Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

БИРДЕН-БИР ШАҢАРАҚ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

 

Ҳәммемиз ушын әзиз ҳәм муқаддес болған жанажан елимизде ҳәр қыйлы миллет ўәкиллериниң тыныш-татыў жасап, бирден-бир Ўатан түсинигиниң жүреклерде ҳүкимдарлық етип атырғаны ғәрезсизлигимиздиң ҳәм раўажланыўымыздың әҳмийетли тийкары болып хызмет етпекте.

Қарақалпақстан Республикасында да ҳәр қыйлы миллет ҳәм халық ўәкиллери өз-ара аўызбиршиликли, татыў жасап келмекте. t миллий мәдений орай тәрепинен әмелге асырылып атырған жумыслар миллетлераралық татыўлықты буннан былай да беккемлеўде үлкен әҳмийетке ийе болмақта.

Әмиўдәрья районының Әмир Темур атындағы аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы Мүсәпир, Шарбағ, Көкөзек, Атаў, Мийнеткеш аўылларында өзбек, қазақ, қарақалпақ, түркмен, рус, татар, корейс сыяқлы онға шамалас миллет ўәкиллери тыныш-татыўлық, аўызбиршиликли жасамақта.

– Аўылымызда 3 мыңнан аслам халық жасайды, – дейди Әмир Темур атындағы аўыл пуқаралар жыйынының баслығы Айбек Юсупов. – Ҳәр қыйлы миллет ўәкиллери өзлериниң тилин, миллий қәдриятларын, үрп-әдетлерин, мәдениятын ҳәм көркем өнерин қәстерлеп сақлаўы, раўажландырыўы ушын барлық шараят жаратылған. Миллетлераралық татыўлық қуда-қудағайлық, туўысқанлық қатнасықларына байланысып, көплеген шаңарақларда үш-төрт миллет ўәкиллери татыў жасамақта.

– Миллетим корейс, – дейди Шарбағ аўылында жасап атырған 71 жастағы Роза Хван. – Өмирлик жолдасым Мәткәрим Раҳимов пенен еки ул, бир қызды тәрбиялап, үйли-жайлы еттик. Үлкен келиним өзбек миллетинен. 10 ақлықтың әжесимен. 35 жыл улыўма билим бериў мектебинде рус тили ҳәм әдебияты пәнинен сабақ бердим. Аллаға шүкир, аўылымызда жасап атырған ҳәр қыйлы миллет ўәкиллери оғада аўызбиршиликли. Наўрыз ҳәм Ғәрезсизлик байрамларында, халық сейиллеринде және шембиликлерде аўылласлар және де аўызбиршиликли болады. Азат ҳәм абат елимизде барлық миллетлердиң абаданлықта жасаўы, тили ҳәм қәдриятларының раўажланыўы ушын жаратылған кең имканиятлар ушын мәмлекетимизден, Президентимизден миннетдармыз.

Аўыл пуқаралар жыйыны жасларының заманагөй билим алыўы, талантын ҳәм имканиятын жүзеге шығарыўы ушын 3 улыўма билим бериў мектеби, 1 мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде, бир неше спорт майданшасында барлық шараят жаратылған. 8 турмыслық хызмет көрсетиў шақапшасы халыққа үлгили хызмет көрсетпекте.

ӨзА


Sa'ne: 25.01.2017 14:05, 1268 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'