Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


MA`JBU`RIY ORINLAW BYuROSINA 17 DANA ZAMANAGO`Y XIZMET AVTOMAShINALARI TAPSIRILDI

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

11-centyabr` ku`ni paytaxtımızdag`ı «Jaslar orayı» imaratı janındag`ı maydanda Ma`jbu`riy orınlaw byurosı Qaraqalpaqstan Respublikası basqarması, onın` qalalıq, rayonlıq bo`limlerine 17 zamanago`y jan`a markadag`ı «Kaptiva» ha`m «Neksiya» arnawlı xızmet avtomashinaların tapsırıw ma`resimi bolıp o`tti.

Onda atap o`tilgenindey, Prezidentimizdin` qararına tiykarlanıp sho`lkemlestirilgen Ma`jbu`riy orınlaw byurosının` Qaraqalpaqstan Respublikası basqarması, onın` qalalıq, rayonlıq bo`limleri ta`repinen qısqa waqıt ishinde kadrlar rezervin ta`rtiplestiriw, maman qa`nigelerdi jumıs penen ta`miyinlew, ta`biyg`ıy gaz, elektr energiyası boyınsha qarızdarlıqtı o`ndiriw, sud hu`jjetleri menen basqa da uyımlardın` hu`jjetlerinin` orınlanıwı bag`darında bir qansha jumıslar a`melge asırıldı. Tek g`ana usı jıldın` avgust  ayında elektr energiya ushın 24,1 milliard sumlıq (reje 101 protsentke), ta`biyg`ıy gaz ushın 54,1 milliard sumlıq (reje 138 protsentke) ha`m basqa da uyımlardın` hu`jjetlerin orınlaw tarawında  565,8 milliard sumlıq orınlaw hu`jjetlerinin` a`melde o`ndiriliwine erisildi.

– Joqarı ko`rsetkishler menen jumıs alıp barıp atırg`an ma`jbu`riy orınlaw byurosı zamanago`y imarat, komp`yuter texnikaları, mebel`ler menen ta`miyinlendi. Onın`  jumısın bunnan bılay da qollap-quwatlaw ha`m sapasın arttırıw maqsetinde Qaraqalpaqstan Respublikası basqarması ha`m qalalıq, rayonlıq bo`limlerine «Kaptiva» ha`m «Neksiya» arnawlı xızmet avtotransport quralları menen ta`miyinlenip atır, – deydi Ma`jbu`riy orınlaw byurosı Qaraqalpaqstan Respublikası basqarmasının` baslıg`ı J.Ermashov. – Bunday sharayatlardın` jaratılıwı jumıs na`tiyjeliligin arttırıwdın` a`hmiyetli faktorı bolıp tabıladı.

Saltanatlı ma`resimde Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` Baslıg`ı M.Erniyazov ha`m Qaraqalpaqstan Respublikası Prokurorı E.Tadjiev shıg`ıp so`yledi.

 

 M.IGILIKOVA,

 Qaraqalpaqstan  xabar agentligi

 

Sa'ne: 13.09.2017 16:21, 890 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'