«Juwapkershiligi sheklengen ha’m qosi’msha juwapkershilikli ja’miyetlyer haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (II-yari’m)


Ko'rip shi'g'i'ldi': 6307