Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


«ASPANIMIZ AShIQ, ELIMIZ TINISh BOLSIN!» -102 JASTAG`I TA`JIGU`L APA ALLIYAROVANIN` HA`R KU`NGI TILEGI USI.

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

O`zbekistan Respublikası g`a`rezsizliginin` jigirma altı jıllıq bayramı qarsan`ında elimizdegi 100 jastan asqan bir topar kekseler Prezidentimizdin` pa`rmanına muwapıq «Shuhrat» medalı menen sıylıqlang`an edi. Olardın` arasında Qanlıko`l rayonı «Qosjap» awıl puqaralar jıyını aymag`ındag`ı «Begjap» awılında jasawshı Ta`jigu`l apa Alliyarova da bar.

1915-jılı tuwılg`an anamız bir ul ha`m bir qızdı ta`rbiyalap, olardan 6 aqlıq, 15 shawlıq su`yip otır. Uzaq jıllar awıl xojalıg`ı tarawında miynet etip, o`miri dawamında  bir qatar qıyınshılıqlardı bastan keshirdi. Solay da bolsa, bu`gingi g`a`rezsizlik da`wirindegi xalqımızdın` baxıtlı turmısın, aqlıq-shawlıqlarının` quwanıshlı ku`nlerin ko`rip jasap atırg`anına shu`kirshilik etedi.

Usı mu`na`sibet penen Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` Baslıg`ı M.Erniyazov kekse anamızdın` shan`arag`ında bolıp, g`a`rezsizligimizdin` jigirma altı jıllıq bayramı menen qutlıqladı ha`m «Shuhrat» medalın tapsırdı. Sonday-aq, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi menen Hu`kimeti, rayon ha`kimligi, ja`miyetlik sho`lkemler atınan bahalı sawg`alar tapsırıldı.

O`z gezeginde Ta`jigu`l apa bunday itibarı ha`m g`amqorlıg`ı  ushın Prezidentimizge, respublikamız basshılarına minnetdarshılıq bildirdi. Aspanımız ashıq, elimizge tınıshlıq, xalqımızg`a uzaq ja`ne baxıtlı o`mir tiledi.

Ilajg`a Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` komitet baslıg`ı S.Turmanov, rayon ha`kimi M.Qosnazarov qatnastı.

D.ABIBULLAEV,

Qaraqalpaqstan xabar agentliginin` xabarshısı.


Sa'ne: 31.08.2017 09:08, 848 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'