Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТЫНЫҢ СЕГИЗИНШИ ЖАЛПЫ МӘЖИЛИСИ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (87 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (87 KB)

2016-жылдың 13-декабрь күни Ташкент қаласында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының сегизинши жалпы мәжилиси ашылды. Мәжилисте Министрлер Кабинетиниң мирәт етилген ағзалары, министрликлер менен ведомстволардың басшылары, басқа да шөлкемлердиң, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Мәжилисти Олий Мажлис Сенатының Баслығы Н.Йўлдошев алып барды.

Сенаторлар өз жумысын Өзбекистан Республикасының 2017-жылғы Мәмлекетлик бюджети, мәмлекетлик мақсетли қорлардың бюджетлери ҳәм салық және бюджет сиясатының тийкарғы бағдарлары ҳаққындағы мәселени көрип шығыўдан баслады. Өзбекистан Республикасының 2017-жылғы Мәмлекетлик бюджети, мәмлекетлик мақсетли қорларының бюджетлери ҳәм салық және бюджет сиясатының тийкарғы бағдарлары макроэкономикалық тең салмақлылықты ҳәм турақлы экономикалық өсимди сақлап қалыў ўазыйпаларынан келип шыққан ҳалда ислеп шығылғанлығы атап өтилди. Атап айтқанда, жалпы ишки өнимниң 7,8 процентке, санаат өнимлерин ислеп шығарыў 6,9 процентке, аўыл хожалығы өнимлерин ислеп шығарыў 6,2 процентке, капитал қойылмалардың көлеми 9,6 процентке өсиўи болжанбақба.

Елимиздиң тийкарғы финанслық ҳүжжетинде негизги итибар терең структуралық реформаларға ҳәм инженерлик, жол-таранспорт ҳәм социаллық инфраструктураны раўажландырыўға, сондай-ақ, регионлардың дәрамат базасын арттырыў арқалы бюджетлераралық қатнасықларды жетилистириўге бағдарланған белсенди инвестициялық сиясат алып барыўға қаратылған.

Салық сиясатының тийкарғы бағдарлары экономикаға түсетуғын салық жүгин жалпы ишки өнимге салыстырғанда быйылғы жылдағы 20,2 проценттен 18,9 процентке азайтыўды, салық ҳәкимшилигиниң ашық-айдынлығын тәмийинлеў арқалы оны жақсылаўды, сондай-ақ, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерин ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўды нәзерде тутады.

Салық системасының турақлылығын тәмийинлеў мақсетинде тийкарғы салықлар ҳәм басқа да мәжбүрий төлемлердиң (пайда салығы, абаданластырыў ҳәм инфраструктураны раўажландырыў салығы, бирден-бир салық төлеми, қосымша қун салығы ҳәм физикалық шахслардың дәрамат салығы, бирден- бир социаллық төлемниң) ставкаларын сақлап қалыў усыныс етилмекте.

Бунда мәмлекетлик бюджет сиясатының социаллық жақтан бағдарланғанлығы сақлап қалынады. Онда бюджет шөлкемлери хызметкерлериниң айлық мийнет ҳақысы, пенсиялар, напақалар ҳәм стипендиялардың муғдарларын инфляция дәрежесинен артық дәрежеде арттырыў арқалы халықтың дәраматларын ҳәм турмыс дәрежесин буннан былай да жетилистириў нәзерде тутылады, бул болса, халықтың сатып алыў имканиятларын арттырыўға көмеклеседи. 2017-жылғы социаллық қәрежетлер мәмлекетлик бюджеттиң барлық қаржыларының 59,7 процентин қурайды.

2017-жылы экономика тармақларын раўажландырыў ушын Мәмлекетлик бюджеттен ажыратылатуғын қаржылар жалпы ишки өнимге салыстырғанда 2,2 процент муғдарында болыўы болжанбақта. Усы тәризде ол быйылғы жылға салыстырғанда 19,5 процентке артады, бул болса келешекте бюджеттиң дәрамат базасының артыўын тәмийинлейди.

