Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (60 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (60 KB)

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarları

Sadiqov
Maxmud
Saidaxmedovich

Qaraqalpoqistan Respublikasi Ministrler Ken'esi balsig'inin' ekonomika ha'm isbilermenlik ma'seleleri boyinsha birinshi orinbasari

 Manzil:  No'kis qalasi  G'aresizlik ko'shesi 50 u'y
 Telefon:  0 (361) 2224891
 E-xat:

 krk@exat.uz

 E-mail:  info@sovminrk.gov.uz
 Qabil
 ku'nleri:
Pa'yshenbi, saat 10:00 - 12:00
 

batafsil →

 

Nagmetov
Sabur
Idrisovich

Qaraqalpoqistan Respublikasi Ministrler Ken'esi balsig'inin' sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis kommunikatsialar ha'm kommunal xojalig'i ma'seleleri boyinsha orinbasari

 Manzil:  No'kis qalasi  G'aresizlik ko'shesi 50 u'y
 Telefon:  0 (361) 2221505
 E-xat:

 krk@exat.uz

 E-mail:  info@sovminrk.gov.uz
 Qabil
 ku'nleri:
 Juma, saat 10:00 - 12:00
 

batafsil →

 

Jumanov
 Muratbay Arepbaevich

Qaraqalpoqistan Respublikasi Ministrler Ken'esi balsig'inin'jaslar siyasati, sotsialliq rawajlandiriw ha'm ma'nawiy-ag'artiwshiliq isleri boyinsha orinbosari

 Manzil:  No'kis qalasi  G'aresizlik ko'sehi 50 u'y
 Telefon:  0 (361) 2225906
 E-xat:

 krk@exat.uz

 E-mail:  info@sovminrk.gov.uz
 Qabil
 ku'nleri:
Siyshenbi,saat 10;00 12:00

batafsil →

 

Xojametov
Sabır
Jabbarbergenovich

Qaraqalpoqistan Respublikasi Ministrler Ken'esi balsig'inin' awil ha'm suw xojalig'i ma'seleleri boyinsha orinbasari

 Manzil:  No'kis qalasi  G'aresizlik ko'sehi 50 u'y
 Telefon:  0 (361) 2224600
 E-xat:

 krk@exat.uz

 E-mail:  info@sovminrk.gov.uz
 Qabil
 ku'nleri:
Payshenbi,saat 10;00 12:00

batafsil →

 

Ibragimova
Zuxra
A’metova

Qaraqalpoqistan Respublikasi Ministrler Ken'esi balsig'inin' orinbasari - hayal-qizlar baslig'i

 Manzil:  No'kis qalasi  G'aresizlik ko'sehi 50 u'y
 Telefon:  0 (361) 2220516
 E-xat:

 krk@exat.uz

 E-mail:  info@sovminrk.gov.uz
 Qabil
 ku'nleri:
Sarshenbi,saat 10;00 12:00

batafsil →

 

A’lewov
Ma’xset
Sharibaevich

Qaraqalpoqistan Respublikasi Ministrler Ken'esi balsig'inin' ja'miyetlik sho'lkemler ha'm diniy sho'lkemler menen baylanislar boyinsha orinbasari

 Manzil:  No'kis qalasi  G'aresizlik ko'sehi 50 u'y
 Telefon:  0 (361) 2220551
 E-xat:

 krk@exat.uz

 E-mail:  info@sovminrk.gov.uz
 Qabil
 ku'nleri:
Sarshenbi,saat 10;00 12:00

batafsil →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 9616