Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


10-aprel ku’ni No’kis qalasi’ndag’i’ sport oyi’nlari’ni’n juwmag’i’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (55 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (55 KB)

10-aprel ku'ni No'kis qalasi'ndag'i' sport oyi'nlari'ni'n juwmag'i'

Sport tu'ri Basketbol (Erler) Basketbol (qi'zlar) Voleybol (Erler) Voleybol (qi'zlar)
Qaraqal-
paqstan
Xorezm Na'tiyje Xorezm Qaraqal-
paqstan
Na'tiyje Qaraqal-
paqstan
Buxara Na'tiyje Qaraqal-
paqstan
Xorezm Na'tiyje
Na'tiyje 124 29 1-0 4 132 0-1 3 0 1-0 3 0 3-0
Ja'mi 1 0 1-0 0 1 0-1 1 0 1-0 1 0 1-0

Sport tu'ri Gandbol (Erler) Gandbol (qi'zlar) Futbol (Erler)
Qaraqal-
paqstan
Buxara Na'tiyje Xorezm Buxara Na'tiyje Xorezm Buxara Na'tiyje
Na'tiyje 45 13 1-0 31 17 1-0 2 0 1-0
Ja'mi 1 0 1-0 1 0 1-0 1 0 1-0

Boks

Salmaq

Wa’layat

F.I.O

Wa’layat

F.I.O

Na’tiyje

1 Boks 49 kg Qaraqalpaqstan Aktilevov Manarbek Buxara Ibragimov Mironshox Buxara
2 Boks 52 kg Qaraqalpaqstan Kosnazarov Ziynatdin Buxara Turaev Akmalshoh Buxara
3 Boks 56 kt Qaraqalpaqstan Eshimbetov Xaji’muxan Xorezm Qadamov Qadamboy Qaraqalpaqstan
4 Boks 60 kg Qaraqalpaqstan Kaldjulov Nurkas Xorezm Polvonov Forxod Xorezm
5 Boks 64 kg Qaraqalpaqstan Zaripov Adilbek Buxara Twxtaev Mirshod Buxara
6 Boks 69kg Xorezm Bobojonov Davlatbek Buxara Azimov Nozimjon Buxara
7 Boks 75kg Qaraqalpaqstan Bazarbaev Daniyar Buxara Ergashev Azamat Buxara
8 Boks 81kg Xorezm Kurbonboev Ilxom Buxara Axtamov Mirafzal Xorezm
9 Boks 91kg Qaraqalpaqstan Xojabekov Bati’rbek Buxara Mamatov Azizjon Qaraqalpaqstan
10 Boks +91kg Qaraqalpaqstan Ibragimov Azamat Xorezm Erkinov SHohruxbek Xorezm


Sa'ne: 09.04.2016 16:28, 2658 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'