sovminrk.gov.uz Новости Совета Министров Республики Каракалпакстан 2017-07-28 21:42:16 ЕЛИМИЗДЕ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИ ЕСЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ БОЛЫП ӨТТИ
Бүгин  – Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 26 жыллық байрамы қарсаңында елимиздиң барлық аймақларында Биринши Президентимиз, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич…
o`qish
Sana :2017-07-28 17:17:56
БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИ ЕСЛЕЎ МӘРЕСИМЛЕРИ БОЛЫП ӨТТИ
  Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң тийкарын салыўшы,  Уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, өзбек халқының уллы ҳәм ардақлы перзенти, елимиздиң биринши Президенти…
o`qish
Sana :2017-07-28 17:17:09
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНШИКЛЕСТИРИЎ, МОНОПОЛИЯДАН ШЫҒАРЫЎ ҲӘМ БӘСЕКЕЛИКТИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ КОМИТЕТИ ТУЎРЫДАН-ТУЎРЫ СӘЎБЕТЛЕСИЎ АЛЫП БАРЫЎ ЖОЛЫ МЕНЕН ӨТКЕРИЛЕТУҒЫН АШЫҚ ОФЕРТА САЎДАСЫНА МИРӘТ ЕТЕДИ
Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 28-апрельдеги ПҚ-2340-санлы қарарына асас, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2014-жыл 6-октябрьдеги 279-санлы қарары менен тастыйықланған тәртиплерине тийкарланып…
o`qish
Sana :2017-07-26 09:34:49
КОМИТЕТ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ, ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Уважаемые предприниматели! Комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Каракалпакстан приглашает на тендерные торги по продаже государственных объектов по…
o`qish
Sana :2017-07-26 09:21:44
ШЫН ЖҮРЕКТЕН ҚУТЛЫҚЛАЎЛАР
2017-жыл 24-июль күни шет мәмлекетлер ҳәм ҳүкимет басшылары Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевты туўылған күни менен қутлықлады. Өзбекистан Республикасы Президенти…
o`qish
Sana :2017-07-25 12:22:00
БЕРДАҚ ЖҮРГЕН ЖОЛЛАРДА…
XIX әсирде жасап, дөретиўшилик еткен уллы шайыр Бердақ (Бердимурат) Ғарғабай улы өзинен бийбаҳа мийрас қалдырған тарийхый тулғалардың бири болып есапланады.…
o`qish
Sana :2017-07-25 11:52:31
АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ САЛАСЫН ЗАМАНАГӨЙ СИСТЕМАҒА ӨТКЕРИЎ – ДӘЎИР ТАЛАБЫ
  Президентимиз Шавкат Мирзиёев 22-июль күни Паркент районындағы «Марказий» мәкан пуқаралар жыйынына келди. Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 3-февральдағы «Мәҳәлле…
o`qish
Sana :2017-07-25 11:44:52
CАНААТТЫ БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ ҮЛКЕН ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖУМЫСЛАРДЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 21-июль күни Ташкент ўәлаятына келди. Ташкент ўәлаяты жоқары экономикалық потенциалы, үлкен тәбийғый ҳәм инсаныйлық ресурслары,…
o`qish
Sana :2017-07-25 11:43:37
КЕГЕЙЛИДЕ КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ
«Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген принципти әмелде жүзеге шығарыў мақсетинде 22-июль күни Кегейли районында…
o`qish
Sana :2017-07-25 11:19:42
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ
Усы жыл 22-июль күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы болып өтти. Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси…
o`qish
Sana :2017-07-25 11:12:33