Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Баспасөз конференциясы болып өтти

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (60 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (60 KB)

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде Қарақалпақстан Республикасы аўыл хожалығында әмелге асырылып атырған реформалар жаңалықлар ҳәм иске асырылыўы тийис болған илажларға байланыслы баспасөз конференциясы болып өтти. Баспасөз конференциясын Министрлер Кеңеси Баслығының баспасөз хаткери Е.Қанаатов алып барды, илажға Қарақалпақстан Республикасы аўыл ҳәм суў хожалығы министрлиги қәнигелери, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнасты.

Қәнигелердиң билдириўинше Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 29-декабрьдеги ПҚ-2460-санлы қарарына муўапық республикамызда 2016-2020-жыларда басқышпа-басқыш пахта майданларын кемейтиў, яғный 2020-жылға барып 7000 гектар пахта майданларын қысқартып, орнына баў-бақша, палыз, мийўели интенсив бағлар жаратыў ҳәм жүзимгершиликти раўажландырыў бағдарында көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Сондай-ақ ҳәр гектардан алынатуғын пахта өнимин орташа 26 центнерге жеткериў белиленди. 2017-жылы 1400 гектар пахта майданлары қысқартылып, орнына 264 га баў-бақша, 176 га  палыз, 300 га картошка, 100 га интенсив бағ, 240 га жүзим, 180 га  майлы егин ҳәм 180 га от-жемлик егинлер егиледи.

Республикада шарўашылықты раўажландырыў, халықты арзан гөш-сүт өнимлери менен тәмийинлеў, қусшылықты раўажландырыў мақсетинде Қанлыкөл, Қараөзек, Тахтакөпир районлары басқышпа-басқыш шарўашылыққа, қусшылыққа бейимлестирилген аймақларға айландырылады, бул аймақларда соның менен бирге жоңышқа ҳәм боян тамыр жетистирилип бериледи.

2017-жылда Республикамызда 10 000 гектар майданға жоңышқа егиледи: Қанлыкөлде 2000 га, Қараөзекте 1525 га, Қоңыратта 1570 га, Тахтакөпирде 1057 га, Нөкис районында 1220 га.

Шарўашылық тараўын раўажландырыў бойынша Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен қара мал бас санын көбейтиў, нәсилли маллар алып келиў, ешкишиликти, қусшылықты, балықшылықты, пал ҳәррешиликти раўажландырыў бойынша 519 жойбар тастыйықланып, бул жойбарларды әмелге асырыў ушын 77 млд 954 млн сумлық қаржы ажыратыў нәзерде тутылған. Бул илажларды әмелге асырыў нәтийжесинде 1241 жаңа жумыс орны жаратылып, 552 тн гөш, 624 тн сүт, 37,9 млн дана мәйек, 302 тн балық, 19 тн ҳәррениң палы ислеп шығарылды. Сондай-ақ, жеке үйлерге ҳәр бирине банк кредити есабынан 100 бастан таўық бериў системасы ислеп шығылып, таўық шөжелерин жетистириў бойынша қәнигелестирилген қусшылық комплекслери шөлкемлестириледи.

Өзбекистан Республикасы Министирлер Кабинетиниң 31-январьдағы Республикамызда майлы егинлерди жетистириў көлемлерин көбейтиў ис-илажларына тийкарланып, Министрлер Кеңесиниң 18-февралдағы 72-санлы қарары қабыл етилди. Усы қарар тийкарында Төрткүл, Беруний, Елликқала, Әмиўдәрья, Шымбай, Кегейли ҳәм Хожели районларында 550 гектардан аслам майданға соя өсимлиги егилип, халықты соя майы менен тәмийинлеў жақсыланады.

