sovminrk.gov.uz Новости Совета Министров Республики Каракалпакстан 2017-09-22 07:30:19 ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТИҢ БИРЛЕСКЕН МИЛЛЕТЛЕР ШӨЛКЕМИ БАС АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 72-СЕССИЯСЫНДАҒЫ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ
Ҳүрметли Баслық! Уллы Мәртебели Мырза! Ханымлар менен мырзалар! Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң бәлент минберинен шығып сөйлеў имканияты жаратылғаны ушын шын жүректен…
o`qish
Sana :2017-09-21 11:14:39
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ВАЛЮТА ҚОРЫНЫҢ БИЙЛИК БЕРИЎШИ ДИРЕКТОРЫ КРИСТИН ЛАГАРДТЫҢ БИЛДИРИЎИ
Халықаралық валюта қорының бийлик бериўши директоры Кристин Лагард 19-сентябрь күни Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев пенен ушырасыўдан соң төмендегише билдирди:…
o`qish
Sana :2017-09-21 11:13:55
ӨЗБЕКИСТАН ПЕРЗИДЕНТИНИҢ АҚШҚА САПАРЫ
НЬЮ-ЙОРК, 19-сентябрь. ӨзАның арнаўлы хабаршысы Анвар САМАДОВ хабар етеди. Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтың Америка Қурама Штатларына сапары нәтийжели ушырасыўлар…
o`qish
Sana :2017-09-21 11:12:58
O`ZBEKISTAN PREZIDENTININ` TU`RKMENSTANG`A SAPAR ETIWI HAQQINDA
O`zbekistan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev Prezident Gurbanguli Berdimuhamedovtın` mira`t etiwine bola 2017-jıl 17-sentyabr` ku`ni Tu`rkmenstang`a sapar etedi ha`m Ashxabad qalasında…
o`qish
Sana :2017-09-15 16:08:31
«BOLAJAQ PROKURORLAR KLUBI» JUMIS BASLADI
Berdaq atındag`ı Qaraqalpaq ma`mleketlik universitetinde «Prokuratura organları ha`m joqarı bilim beriw ma`kemelerinin` yuridik kadrlardı tayarlaw barısındag`ı sherikliginin` jan`a da`wiri» atamasında…
o`qish
Sana :2017-09-15 16:07:35
QAZAQSTAN PREZIDENTININ` O`ZBEKISTANG`A MA`MLEKETLIK SAPARI HAQQINDA
O`zbekistan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoevtın` mira`t etiwine bola Qazaqstan Respublikası Prezidenti Nursultan Nazarbaev 2017-jıl 16-17-sentyabr` ku`nleri ma`mleketlik sapar menen elimizde…
o`qish
Sana :2017-09-15 15:44:29
O`ZBEKISTAN RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI JANINDAG`I JA`MIYETLIK FOND TATIWLIQ TEMASINA ARNALG`AN TAN`LAW JA`RIYALAYDI
O`zbekistan Respublikası Oliy Majlisi janındag`ı ja`miyetlik fond «Ja`miyette milletleraralıq ha`m puqaralar aralıq tatıwlıqtı, o`z-ara awızbirshilik ha`m doslıq ortalıg`ın saqlawg`a ha`m…
o`qish
Sana :2017-09-15 15:43:24
O`ZBEKISTAN RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI JANINDAG`I JA`MIYETLIK FOND TAN`LAW JA`RIYALAYDI
O`zbekistan Respublikası Oliy Majlisi janındag`ı ja`miyetlik fond «Ha`reketler strategiyasın a`melge asırıwda puqaralardın` erkinliklerin, nızamlı huqıqları menen ma`plerin ta`miyinlewde ja`miyetlik sherikliktegi joybarlardı…
o`qish
Sana :2017-09-15 15:29:48
NO`KISTE ISHKI ISLER MINISTRLIGININ` AKADEMIYALIQ LITSEYI ASHILDI
Jaqında No`kis qalasında Ishki isler ministrliginin` akademiyalıq litseyinin` ashılıw ma`resimi bolıp o`tti. Bul litseydin` oqıw-metodikalıq protsesin muwapıqlastırıw, olarg`a a`meliy ha`m…
o`qish
Sana :2017-09-13 16:26:05
MA`JBU`RIY ORINLAW BYuROSINA 17 DANA ZAMANAGO`Y XIZMET AVTOMAShINALARI TAPSIRILDI
11-centyabr` ku`ni paytaxtımızdag`ı «Jaslar orayı» imaratı janındag`ı maydanda Ma`jbu`riy orınlaw byurosı Qaraqalpaqstan Respublikası basqarması, onın` qalalıq, rayonlıq bo`limlerine 17 zamanago`y…
o`qish
Sana :2017-09-13 16:21:11