Сенаторлардың пикиринше, Өзбекистан Республикасының 2017-жылғы Мәмлекетлик бюджети, мәмлекетлик мақсетли қорларының бюджетлери және салық ҳәм бюджет сиясатының тийкарғы бағдарларының параметрлери елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыўдың әҳмийетли бағдарларына, экономиканы буннан былай да модернизациялаў ҳәм диверсификациялаў және халықтың абаданлығын басқышпа-басқыш арттырыў бойынша стратегиялық мақсетлерге сәйкес келеди. Сенаторлар 2017-жылға усынылған бюджетти қабыл етиў ҳаққында тийисли қарар қабыл етти.

Буннан соң сенаторлар «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2017-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен Өзбекистан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы нызамын көрип шықты. Бул нормативлик-ҳуқықый ҳүжжеттиң мақсети 2017-жылға мөлшерленген салық ҳәм бюджет сиясатының тийкарғы бағдарларын орынлаўдың нәтийжелилигин тәмийинлеўден, сондай-ақ, социаллық-экономикалық реформалардың үстинликлерин инабатқа ала отырып, нызам ҳүжжетлериниң нормаларын ҳүкиметтиң усынылған Бюджетине муўапықластырыўдан ибарат.

Нызам менен Кодексине ҳәм басқа да нызамларға айырым дүзетиўлер киргизилмекте. Бул дүзетиўлер 2017-жылға мөлшерленген салық ҳәм бюджет сиясатының тастыйықланған концепцияларын әмелге асырыў ушын ҳуқықый шараятлар жаратыўға, нызам ҳүжжетлериниң айырым нормаларын оларға муўапықластырыўға ҳәм олардың бир түрде қолланылыўын тәмийинлеўге қаратылған. Сенаторлардың атап өткениндей, бул илажлар исбилерменлик жумысы саласындағы ҳуқықты тәртипке салыў системасын буннан былай да жетилистириўге де қаратылған. Нызам санаторлар тәрепинен мақулланды.

Соңынан сенаторлар 2017-жылы халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бағдарламасын көрип шықты ҳәм мақуллады. Атап өтилгениндей, Бағдарламада санаатта (131,1 мың), хызметлер саласында (69,5 мың), аўыл хожалығында (55,8 мың), қурылыста ҳәм инфраструктура жойбарларында (88,9-мың), сондай-ақ, бос турған кәрханалардың жумысын тиклеў есабынан (44 мың) жаңа жумыс орныларын шөлкемлестириў арқалы 389,3 мың адамды турақлы жумыс орынлары менен тәмийинлеў нәзерде тутылмақта. Жеке тәртиптеги исбилерменлик саласында 97,7 мың жумыс орны жаратылады. Аўыл хожалығында ҳәм қурылыста жылына орташа 199,1 мың адам мәўсимлик ҳәм ўақтыншалық жумыс орынлары менен тәмийинленеди.

Буннан тысқары, халықтың өзин жумыс пенен тәмийинлеўин хошаметлеўдиң есабынан 308,6 мың пуқарада, соның ишинде, жеке жәрдемши ҳәм дийқан хожалықларында 272,7 мың адамда, өнерментшиликте ҳәм шаңарақлық исбилерменликте 35,9 мың адамда дәрамат дәреклери пайда болады.

Бағдарламада демографиялық факторларды есапқа ала отырып, жумысқа орналастырыўдың нәтийжели формаларын раўажландырыў, социаллық-экономикалық раўажландырыўға байланыслы бағдарламалар менен байланыслы болған мийнет ресрусларынан ақылға уғрас пайдаланыў илажлары нәзерде тутылған. Бағдарламаны ислеп шығыўда мийнет базарындағы талап ҳәм усыныс баҳаланды. Онда барлық районлар ҳәм қалалар ушын 2017-жылы жумыс пенен тәмийинлеўге болған талап, оның дүзилиси белгилеп алынды, қәрежетлер анықланды, тастыйықланған бағдарламалар шеңберинде, соның ишинде, киши санаат зоналарын жаратыў процесинде жумыс орынларын шөлкемлестириўдиң есабынан бәнтлик бағдарлары айрықша белгилеп алынды.

