«Si’rt yel investorlari’ huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’


Ko'rip shi'g'i'ldi': 6686