Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (50 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (50 KB)

«Jeke turaq jay iyelerinin’ sheriklikleri haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2745

Betler