Барлық исбилерменлер дыққатына!

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 3-майдағы 5030-санлы Пәрманы менен дузилген «Нукус-фарм» ЕЭЗ – бул республикамыз фармацевтика тараўында бизнести раўажландырыўға ҳәм инвестиция енгизиўге бағдарланған жойбарларды иске асырыў ушын қолайлы, айрықша шараятларға ийе универсал майдан.

«Нукус-фарм» ЕЭЗ жаратыў мақсети:  Республикада фармацевтика тараўын раўажландырыў, дәри-дармақ базарын өзимизде ислеп шығарыў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, Қарақалпақстан Республикасы өндирис ҳәм мийнет ресурслары потенциалынан толық пайдаланыў.

«Нукус-фарм» ЕЭЗ ислеў дәўиринде оның аймағында айрықша салық, бажыхана ҳәм валюта режимлери әмел етеди.

Қатнасыўшылар киргизген инвестиция муғдарына қарай 3 жылдан 10 жылға дейинги муддетке тѳмендеги тѳлемлерден азат етилди.

Жер салығы, дәрамат салығы, юридикалық шахслардың мүлк салығы, абаданластырыў ҳәм социаллық инфраструктураны раўажландырыў салығы, микрофирма ҳәм киши кәрханалар ушын бирден-бир салық тѳлеми, бюджеттен тысқары қорларға мәжбурий ажыратпалар (пенсия қорынан тысқары), бажы тѳлемлери (бажыхана рәсмийлестириў жыйымларынан тысқары)

Коммерциялық банклер тәрепинен «Нукус-фарм» ЕЭЗ қатнасыўшыларына белгиленген тәртипте кредитлер ажыратылады, сондай-ақ гиреў тәминаты болмаған ямаса жетиспеген жағдайда, ускенелер лизинг тийкарында бериледи.

 

 

Ҳурметли исбилерменлер!

 

Сизлерди киши санаат зоналары қатнасыўшысы болыўға мирәт етемиз.

 

         “Қарақалпақстан Республикасы киши санаат зоналары дирекциясы”

 

         Мағлыўмат ушын телефонлар:       222-59-55


Sa'ne: 2018-03-31 12:03:47, Ko'rip shi'g'i'ldi': 1651