«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (jan’a redakciyada)


Ko'rip shi'g'i'ldi': 7416