Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


ИНСАН МАПЛЕРИН ТАМИЙИНЛЕУДИН АХМИЙЕТЛИ ФАКТОРЫ

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (60 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (60 KB)

Президентимиз Шавкат Мирзиёев елимиз Конституциясы қабыл етилгениниң 24 жыллығына бағышланған салтанатлы мәресимде «Парламентлик ҳәм жәмийетлик қадағалаўдың тәсиршең механизмлерин қәлиплестириў мақсетинде қала ҳәм районларда ҳақыйқый жағдайды үйренип, тийисли басшылардың есабын халық депутатлары жергиликли кеңеслери сессиясында додалаўына киргизиў тәртибин енгизиўди турмыстың өзи талап етпекте» деген пикирге айрықша тоқтап өткен еди.
Президентимиздиң белгилеп берген ўазыйпасы тийкарында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының депутатлары ҳәм Сенат ағзалары жергиликли Кеңес депутатларының қатнасында Қоңырат районында аймақты социаллық-экономикалық раўажландырыў, халықтың турмыс дәрежесин буннан былай да жақсылаў, пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлерин тәмийинлеў бағдарында алып барылып атырған жумысларды үйренип шықты.
 Усы жыл 9-апрель күни Халық депутатлары Қоңырат районлық кеңесиниң жигирмаланшы сессиясы болып өтти. Оған республикамыздан сайланған Олий Мажлис Нызамшылық палатасының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, Сенат ағзалары, министрликлер менен ведомстволардың, ҳуқық қорғаў уйымларының, мәкеме ҳәм кәрханалардың басшылары, исбилерменлер, фермерлер, өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.
Сессияда халықтың турмыс дәрежесин және де жақсылаў, пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлерин тәмийинлеў бойынша алып барылып атырған жумысларды үйрениўдиң жуўмақлары көрип шығылды.
Халықтың елимизде алып барылып атырған реформаларға деген мүнәсибетин анықлаў және оларды ойландырып жүрген мәселелерди шешиўге көмеклесиў мақсетинде райондағы «Елабад», «Алмазар», «Тарақлы», «Әжинияз», «Әдебият», «Қырыққыз», «Хорезм», «Мийнетабат», «Сүўенли», «Үстирт», «Қыпшақ», «Жаслық», «Қарақалпақстан» пуқаралар жыйынларындағы 965 шаңарақта болып, ҳәр бир шаңарақ ағзалары менен сәўбетлесиў алып барылды. Үйрениў барысында халықты ойландырып атырған мәселелер бойынша пикирлери тыңланып, сол жердиң өзинде шешилиўи мүмкин болған бир қатар мәселелер өз шешимин тапты. Ушырасыўларға 2947 пуқара қатнасып, олардың пикир-усыныслары ҳәм мүрәжатлери жазып алынды. Олар тәрепинен көтерилип атырған мәселелер тийкарынан жумыссызлықты, халыққа көрсетилип атырған медициналық хызметттиң сапасын, коммуналлық төлемлер, сондай-ақ, ишимлик суўы менен тәмийинлеўди, саўда ҳәм турмыс хызметин көрсетиўди жақсылаўдан ибарат болды. Үйрениў даўамында 68 мәселе сол жердиң өзинде унамлы шешимин тапты. Жумысқа орналасыў бойынша 67 пуқара мүрәжат етип, соның 52 си районлық бәнтликке көмеклесиў орайы менен биргеликте көрип шығылып, жумысқа орналасыўына жәрдем көрсетилди. 
Райондағы «Жаслық» поселкасындағы Б.Альянов басшылығындағы «Альян» фермер хожалығына «Қишлоққурилишбанк» тәрепинен 500 миллион сумлық, «Тарақлы» мәкан пуқаралар жыйынында жасаўшы пуқара О.Есенқуловқа 7,5 миллион сумлық кредит алыўға жәрдем етилди. 
«Әдебият» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы Бостанлық аўылының пуқараларынан аймақтағы изейкештиң көмилип қалғанлығы себепли халықтың қыйтақ жерлеринде егилген дақыллар зыян көрип атырғаны ҳәм усы мәселени шешип бериў ҳаққында мүрәжат келип түсти. Депутатлар тәрепинен районлық мелиорация бөлимине мүрәжат етилиўи нәтийжесинде бул машқала да сол жердиң өзинде унамлы шешимин тапты. 
Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 2-февральдағы «Мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендияларды төлеў механизмин жетилистириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары талапларына муўапық мәпдар шөлкемлерге пенсиялардың өз ўақтында ҳәм нақлай төлеўдиң әмелге асырылыўын қадағалап барыў тапсырылды. 
Үйрениўлер нәтийжесинде жумысшы топар ерисилген нәтийжелер менен бирге еле шешилиўи тийис болған мәселелер ҳәм халықты ойландырып атырған машқалалар бойынша тийисли уйымлар тәрепинен илажлар ислеп шығыў белгилеп алынды. 
Сессияда ерисилген нәтийжелер менен бир қатарда халықтың социаллық турмысын жақсылаў бойынша шешимин күтип турған машқалалардың да бар екенлигине итибар қаратылды.
Сондай-ақ, барлық тараўларда нызамшылықты тәмийинлеў, ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, кәсип-өнер колледжи питкериўшилерин жумыс пенен тәмийинлеў, инсан ҳуқықлары менен мәплерин қорғаў бағдарындағы жумысларды, сондай-ақ, прокуратура, ишки ислер ҳәм басқа да мәпдар шөлкемлердиң басшыларының халық алдындағы есапларын тыңлаў системасын жетилистириў лазымлығы атап өтилди. 
Онда Халық депутатлары районлық кеңестиң жумысын жетилистириў, депутатлардың сайлаўшылар алдындағы жуўапкершилигин, партия топарларының ҳәм турақлы комиссиялардың инталылығын арттырыў, социаллық-экономикалық тараўлардағы машқалаларды Кеңес мәжилислеринде системалы рәўиште додалап барыў, депутатлық қадағалаўды күшейтиў тийкарғы мәселелер етип белгиленди.
Сессияның жумысына Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Спикери Н.Исмаилов, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасының баслығы Ҳ.Халимов қатнасты ҳәм шығып сөйледи.
Сессияда көрип шығылған мәселелер бойынша тийисли қарар қабыл етилди. 
Қарақалпақстан хабар агентлиги


Sa'ne: 18.04.2017 10:20, 705 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'