Ko’tere sawdalardi’ a’melge asi’ri’w xi’zmetin licenziyalaw ta’rtibi tuwri’si’nda mag’li’watlar beriw, licenziya ali’w ushi’n arzalardi’ qabi’l yetiwdi sho’lkemlestiriw


Ko'rip shi'g'i'ldi': 9623