Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


ЖУРНАЛИСТЛЕР ӨЗ-АРА ТӘЖИРИЙБЕ АЛМАСТЫ

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (57 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (57 KB)

Елимизде халық хожалығы тараўларында сырт елли шериклеслер менен өз-ара байланыслар барған сайын раўажланып, бул бағдарда бирге ислесиў илажлары баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары саласында да жақсы жолға қойылған.

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Кәримов усы жылы Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлерине жоллаған қутлықлаўында «елимиздеги ғалаба хабар қуралларының халықаралық мәлимлеме майданына кирип барыўы, дүньяға танылған абырайлы баспалар ҳәм медиакомпаниялар менен нәтийжели дөретиўшилик байланыслар орнатыў, мәлимлеме-коммуникация технологияларын ҳәм шет тиллерди пуқта ийелеў айырықша әҳмийетке ийе болып табылады» деген еди. Ҳәзирги ўақытта усы тараў ўәкиллериниң 700 ге шамаласы шет еллерде маманлығын арттырыўға еристи.

Усы жыл 13-15-декабрь күнлери Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Ферғана ўәлаяты бөлиминиң бир топар журналистлери өз-ара тәжирийбе алмасыў ҳәм Аралбойы регионындағы соңғы жыллары әмелге асырылған унамлы өзгерислерди сәўлелендириў мақсетинде республикамызға сапар етип келди.

Ферғаналы мийманлар Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде болып, оларға Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Хамраев нызам шығарыўшы уйымның хызмети, парламент депутатларының бул бағдарда  алып барып атырған жумыслары ҳаққында кең түрде мағлыўматлар берди. 

Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Ферғана ўәлаяты бөлиминиң баслығы, Өзбекистанға мийнети сиңген журналист М.Обидов басшылығындағы делегация ағзалары Бердақ бабамыздың естелиги алдына гүл шеңберлерин қойды. Буннан соң мийманлар Бердақ атындағы  Қарақалпақ мәмлекетлик университети қарақалпақ филологиясы факультети Журналистика тәлим бағдарында оқып атырған студент жаслар менен ушырасты.

Илажда атап өтилгениндей, Ферғана ўәлаятында 80 басылым, 5 электрон мәлимлеме хызмети жумыс алып барып, ҳәзирги ўақытта олар Россия Федерациясы, Қытай ҳәм Қубла Корея еллериндеги шериклеслери менен байланыслар орнатып, өз-ара тәжирийбе алмасып келмекте. Қарақалпақстанлы журналистлердиң бирге ислесиў шеңберинде ҚМУ студентлери ушын әмелиятларын Ферғана ўәлаятында өтеў бойынша усыныслар билдирилип, мийманларға усы оқыў дәргайының тарийхы, билим бериў процесси ҳаққында кең түрде мағлыўматлар берилди.

Мийманлар пайтахтымызда алып барылып атырған дөретиўшилик жумыслар ҳәм И.В.Савицкий атындағы көркем-өнер музейин барып көрди. Буннан соң «Еркин Қарақалпақстан»-«Вести Каракалпакстана» газеталарының редакцияларында ҳәм Қарақалпақстан телеорайында болып, журналистлер менен өз-ара тәжирийбе алмасты.

Сапар етиў бағдарламасына муўапық, мийманлар әсиримиздиң ири жойбарларынан саналған Үстирт газ-химия комплексинде болып, ол жерлердеги өндирислик процесс пенен жақыннан танысты ҳәм жас қәнигелер менен сәўбетлести. «Uz-Kor-Gas Chemical» қоспа кәрханасы басқармасы баслығының биринши орынбасары Т.Жўраев бул комплекстиң 5 заводтан қуралғаны, яғный Энергия рессурлары менен тәмийинлеў, Газ бөлистириўши, Этилен, Жоқары тығызлықтағы полиэтилен, Полипропилен заводларынан ибарат екени, сондай-ақ, электр энергиясы менен тәмийинлеў, қалта ислеп шығарыў ҳәм таяр өнимлерди қаплаў, полимер өнимлерин сақлаў, оңлаў-механика, темир жол сыяқлы цехлар ислеп турғаны ҳаққында кең түрде мағлыўматлар берди ҳәм комплекстиң жумыс процесси менен жақыннан таныстырды. Тәбийғый қыйын шараятларға қарамастан комплекстиң мүддетинен алдын иске түскени, қәнигелер ушын жаратылған шараятлар, бүгинги күнде қоспа кәрхана тәрепинен ислеп шығарылған өнимлер Қытай, Қубла Корея, Туркия, Латвия, Россия сыяқлы дүньяның бир қатар еллерине экспортқа шығылып атырғаны мийманларда үлкен тәсирлер қалдырды.

15-декабрь күни ферғаналы журналистлер Елликқала районындағы тарийхый естеликлер ҳәм районда алып барылып атырған дөретиўшилик ислер менен танысты ҳәм усы күнниң өзинде республикамыздан қоңыслас Хорезм ўәлаятына жөнеп кетти.

 

ҚҚХА


Sa'ne: 16.12.2016 10:35, 1143 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'