w »

9-aprel ku’ni No’kis qalasi’ndag’i’ sport oyi’nlari’ni’n juwmag’i’09.04.2016 14:50:32

9-aprel ku'ni No'kis qalasi'ndag'i' sport oyi'nlari'ni'n juwmag'i' Sport tu'ri Basketbol (Erler) Basketbol (qi'zlar) Voleybol (Erler) Voleybol (qi'zlar) № Xorezm Buxara… Dawami'n wo'qi'w »

8-aprel ku’ni No’kis qalasi’ndag’i’ sport oyi’nlari’ni’n juwmag’i’08.04.2016 18:56:26

8-aprel ku'ni No'kis qalasi'ndag'i' sport oyi'nlari'ni'n juwmag'i' Sport tu'ri Basketbol (Erler) Basketbol (qi'zlar) Voleybol (Erler) Voleybol (qi'zlar) № Buxara Qaraqal-… Dawami'n wo'qi'w »

STUDENT-JASLARDI’N DOSLI’K BELLESIWI BASLANDI’08.04.2016 17:29:42

O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2016-ji’l 1-marttag’i’ «Universiada – 2016» sport jari’slari’ni’n’ aymaqli’q ha’m juwmaqlawshi’ basqi’shlari’n joqari’ da’rejede sho’lkemlestiriw haqqi’nda»g’i’ ma’jilis… Dawami'n wo'qi'w »

Bu’gin boli’p wo’tetug’I’n wo’yi’nlar anonsi’08.04.2016 11:39:47

Berdaq ati’ndag’i Qaraqalpaq ma’mleketlik universitetinde “Universiada-2016” saralaw woyi’nlari’na shek taslandi’. Shek na’tiyjeleri menen to’mende tani’si’win’i’z mu’mkin. 8-aprel: Futbol (yerler), “Turan”… Dawami'n wo'qi'w »

Bellesiwler aldi’nan brifing wo’tkerildi08.04.2016 10:31:26

Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq Ma’mleketlik universitetinde “Universiada-2016” saylap ali’w woyi’nlari’ aldi’nan g’alaba xabar qurallari’ wa’killeri ushi’n brifing wo’tkerildi. Brifingde Qaraqalpaqstan Respublikasi’… Dawami'n wo'qi'w »

“Universiada-2016” sport jari’si’ni’n’ ashi’li’wi’07.04.2016 19:51:57

Bu’gin universitette Ferg’ana wa’layati’nda boli’p wo’tetug’i’n “Universiada-2016” sport woyi’ni’ jari’slari’na saylap ali’w basqi’shi’ shen’berinde 8-10 aprel ku’nleri No’kis qalasi’nda wo’tkeriletug’i’n… Dawami'n wo'qi'w »