Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Bu’gin boli’p wo’tetug’I’n wo’yi’nlar anonsi’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

Berdaq ati’ndag’i Qaraqalpaq ma’mleketlik universitetinde “Universiada-2016” saralaw woyi’nlari’na shek taslandi’. Shek na’tiyjeleri menen to’mende tani’si’win’i’z mu’mkin.

8-aprel:

Futbol (yerler), “Turan” stadioni’, saat 15:00. Qaraqalpaqstan – Xorezm.

Basketbol (yerler), Balalar ha’m jaso’spirimler sport mektebi, saat 14:00. Buxara – Qaraqalpaqstan.

Basketbol (qi’zlar), Balalar ha’m jaso’spirimler sport mektebi, saat 15:00. Buxara – Xorezm.

Voleybol (yerler), QMU sport sarayi’, saat 15:30. Xorezm – Qaraqalpaqstan.

Voleybol (qi’zlar), QMU sport sarayi’, saat 17:00. Buxara – Qaraqalpaqstan.

Qo’l tobi’ (yerler), No’kis Olimpiya rezervleri sport kolledji, saat 14:30. Xorezm – Qaraqalpaqstan.

Qo’l tobi’ (qi’zlar), No’kis Olimpiya rezervleri sport kolledji, saat 15:30. Qaraqalpaqstan – Xorezm.

Boks sporti’ boyi’nsha jari’slar 9-aprelden baslanadi’.


Sa'ne: 08.04.2016 11:39, 2629 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'