Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


NO`KISTE ISHKI ISLER MINISTRLIGININ` AKADEMIYALIQ LITSEYI ASHILDI

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Jaqında No`kis qalasında Ishki isler ministrliginin` akademiyalıq litseyinin` ashılıw ma`resimi bolıp o`tti.

Bul litseydin` oqıw-metodikalıq protsesin muwapıqlastırıw, olarg`a a`meliy ha`m ma`limleme-resurs orayları arqalı ja`rdem beriw O`zbekistan Respublikası Ishki isler ministrliginin` Akademiyası ta`repinen a`melge asırıladı. Usıg`an baylanıslı bul jerde Akademiyalıq litseyler menen islesiw bo`limi sho`lkemlestirildi.

 

Sonday-aq, 2020-2021-oqıw jılınan baslap ishki isler ministrligi Akademiyasının` ku`ndizgi bo`limine qabıl etiw tek g`ana usı akademiyalıq litseyler, a`skeriy akademiyalıq litsey pitkeriwshileri, sonday-aq, ishki isler uyımları xızmetkerleri quramınan a`melge asırıladı. Sonday-aq, bul litseydi pitkeriwshilerge O`zbekistan Respublikası Ishki isler ministrliginin` basqa da oqıw orınlarına oqıwg`a kiriwde jen`illikler beriw belgilengen.

Prezidentimizdin` usı jıl 16-avgusttag`ı «Ishki isler uyımları xızmetkerlerin tayarlaw, qayta tayarlaw ha`m mamanlıg`ın arttırıw sistemasın tu`p-tiykarınan jetilistiriw ilajları haqqında»g`ı qararı litseydin` ashılıwına huqıqıy tiykar sanaladı.

Prezident qararına muwapıq ha`zirgi waqıtta ishki isler tarawı xızmetkerleri ushın za`ru`r bolg`an da`slepki ka`siplik bilim beriw, joqarı ruwxıy-ag`artıwshılıq ha`m Watang`a sadıqlıq pazıyletlerin qa`liplestiriw, Ishki isler ministrliginin` joqarı oqıw orınlarına kiriw ushın talabanlardı maqsetli tayarlaw boyınsha ta`rtipti engiziw maqsetinde ma`mleketimizdegi eki ka`sip-o`ner kolledji ha`m on eki akademiyalıq litsey tiykarında ha`r bir regionda birewden, ja`mi ishki isler ministrliginin` on to`rt akademiyalıq litseyi sho`lkemlestirildi.

 

N.REYPNAZAROV,

Qaraqalpaqstan xabar agentliginin` xabarshısı

 


Sa'ne: 13.09.2017 16:26, 955 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'