Бағдарламада 2017-жылы кеминде 508,8 мыңды қурайтуғын орта арнаўлы ҳәм жоқары оқыў орынларының питкериўшилерин жумысқа орналастырыўға айрықша итибар қаратылды. Мәжилисте атап өтилгениндей, колледжлер ҳәм лицейлерди питкериўшилерди жумысқа орналастырыў мақсетинде ҳәр бир район ҳәм қала кесиминде арнаўлы илажлар ислеп шығылады. Оларды әмелге асырыўда мәпдар министрликлер менен ведомстволар, мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымлары, ҳәкимликлер, кәрханалар ҳәм шөлкемлер қатнасады.

Сенаторлардың атап өткениндей, Халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бағдарламасының орынланыўы ҳәм район ҳәм қалалар кесиминде мийнет базарындағы жағдай және халықтың бәнтлиги мониторинги нәтийжелери 2017-жылы Олий Мажлис палаталарының, Министрлер Кабинетиниң мәжилислеринде министрликлер менен ведомстволардың арнаўлы кеңеслеринде турақлы көрип барылады ҳәм олардың нәтийжелери бойынша барлық дәрежедеги ҳәкимликлерге ҳәм хожалық басқарыў уйымларына Бағдарламаның орынланыўын тәмийинлеў бойынша зәрүр илажлар көриў ушын усыныслар менен тапсырмалар жибериледи. Бағдарламаның орынланыўы үстинен системалы парламентлик қадағалаў орнатылады.

 Буннан соң сенаторлар Өзбекистан Республикасы Президенти тәрепинен нызамшылық басламасы тәртибинде Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасына киргизилген «Коррупцияға қарсы гүресиў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы нызамын көрип шықты.

Атап өтилгениндей, бул нормативлик-ҳуқықый ҳүжжет коррупцияға қарсы гүресиў саласындағы ҳуқықый қатнасықларды ҳәр тәреплеме тәртипке салыўға, мәмлекетлик уйымлар, шөлкемлер ҳәм пуқаралық жәмийети институтлары тәрепинен әмелге асырылып атырған коррупцияға қарсы илажлардың нәтийжелилигин арттырыўға, жәмийетлик турмыстың барлық салаларында коррупцияның жүзеге келиўине жол қоймаў, пуқаралардың ҳуқықый сана-сезимин ҳәм ҳуқықый мәдениятын арттырыў арқалы жәмийетте коррупцияның барлық түрлерине аяўсыз қатнасты қәлиплестириўге қаратылған.

Ҳуқықый ҳүжжетте коррупцияға қарсы гүресиў бойынша мәмлекетлик сиясаттың тийкарғы принциплери ҳәм бағдарлары беккемленген, ўәкилликли уйымлар системасы келтирилмекте. Усы салада пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары, пуқаралық жәмийети институтлары, ғалаба хабар қураллары ҳәм пуқаралардың қатнасатуғын механизмлери белгилеп және ашып берилмекте, сондай-ақ, халықаралық бирге ислесиўдиң әҳмийети сәўлелендирилмекте.

Коррупцияға қарсы гүресетуғын субъектлердиң жумысын муўапықластырыў ҳәм бирге ислесиўин күшейтиў мақсетинде нызамда Коррупцияға қарсы гүресиў бойынша республикалық ҳәм аймақлық ведомстволараралық комиссияларды шөлкемлестириў ҳәм оның структурасына жәмийетлик бирлеспелердиң ўәкиллерин, исбилерменлерди және пуқаларық жәмийетиниң басқа да институтларының ўәкиллерин киргизиў нәзерде тутылмақта.

Бул нормативлик ҳуқықый ҳүжжет жеке меншикти нызамсыз қәўиплерден, исбилерменлик субъектлерин жумысына тийкарсыз араласыўлардан қорғаўға қаратылған. Сенаторлардың пикиринше, нызамның қабыл етилиўи исшеңлик ҳәрекетин ҳәм елимиздиң инвестициялық тартымлылығын арттырыўға, сондай-ақ. пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин беккемлеўге көмеклеседи.

Сенаторлар «Ҳәкимшилик қамақты өтеў тәртиби ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы нызамын көрип шықты. Нызамды қабыл етиўден гөзленген тийкарғы мақсет нызам ҳүжжетлеринде нәзерде тутылған ҳәкимшилик ҳуқықбузарлықларды ислеген шахслар тәрепинен ҳәкимшилик қамақты өтеў принциплерин ҳәм тәртибин беккемлеп қойыўдан ибарат. Нызамда ҳәкимшилик қамаққа алынған шахслардың ҳуқықый ҳалаты, сондай-ақ, оларда басқа да шахслардың ҳуқықларына, еркинликлерине және нызамлы мәплерине, жәмийетлик ҳәм мәмлекетлик мәплерге ҳүрмет пенен қатнаста болыў руўхын қәлиплестириўге қаратылған илажлар белгилеп берилмекте.