Жеке шаңарақларға үй қапталындағы участкаларына 1-2 түптен лимон, жаңғақ (ғоза) егиў, әпиўайы ыссыханалар қурып, соннан қосымша дәрамат алыў бойынша бағдарлар белгилеп берилмекте.  Быйылғы жылда дийханларымыздың қол мийнетин жеңиллетиў мақсетинде пахта егилген 50 пайыздан аслам майданларға жабайы шөплерге қарсы гербицитлер қолланыў режелестирилмекте. Жыйын-теримде теримшилердиң қол мийнетин жеңиллестириў мақсетинде Төрткүл, Беруний, Елликкала районларында 26 000 гектардан аслам пахта майданы пахта машиналары жәрдеминде терилиўи нәзерде тутылмақта. Аўыл хожалығы тараўына енгизилетуғын усындай жаңа экономикалық реформалар ҳәм жаңаланыўлар нәтийжесинде халқымыз турмысының буннан былай да  абаданласыўы, азық-аўқат өнимлерине болған талабын қандырыўда ҳәм дүньяда үлкен машқала болып турған азық-аўқат қәўипсизлигиниң алдын алыўда оғада әҳмийетли ўазыйпа болып табылады.

 

Қарақалпақстанда көп тармақлы фермерликти раўажландырыў бағдарында режелестирилген жумыслар ҳаққында

Бүгинги күнде Қарақалпақстан Республикасында жәми 5573 фермер хожалығы болып, соннан:

 •  Пахта-ғәллешилик бағдарында 3697 фермер хожалығы,
 •  Бағшылық бағдарында 539 фермер хожалығы,
 •  Жүзимгершилик бағдарында 9 фермер хожалығы,
 •  Баў-бақша бағдарында 246 фермер хожалығы,
 •  Шарўашылық бағдарында 514 фермер хожалығы,
 •  Овощ-ғәллешилик бағдарында 278 фермер хожалығы,
 •  Тутшылық бағдарында 28 фермер хожалығы,
 •  Қусшылық бағдарында 72 фермер хожалығы,
 •  Балықшылық бағдарында 138 фермер хожалығы,
 •  Пал-ҳәррешилик бағдарында 36 фермер хожалығы,
 •  Нәлшилик бағдарында 7 фермер хожалығы,
 •  Майлы егинлер бағдарында 4 фермер хожалығы
 • Боян тамыр жетистириў бағдарында 5 фермер хожалықлары  ҳәрекет етпекте.

2017-жыл Бағдарламасы бойынша 913 фермер хожалығын көп тармақлы фермер хожалықларына айландырыў режеге киритилип соннан 941 жойбарды әмелге асырыў режелестирилген.

Усы Бағдарламаны орынлаў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы бойынша жәми 42 млрд. 338 млн. сўм қаржы ажыратылыўы, соннан 19 млрд. 720 млн. сўм банк кредити есабынан, 22 млрд. 617 млн. сўм өз қаржысы есабынан ажыратылыўы режелестирилип, 2437  жаңа жумыс орны жаратылыўы нәзерде тутылған.

Бағдарламаға муўапық 2017-жылда 85 фермер хожалығында 156 га майданда интенсив бағлар, 162 фермер хожалығында 230,7 гектар майданда жүзим бағларын жаратыў, 176 фермер хожалығында 3226 бас қарамал бағыў, 90 фермер хожалықта 60 мың 724 бас таўық ҳәм шөжелер, 83 фермер хожалығында 587 мың 750 дана шабақ бағыў, 44 фермер хожалығында 724 палҳәрреси уяларын шөлкемлестириў, 4 фермер хожалығында қуўатлылығы 305 тонна гөш өнимлерин,  5 фермер хожалықта 870 тонна сүт өнимлерин қайта ислеў, 4 фермер хожалықда 240 тонна мийўе палыз өнимлерин қайта ислеў, 7 фермер хожалықта нан ҳәм нан өнимлерин қайта ислеў (кондитер) техникаларын қурыў, музлатқышлар, теплицалар қурыў, сервис хызметлерин жаратыў ҳәм т.б. жойбарларды әмелге асырыў нәзерде тутылған.

Баспасөз конференциясында ғалаба хабар қураллары хызметкерлери өзлерин қызықтырған сораўларға жуўаплар алды.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Мәлимлеме хызмети


Sa'ne: 17.03.2017 09:01, 863 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'