Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


“Universiada-2016” sport jari’si’ni’n’ ashi’li’wi’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

Bu’gin universitette Ferg’ana wa’layati’nda boli’p wo’tetug’i’n “Universiada-2016” sport woyi’ni’ jari’slari’na saylap ali’w basqi’shi’ shen’berinde 8-10 aprel ku’nleri No’kis qalasi’nda wo’tkeriletug’i’n sport woyi’ni’ jari’si’ni’n’ aymaqli’q basqi’shi’ni’n' ashi’li’w mǝresimi boli’p wo’tti.

Onda Qaraqalpaqstan Respublikasi’, Xorezm ha’m Buxara wa’layati’ni’n’ komandalari’ sportti’n’ futbol, basketbol, voleybol, qwl tobi’ ha’m boks tu’rleri boyi’nsha wo’z-ara bellesedi.

O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2016-ji’l 1-marttag’i’ «Universiada-2016» sport woyi’ni’ jari’slari’ni’n’ aymaqli’q ha’m juwmaqlawshi’ basqi’shlari’n joqari’ da’rejede sho’lkemlestiriw haqqi’nda»g’i’ 01-07-06-16-sanli’ qarari’na muwapi’q Universiadani’n’ aymaqli’q saylap ali’w baski’shlari’n joqari’ da’rejede wo’tkeriw maqsetinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qarari’ qabi’l yetilgen yedi.

U’sh basqi’shli’ sport woyi’nlari’ni’n’ joqari’ buwi’ni’ yesaplanatug’i’n, joqari’ woqi’w wori’nlari’ arasi’nda wo’tkeriletug’i’n "Universiada" sport jari’slari’ usi’ ji’li’ Ferg’ana wa’layati’nda boli’p wo’tedi.

Sport jari’slari’ No’kis qalasi’nda 5 wori’nlarda boli’p wo’tedi.

Futbol (Er balalar) – “Turan” stadioni’nda,

Boks (Er balalar) – No’kis wolimpiya rezervleri kolledjinde,

Voleybol (Er balalar ha’m qi’zlar) – Qaraqalpaq ma’mleketlik universiteti sport zali’nda,

Basketbol (Er balalar ha’m qi’zlar) – Woyi’n tu’rleri ha’m jen’il atletika boyi’nsha balalar ha’m wo’spirimler sport mektebinde,

Qol tobi’ (Er balalar ha’m qi’zlar) – No’kis wolimpiya rezervleri kolledjinde boli’p wo’tedi.

Bu’gingi jari’sti’n’ ashi’li’w ma’resimin Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Mǝdeniyat ha’m sport isleri ministri wori’nbasari’ A.Turdanov kiris so’z benen ashti’, bunnan son' Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitet basli’g’i’ B.Nurabullaev jari’s qatnasi’wshi’lari’n talabalardi’n’ sport bayrami’ menen qutli’qladi’ ha’m Ferg’anada boli’p wo’tetug’i’n “Universiada - 2016” jari’slari’ to’reshilerine a’dalatli’ bahalap bari’wda isenim bildirip, jari’s qatnasi’wshi’lari’na a’wmet tiledi.

Sonday-aq mǝresimde basqada shi’g’i’p so’ylewshiler jari’s qatnasi’wshi’lari’na tabi’slar ha’m tiledi.

Bunnan son' ko’rkem-o’ner iyelerinin' atqari’wi’nda koncert bag’darlamasi’ qoyi’p berildi.

 

Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi Ma'limleme Xi'zmeti


Sa'ne: 07.04.2016 19:51, 2333 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'