Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Bellesiwler aldi’nan brifing wo’tkerildi

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq Ma’mleketlik universitetinde “Universiada-2016” saylap ali’w woyi’nlari’ aldi’nan g’alaba xabar qurallari’ wa’killeri ushi’n brifing wo’tkerildi. Brifingde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri boyi’nsha ministrinin’ wori’nbasari’ A.Turdanov bellesiwlerge tayarli’q da’rejesi, jarati’lg’an sharayatlar, to’reshiler qurami’ ha’m bellesiwler wo’tkeriletug’i’n wori’nlar haqqi’nda toli’q mag’li’wmat berdi.

Son’i’nan g’alaba xabar qurallari’ wa’killeri wo’tkeriletug’i’n woyi’nlar boyi’nsha sorawlari’na toli’q juwaplar aldi’. Brifingge Buxara Ma’mleketlik universiteti ruwxi’y-ag’arti’wshi’li’q isleri boyi’nsha prorektori’ O.Qodirov, Xorezm wa’layati’ ha’kiminin’ ruwxi’y-ag’arti’wshi’li’q isleri boyi’nsha ja’rdemshisi Sh.Yaxshibayev qatnasi’p, sportshi’lardi’ ku’tip ali’w, wolarg’a jarati’lg’an sharayatlardi’n’ joqari’ da’rejede sho’kkemlestirilgenligine ayi’ri’qsha toqtaldi’.

Qol tobi’ boyi’nsha xali’qarali’q kategoriyadag’i’ to’reshi U.Ikromov jurnalistler ha’m G’XQ wa’killerinin’ sorawlari’na juwap berdi.


Sa'ne: 08.04.2016 10:31, 2129 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'