O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining Qoraqalpog’iston Respublikasi hududiy boshqarmasi

Aymaqli’q basqarmani’n’ tiykarg’i’ wazi’ypalari’:

  • Aymaqlarda baylani’s, ma’limlemelestiriw ha’m telekommunikaciya texnologiyalari’n rawajlandi’ri’w dasturinin’ a’melge asi’ri’li’wi’n analizleu, licenziya kelisimlerge tiyisli talap ha’m sha’rtlerin a’melge asi’ri’w, radiochastotadan paydalani’wdi’ sho’lkemlestiriw, ma’limleme ha’m pochta qawpsizligin islep shi’g’i’w;
  • Wori’nlarda ma’mleket worganlari’na ma’mleket ma’limleme resurslari’, mag’li’wamtlar bazasi’ ha’m ma’limleme dizimlerin jarati’li’wi’ ha’mde yengiziwin sho’lkemlestiriw;
  • Wori’nlarda ma’mleket worganlari’nda Milliy ma’limleme dizimi ha’m «Elektron xu’kimet» platformasi’n’ qaliplestiriw ha’m rawajlani’wdi’ sho’lkemlestiriw;
  • Wori’nlarda ma’mleket worganlari’nda interaktiv ma’mleket xi’zmetleri ha’m ma’limleme diziminen paydalani’wda yerisip ati’rg’an natijelerdi asi’ri’w haqqi’nda is-ilajlar ha’m ma’qsetli analiz islep shi’g’i’w;
  • Wori’nlarda si’patli’ ha’m basekilikti, milliy programmali’q dasturler quralari’n islep shi’g’i’li’wi’n ta’miynlew, ma’limleme resurlari’, ma’limleme dizimleri ha’m programmali’q dasturler quralari’n islep shi’g’ari’w, xi’zmetler bazari’n rawajlandi’ri’wdi’ ta’minlew
  • Biznes wortali’g’i’nda ha’m islep shi’g’ari’wda, wo’nimler ha’m xi’zmetler, resurlardi’ rejelestiriw, tuti’ni’wshi’ ha’m jetkizip beriwshiler menen woz-ara baylani’slari’, yesap-qitap, texnik xi’zmet ko’rsetiw ha’m ta’miynlew, si’patli’ ha’m profesionallar menen islesiwin qadag’alaw ushi’n zamanag’oy avtomatlasti’ri’lg’an qadag’alaw dizimlerin yengiziwdi sho’lkemlestiriw;

Kolanov Kurmangali Moldagalievich

Basqarma basli’g’i’

Telefon: (+998 61 2) 22-14-41 Faks: 22-14-51
Qabul ku’nleri: yekinshi ku’n saat 14:00 - 16:00, tortinshi ku’n saat 10:00 - 12:00
Elektron pochta: k.kolanov@ccitt.uz,    depnukus@ccitt.uz
E-xat: k.kolanov@exat.uz

rsquo;ari


Ko'rip shi'g'i'ldi': 8528