Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


STUDENT-JASLARDI’N DOSLI’K BELLESIWI BASLANDI’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (53 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (53 KB)

O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2016-ji’l 1-marttag’i’ «Universiada – 2016» sport jari’slari’ni’n’ aymaqli’q ha’m juwmaqlawshi’ basqi’shlari’n joqari’ da’rejede sho’lkemlestiriw haqqi’nda»g’i’ ma’jilis bayanlamasi’na muwapi’q, Ferg’ana wa’layati’nda wo’tkeriletug’i’n «Universiada – 2016» sport jari’slari’ni’n’ 8-9-aprel ku’nleri No’kis qalasi’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’, Xorezm ha’m Buxara wa’layatlari’ni’n’ joqarg’i’ woqi’w wori’nlari’ komandalari’ arasi’nda wo’tkeriletug’i’n basqi’shi’ni’n’ basketbol boyi’nsha jari’si’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligine qarasli’ respublikali’q woyi’n tu’rleri ha’m jen’il atletika boyi’nsha qa’nigelestirilgen Balalar ha’m wo’spirimler sport mektebinde boli’p wo’tti.

Jari’sti’ 7-aprel ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ha’m Buxara wa’layati’ni’n’ basketbol boyi’nsha du’zilgen yer balalar saylandi’ komandalari’ baslap berdi.

Jari’s wog’a da qi’zg’i’n tu’rde, Qaraqalpaqstanli’ student-jaslardi’n’ u’stinligi menen baslandi’. Birinshi bo’limnin’ wo’zinde 30-17 yesabi’nda, yekinshi bo’liminde 56-32 yesabi’nda aytarli’qtay u’lken ayi’rmashi’li’q ju’zege keldi. Son’g’i’ yesap - 79-44. Jari’s jerleslerimizdin’ jen’isi menen tamamlandi’.

Qi’zlar komandalari’ boyi’nsha jari’s Buxara ha’m Xorezmli student-jaslardi’n’ bellesiwi menen baslandi’. Bunda Buxarali’ qi’zlar wo’zlerinin’ jari’sqa jaqsi’ tayarli’qlar menen kelgenin ko’rsetti. Da’slepki basqi’sh 22-11 bolg’an bolsa, jari’s 47-29 yesabi’ menen Buxarali’ qi’zlardi’n’ jen’isi menen juwmaqlandi’.

Jari’sti’ Yu.Pasxin basshi’li’g’i’ndag’i’ to’reshiler qurami’ baqlap bardi’.

Ilajg’a respublikami’z basshi’lari’, joqari’ woqi’w wori’nlari’ni’n’, tiyisli ministrlikler menen ma’kemelerdin’, Buxara ha’m Xorezm wa’layati’ ha’kimliginin’ wa’killeri, sportshi’ jaslar ha’m to’reshiler qurami’, student jaslar ha’m g’alaba xabar qurallari’ni’n’ xi’zmetkerleri qatnasti’.

 
A’.Jiemuratov,
Qaraqalpaqstan xabar agentliginin’ xabarshi’si’.
 
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ra’smiy sayti’ ushi’n arnawli’ xabar

Sa'ne: 08.04.2016 17:29, 2192 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'