Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarları

Zaytov Ziyawatdin Imamatdinovich

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken’esi Baslıg’ının’ ha’kimshilik ma’seleler, 

huqıqtı qorg’aw organları iskerligin muwapıqlastırıw, o’zin o’zi basqarıw organları ha’m

 jaslar siyasatı boyınsha birinshi orınbasarı

 

Embergenov Jen’isbay Sag’ınbaevich

Qarqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken’esi Baslıg’ının’ Kapital qurılıs, 

kommunikaciyalar, kommunal xojalıq ha’m basqa abadanlastırıw 

ma’seleleri boyınsha orınbasarı

 

 

Sadiqov Maxmud Saidaxmedovich

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken’esinin’ ekonomikalıq ha’m sociallıq rawajlanıw,

 xızmet ko’rsetiw tarawı ha’m isbilermenlik ma’seleleri boyınsha orınbasarı

 

 

Xojametov Sabır Jabbarbergenovich

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken’esi Baslıg’ının’ awıl xojalıq ha’m suw 

xojalıg’ı ma’seleleri boyınsha orınbasarı

 

 

 

Ibragimova Zuxra A’metova 

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken’esi Baslıg’ının’ orınbasarı - qatın qızlar komiteti baslıg’ı

 

 

A’lewov Ma’xset Sharibaevich

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken’esi Baslıg’ının’ ja’ma’a’t uyımları

 ha’m diniy uyımlar menen baylanıslar boyınsha orınbasarı


Ko'rip shi'g'i'ldi': 7358