Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

A’dillik ministrligi

 
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ A’dillik ministrligi
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ A’dillik ministrligi O’zbekistan Respublikasi’ A’dillik ministrligi qurami’ndag’i’ ma’mleketlik basqari’w organi’ yesaplanadi’. Ma’nzili No’kis qalasi’, To’rtku’l guzari’ nomersiz jay.
Ministrlik ra’smiy veb-sayti’: qoraqalpoq.adliya.uz;
Elektron pochta: qoraqalpoq@minjust.gov.uz;
EXAT: adillik.kr@exat.uz
Telefon: (8-361) 223-15-82 Faks: (8 361) 223-74-60
Qabi’llawxana – 223-15-82
Isenim telefonlari': Isbilermenler huqi’qlari’n qorg’aw bo’limi – 008, 223-71-93;  Insan huqi’qlari’n qorg’aw bo’limi – 223-38-00;  Shartnamali’-huqi’qi’y islerdi qadag’alaw bo’limi – 223-34-00;  Si’rt yel investiciyalari’ ha’m si’rt yel investiciyalari’ qatnasi’ndag’i’ karxanalardi’n’ huqi’qlari’n qorg’aw bo’limi – 223-81-03;  Notariat, advokatura ha’m PHAJ worganlari’ bo’limi – 223-81-27.
Ministrlik basshi’lari’: Sadikov Janabay – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ A’dillik ministri w.w.a.
Qabi’llaw ku’ni: Shiyshembi, saat 900-1200;
 – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ A’dillik ministrinin’ birinshi wori’nbasari’ Qabi’llaw ku’ni: Sa’rshembi, saat 900-1800
Atajanov Alisher Yerpulatovich – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ A’dillik ministri wori’nbasari’ Qabi’llaw ku’ni: Du’yshembi, saat 900-1800

Ko'rip shi'g'i'ldi': 5175