2010.06.15 – №114/6

«Internet tarmag’i’ndag’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’mleketlik Veb-sayti’na mag’li’wmatlardi’ usi’ni’w ha’m jaylasti’ri’w ta’rtibi haqqi’nda»
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi
QARAR YETEDI:

  1. O’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2009-ji’l 21-apreldegi «Internet tarmag’i’ndag’i’ O’zbekstan Respublikasi’ Ma’mleketlik portali’na mag’li’wmatlardi’ usi’ni’w ha’m jaylasti’ri’w ta’rtibi haqqi’nda»g’i’ 116-sanli’ qarari’ tiykari’nda Internet tarmag’i’ndag’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’mleketlik Veb-sayti’na usi’ni’w ha’m jaylasti’ri’w ushi’n beriletug’i’n mag’li’wmatlardi’n’ dizimi 1-sanli’ qosi’mshag’a muwapi’q tasti’yi’qlansi’n.
  2. Internet tarmag’i’ndag’i’ Ministrler Ken’esinin’ veb-sayti’na 1-sanli’ qosi’mshadag’i’ mag’li’wmatlardi’ jaylasti’ri’w, wolardi’ qabi’l yetiw ha’m u’yrenip shi’g’i’w maqsetinde isshi topar qurami’ 2-sanli’ qosi’mshag’a muwapi’q tasti’yi’qlansi’n.
  3. Tiyisli ministrlikler, vedwomstvalar, sho’lkemler ha’m ka’rxanalar basshi’lari’, qala ha’m rayonlar ha’kimlikleri 1-qosi’mshag’a muwapi’q mag’li’wmatlardi’ isshi toparg’a belgilengen mu’ddetlerde, toli’q ha’m sapali’ yetip beriliwin ta’miyinlesin.
  4. Usi’ qarardi’n’ wori’nlani’wi’n qadag’alap bari’w Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’na ju’klensin.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’
Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’
B. Yangibaev

No’kis qalasi’,
15-iyun 2010-ji’l,
№114/6


Ko'rip shi'g'i'ldi': 7403