Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Америка Қурама Штатлары Президенти Уллы Мәртебели Мырза Дональд Жон Трампқа

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Ҳүрметли Уллы Мәртебели Президент!

Сизге ҳәм Сизиң тымсалыңызда пүткил Америка халқына жаңаланыў, абаданлық және ояныў пасылы болған Наўрыз байрамы мүнәсибети менен жоллаған шын жүректен шыққан қутлықлаўыңыз ҳәм жақсы тилеклериңиз ушын шын кеўилден миннетдаршылық билдиремен.

Сизиң жеке мүнәсибетиңизди жоқары қәдирлеймен, Өзбекистан Республикасы менен Америка Қурама Штатлары арасындағы ҳәр тәреплеме бирге ислесиўди кеңейтиў ҳәм беккемлеў, атап айтқанда, еллеримиздиң бизнес топарларының жақын байланысларын толық қоллап-қуўатлайман.

Өзбекистан менен Американың стратегиялық шериклик қатнасықларын және де раўажландырыў, әсиресе, регионаллық ҳәм халықаралық тынышлықты және татыўлықты тәмийинлеў бағдарындағы әҳмийетли мәселелер бойынша көз-қарасларымыздың бирдейлиги еллеримиз арасындағы кең қамтылған қатнасықларды избе-из раўажландырыў ушын беккем тийкар болып хызмет ететуғынына исенемен.

Биз әмелге асырып атырған терең және кең көлемли реформаларды жоқары тән алғаныңыз ушын Сизден миннетдарман. Биз пуқаралық жәмийети тийкарларын беккемлеў, базар реформаларын тереңлестириў ҳәм халықтың турмыс дәрежесин түп-тийкарынан арттырыў бойынша таңлаған жолымызды исенимли және избе-из даўам еттиремиз.

Пурсаттан пайдаланып, Сизге, Уллы Мәртебели Президент, беккем денсаўлық ҳәм мәмлекет басшысы сыпатындағы жумысыңызда үлкен табыслар, Америка Қурама Штатлары халқына тынышлық, аўызбиршилик ҳәм абаданлық тилеймен.

Үлкен ҳүрмет пенен,

Шавкат МИРЗИЁЕВ,

Өзбекистан Республикасы Президенти


Sa'ne: 04.04.2017 15:20, 800 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'