Ҳәкимшилик қамаққа алынған шахсларды қабыл етиў, орналастырыў ҳәм сақлаў, оларды материаллық-турмыслық ҳәм медициналық тәмийинлеў тәртиби белгиленбекте. Арнаўлы қабыллаўхана ҳәкимшилиги ҳәм хызметкерлердиң ҳуқықлары және миннетлемелери, ҳәкимшилик қамаққа алынған шахсларды сақлаў ушын сарыпланатуғын қәрежетлерди өндириў ҳәм оларды мийнетке тартыў тәртиби белгилеп қойылмақта. Соның менен бирге, нызамда ҳәкимшилик қамаққа алынған шахсларды хошаметлеў ҳәм оларға байланыслы турақлы интизамлы жаза илажларын қолланыў тәртиби, сондай-ақ, ҳуқықбузарлықлардың алдын алыўда, арнаўлы қабыллаўхана хызметкерлериниң нызамлы талапларына қарсылық көрсетилгенде, басқа да ҳуқықбузарлықлар жүз бергенде оларға физикалық күш ислетиў ҳәм арнаўлы қуралларды қолланыў шәртлери нәзерде тутылмақта.

Сенаторлардың атап өткениндей, нызамның қабыл етилиўи қамаққа алынған шахслардың ҳуқықлары менен еркинликлерин қорғаў кепилликлерин беккемлеўге, ҳәкимшилик қамақты өтеўде нызам ҳүжжетлери талапларын орынлаўдың бирден-бир әмелиятын тәмийинлеўге, усы салада ишки ислер уйымлары жумысының нәтийжелилигин ҳәм сол уйымлардағы хызметкерлердиң жуўапкершилигин арттырыўға көмеклеседи. Нызам сенаторлар тәрепинен қабыл етилди.

Буннан соң сенаторлар «Исбилермелик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке меншикти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 5-октябрьде қабыл етилген пәрманына муўапық ислеп шығылған «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке меншикти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен Өзбекистан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы нызамын көрип шықты.

Бул нызам жеке меншиктиң қол қатылмаслығын тәмийинлеўдиң исенимли шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый механизмлерин жаратыў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң елимиздиң экономикасындағы ролин арттырыў, исшеңлик орталығын буннан былай да жақсылаў бойынша избе-из илажлардың логикалық даўамы екенлиги атап өтилди.

Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликке көбирек еркинлик бериў ҳәм олардың жумысына мәмлекетлик уйымлардың араласыўын кескин азайтыў, жеке меншик ҳәм исбилерменликтиң раўажланыўына тосқынлық етиўши барлық унамсыз ҳәрекетлерди және шеклеўлерди сапластырыў нызамның тийкарғы мақсети болып табылады.

Соның ишинде, исбилерменлик субъектлери жуўапкершилигиниң және де еркинлестирилиўин тәмийинлеў мақсетинде Жынаят кодексине исбилерменлик жумысы менен шуғылланыўға байланыслы ҳуқықтан айырыў тәризиндеги жазаның тайынланбайтуғынын нәзерде тутатуғын норма киргизилмекте, оған адам өлимине яки басқа да аўыр ақыбетлерге алып келетуғын жағдайлар кирмейди.

