Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Bellesiw qatnasi’wshi’lari’ saltanatli’ tu’rde shi’g’ari’p sali’ndi’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq Ma’mleketlik universitetinde “Universiada-2016” saylap ali’w basqi’shlari’ni’n’ juwmaqlari’na arnalg’an saltanatli’ ilaj boli’p wo’tti. Ilajda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitet basli’g’i’ B.Nurabullaev, Xorezm wa’layati’ ha’kiminin’ ruwxi’y-ag’arti’wshi’li’q isleri boyi’nsha ja’rdemshisi Sh.Yaxshibayev, Buxara Ma’mleketlik universiteti ruwxi’y-ag’arti’wshi’li’q isleri boyi’nsha prorektori’ O.Qodirovlar so’zge shi’g’i’p, bellesiwlerdin’ jaqsi’ sho’lkemlestirilgenligi, xali’qarali’q talaplar shen’berinde wo’tkenligi ha’m jasli’q ja’ne go’zzalli’q bayrami’nda dosli’q jen’ip shi’qqani’na ayi’ri’qsha toqtaldi’ ha’m finalli’q basqi’shqa jol alg’anlarg’a a’wmet tiledi. Miyman komandalar ati’nan so’zge shi’qqanlar sho’lkemlestiriw jumi’slari’na joqari’ baha berip, wo’z minnetdarshi’li’g’i’n bildirdi. Sho’lkemlestiriwshiler sportshi’larg’a yestelik sawg’alari’n tapsi’rdi’. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’deniyat ha’m ko’rkem wo’ner tarawi’ xi’zmetkerlerinin’ koncert bag’darlamasi’ ilajg’a juwmaq jasadi’.

Islam Matekov, Saltanatli’ ilajdan arnawli’ tayarladi’.


Sa'ne: 10.04.2016 17:14, 2232 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'