Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (62 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (62 KB)

Bos jumi’s wori’nlar

Коракалпогистон Республикасида куп учрайдиган касб ва мутахассисликлар буйича 2014 йил 1- июл холатига маълумот 

№  Касблар ва лавозимлар номи Буш иш уринлари сони Нукус Амударё Беруний Канликул Кораузяк Кегейли Кунгрот Муйнок Нукуст. Тахтакупир Турткул Хужайли Чимбой Шуманай Элликкаъла
  1. Мутахассислар ва хизматчилар                                
1 Укутувчи, педагог 357 6 37 20 6 6 24 44 24 21 7 80 51 15 1 15
2 Мухандис, бош мухандис 28 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 2 0 4 9
3 Шифокор, бош шифокор 326 86 11 0 26 21 32 2 14 15 50 5 35 6 13 10
4 Хамшира, бош хамшира, доя 18 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 2 10
5 Хисобчи, бош хисобчи 32 5 1 2 0 1 4 0 0 1 1 2 4 1 5 5
6 Иктисодчи, бош иктисодчи, банк ходими 71 18 4 0 1 5 1 4 1 3 5 5 5 5 3 11
7 Уста, хончи уста 25 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 9
8 Механик, бош механик 19 0 1 0 0 0 1 7 0 2 0 0 0 0 0 8
9 Мутахассис, бош мутахассис 28 12 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 9
10 Кичик ёки катта илмий ходим 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 Тарбиячи, кутубхоначи 26 0 1 0 0 0 1 4 0 2 0 2 4 1 1 10
12 Булим, булим бошлиги 23 0 2 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 2 10
13 Лаборант, лаборант мудири 27 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 9
14 Хукукшунос 19 0 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 2 4
15 ЭХМ оператори 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
16 Котиба 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 Назоратчи 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 Бошкалар 202 25 4 6 1 1 22 25 13 1 3 10 6 2 3 80
  Жами: 1241 163 65 30 37 38 86 125 54 50 68 109 114 35 37 230
  2.Ишчилар                                
1 Тикувчи-бичувчи 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2 Сувакчи-буёкчи, том ёпувчи 77 0 0 10 0 0 0 60 0 0 0 0 1 0 0 6
3 Тикувчи, йигирувчи 64 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4
4 Электрик-газ пайвандловчи 23 4 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 4
5 Хайдовчи 39 10 4 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 6
6 Гишт терувчи 66 4 15 25 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7
7 Фаррош 13 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 6
8 Кран машинисти, бульдозерчи 31 2 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 14 0 0 6
9 Бетончи 57 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0   0 0 7
10 Ёгочсоз, дурадгор ва ойна солувчи 59 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1 0 25 3
11 Электрик, электрчилонгар, электромантажчи 36 11 3 1 0 0 1 9 2 2 2 1 0 0 0 4
12 Турли хил кишлок хужалик ишлари 71 0 34 0 0 0 0 15 0 8 0 2 0 0 0 12
13 Чилангар-таъмир, сантехник, аппаратчи 14 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
14 Чилангар механик, пармаловчи 12 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
15 Бошкалар 225 17 6 8 3 0 11 36 1 42 20 13 2 26 4 36
  Жами: 817 50 67 81 3 0 17 252 3 56 22 17 21 27 55 146
  Хаммаси 2058 213 132 111 40 38 103 377 57 106 90 126 135 62 92 376

Ko'rip shi'g'i'ldi': 6885