Ҳәкимшилик ҳәм жынайый жуўапкершиликтен азат етиў, қаржы-хожалық жумысын әмелге асырыўда биринши мәрте жынаят ислеген исбилерменлик субъектлерине ҳәм олардың хызметкерлерине, егер олар ҳуқықбузарлық анықланған ўақыттан баслап отыз күнлик мүддетте жол қойылған ҳуқықбузарлықты ықтиярлы түрде сапластырған ҳәм (яки) келтирилген материаллық зыянның орнын қаплаған болса, жәриймалар ҳәм қаржы санкциялары (пениядан тысқары) қолланбайтуғыны нәзерде тутылмақта. Буннан тысқары, нызамда нызамсыз исбилерменлик жумысын әмелге асырыў менен байланыслы ҳуқықбузарлықларды биринши мәрте ислеген шахсларды, егер олар салықлар ҳәм басқа да мәжбүрий төлемлер тәризинде мәмлекетке келтирилген зыянның орнын ҳуқықбузарлық анықланған пайыттан баслап отыз күн ишинде ықтиярлы түрде қаплаған, исбилерменлик субъектиниң дизимнен өткерилиўин тәмийинлеген ҳәм руқсат бериўши зәрүр ҳүжжетлерди рәсмийлестирген болса, ҳәкимшилик ҳәм жынайый жуўапкершиликтен азат етиў механизми енгизилмекте.

Сондай-ақ, нызамда исбилерменлик субъектлериниң жумысын, соның ишинде, жынаят ислери бойынша да режеден тысқары тексериўдиң, сондай-ақ, қарсы тексериўдиң барлық түрлерин бийкар етиў нәзерде тутылмақта.

Жынаят-процессуал кодексине киргизилген дүзетиўлер тергеўден алдыңғы тексериўлер ўақтында ҳәм қозғалған жынайый ислер бойынша тексериўлер тайынланыўын ҳәм өткерилиўин процессуаллық жақтан анық тәртипке салыўды нәзерде тутады, соның ишинде, тексериў тайынлаў ушын тийкарларды, тексериўлерди, соның ишинде, исбилерменлик субъектлери тексериўлерин өткериўдиң мүддетлери менен шәртлерин, тексерилип атырған субъектлердиң ҳуқықларын ҳәм миннетлемелерин, сондай-ақ, тексериў өткеретуғын шахсларды белгилеп береди.

Сенаторлардың пикиринше, бул нызамның қабыл етилиўи исбилерменлердиң ҳуқықлары менен нызамлы мәплерин қорғаў саласында әҳмийетли фактор болады, елимиздиң экономикасын турақлы раўажландырыўдың әҳмийетли шәрти сыпатында исбилерменлик жумысын раўажландырыў жолындағы ушырасатуғын ҳәкимшилик ҳәм жасалма тосқынлықларды қатаң түрде сапластырыўға көмеклеседи. Нызам сенаторлар тәрепинен қабыл етилди.

Сенаторлар «Өзбекистан Республикасы прокуратура уйымлары хызметкерлери күнин белгилеў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы нызамын көрип шықты. Сенаторлар 1992-жыл 8-январь күни «Өзбекистан Республикасы прокуратурасы уйымлары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы қабыл етилгенин атап өтти. Ғәрезсизлик жылларында елимизде прокуратура уйымлары тәрепинен нызам үстинлигин тәмийинлеў, пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлерин, жәмийетлик ҳәм мәмлекетлик мәплерди қорғаў, жынаятлардың ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў бағдарында үлкен жумыслар әмелге асырылған.

8-январьды – Прокуратура уйымлары хызметкерлери күни, деп белгилеў олардың статусын, прокуратура уйымлары жумысының нәтийжелилигин буннан былай да арттырыўға, оларды өз хызмет ўазыйпаларын ҳүжданлы түрде орынлаўға, хошаметлеўге көмеклеседи. Нызам сенаторлар тәрепинен мақулланды.

Буннан соң сенаторлар Өзбекистан Республикасының сайланған Президенти Шавкат Мирзиёевтың Өзбекистан Республикасы Конституциясының 24 жыллығына бағышланған салтанатлы мәресимдеги баянатында белгилеп берилген ўазыйпалардан келип шыққан ҳалда Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының халықаралық қатнасықлар, сыртқы экономикалық байланыслар ҳәм шет ел инвестициялары және туризм саласындағы жумысын буннан былай да жетилистириў ҳаққындағы мәселени көрип шықты.

Дүнья көлеминде милий мәплеримизди қорғаў ҳәм алға қойыў бағдарындағы сыртқы сиясий жумысты әмелге асырыў мәселелеринде парламенттиң ролин буннан былай да күшейтиў, халықаралық экономикалық бирге ислесиўди кеңейтиў, елимиздиң регионларына шет ел инвестицияларын ҳәм заманагөй технологияларды тартыў, туризмди раўажландырыў, жер жүзинде елимиздиң абыройын арттырыў, сондай-ақ, усы салада парламентлик қадағалаўды күшейтиў мақсетинде сенаторлар тәрепинен Олий Мажлис Сенаты Баслығының биринши орынбасары лаўазымын енгизиў, оған усы саладағы жумыстың муўапықластырылыўын шөлкемлестириў, бағдарламалардың ҳәм жумыс режелериниң орынланыўын қадағалаў ўазыйпаларын жүклеў ҳаққында қарар қабыл етилди. Усы мақсетте Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Сыртқы сиясат мәселелери комитети Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Халықаралық қатнасықлар, сыртқы экономикалық байланыслар ҳәм шет ел инвестициялары ҳәм туризм мәселелери комитети болып қайта шөлкемлестирилди.

Атап айтқанда, халықаралық қатнасықлар, сыртқы экономикалық байланыслар ҳәм шет ел инвестициялары және туризм саласындағы Өзбекистан Республикасы нызам ҳүжжетлериниң, бағдарламалардың ҳәм режелердиң орайда және орынларда орынланыўының үстинен турақлы парламентлик қадағалаўды әмелге асырыў, сондай-ақ, усы саладағы халықаралық ҳуқық нормаларын миллий нызам ҳүжжетлерине енгизиў, Өзбекистан Республикасының халықаралық абыройын беккемлеў, халықаралық майданда Өзбекистан Республикасының экономикалық мәплерин алға қойыў сыяқлы ўазыйпалар усы комитетке жүкленди.

Бул мәселе бойынша Сенаттың тийисли қарары қабыл етилди.

Сенат ағзалары С.Сафоевты Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Баслығының биринши орынбасары етип сайлаў ҳаққындағы мәселени көрип шықты. Тийисли қарар қабыл етилди.

Буннан соң сенаторлар «Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Сенаты ҳаққында»ғы Конституциялық нызамға, «Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Регламенти ҳаққында»ғы ҳәм «Парламентлик қадағалаў ҳаққында»ғы нызамларға муўапық халықты ҳәм аймақларды тәбийғый техноген қәсийетке ийе айрықша жағдайлардан қорғаў, сондай-ақ, санаат қәўипсизлиги ҳәм радиациялық қәўипсизлик саласындағы нызам ҳүжжетлериниң орынланыўы ҳаққында «Санаатгеокәнтехқадағалаў» мәмлекетлик инспекциясының баслығы Б.Гулямовқа жиберилген парламентлик сораўға берилген жуўапты көрип шықты ҳәм мәлимлеме технологиялары ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министри Х.Мирзахидовқа «Элекрон ҳүкимет» системасын енгизиўге байланыслы нызам ҳүжжетлериниң орынланыўы ҳаққында парламентлик сораў жибериў туўралы қарар қабыл етти.

Соңынан сенаторлар Өзбекистан Республикасының Кувейт Мәмлекетиндеги Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси лаўазымына тайынлаў ҳәм Өзбекистан Республикасының Ҳиндстан Республикасындағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшисин лаўазымынан азат етиў ҳаққындағы мәселелерди көрип шықты.

Жалпы мәжилисте Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ўәкилликлерине тийисли басқа да мәселелер көрип шығылды. Тийисли қарарлар қабыл етилди.

Сенат жалпы мәжилиси даўамында демократиялық жаңаланыўларды, базар реформаларын басқышпа-басқыш тереңлестириўге, мәмлекетлик басқарыў саласында парламентлик ҳәм жәмийетлик қадағалаўды күшейтиўге қаратылған 15 мәселе, соның ишинде, 5 нызам көрип шығылды. Сенаттың сегизинши жалпы мәжилисинде қабыл етилген қарарлар пуқаралардың ҳуқықлары, еркинликлери менен нызамлы мәплериниң исенимли кепилликлерин тәмийинлеў, халықтың турмыс дәрежесин буннан былай да арттырыў, елимизде турақлылықты ҳәм абаданлықты беккемлеў ушын әҳмийетли фактор болатуғыны атап өтилди.

Усының менен Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының сегизинши жалпы мәжилиси өз жумысын жуўмақлады.

 

Өзбекистан Республикасы

Олий Мажлиси Сенатының

Мәлимлеме хызмети 


Sa'ne: 15.12.2016 11:04, 1473 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'