Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zamlari’

«Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi haqqida» Qoraqalpog‘iston Respublikasi Qonuni (yangi redaktsiyada)

I-bo’lim. Uli’wma rejeler

1-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Hu’kimeti.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Hu’kimeti-ekonomikani’n’, socialli’q ha’m ruwxi’y salani’n’ na’tiyjeli islewine basshi’li’q yetiwshi, Wo’zbekstan Respublikasi’ ni’zamlari’ni’n’ ha’m Wo’zbekstan Respublikasi’ Woliy Majlisi Palatalari’ sheshimlerinin’, Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidenti pa’rmanlari’ni’n’, qararlari’ni’n’ ha’m biyliklerinin’, Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ qararlari’ni’n’ ha’m biyliklerinin’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’ni’n’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ ha’m woni’n’ Prezidiumi’ni’n’ qararlari’n, basqa da sheshimlerinin’ wori’nlani’wi’n ta’miyinleytug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik ha’kimiyati’ni’n’ joqari’ atqari’wshi’-basqari’wshi’ uyi’mi’ boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ ha’m wo’zi du’zgen xojali’q basqari’w uyi’mlari’ sistemasi’n, sonday-aq respublikani’n’ aymag’i’nda jaylasqan Wo’zbekstan Respublikasi’na bag’i’ni’wshi’ sho’lkemlerdi basqaradi’ ha’m wolardi’n’ wo’z-ara baylani’sli’ jumi’slari’n ta’miyinleydi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’na ha’m usi’ Ni’zamg’a muwapi’q wo’z wa’killiklerine kiretug’i’n, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ qarap shi’g’i’wi’na tiyisli ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w ma’selelerin sheshiwge haqi’li’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ni’zam shi’g’ari’w baslamasi’ huqi’qi’na iye.

2-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jumi’si’ni’n’ tiykarg’i’ principleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi wo’z jumi’si’nda kollegialli’q, demokratiya ha’m ni’zamli’li’q, Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda jasaytug’i’n barli’q milletlerdin’ ma’plerin yesapqa ali’w principlerin basshi’li’qqa aladi’.

3-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ja’miyetlik birlespeler menen wo’z-ara qatnasi’qlari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi wo’zinin’ wa’killigine kiretug’i’n ma’seleler boyi’nsha ja’miyetlik birlespeler menen wo’z-ara baylani’sli’ ha’reket yetedi ha’m wolarg’a ha’rekettegi ni’zamlarg’a muwapi’q za’ru’rli ja’rdem ko’rsetedi.

4-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ diniy sho’lkemler menen qatnasi’qlari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ diniy sho’lkemler menen wo’z-ara qatnasi’qlari’ Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ hu’jdan yerkinligi ha’m diniy sho’lkemler haqqi’ndag’i’ ni’zamlari’ menen belgilenedi.

II-bo’lim. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qurami’ ha’m du’ziliwi

5-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qurami’ ha’m woni’ du’ziw ta’rtibi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi ta’repinen du’ziledi. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qurami’na Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’, woni’n’ wori’nbasarlari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ministrleri, ma’mleketlik komitetlerinin’ basli’qlari’, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q uyi’mlari’ni’n’ basshi’lari’ kiredi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidenti menen kelisip alg’an usi’ni’si’ boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen tayi’nlanadi’ ha’m lawazi’mi’nan bosati’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’, Ministrler Ken’esinin’ ag’zalari’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen, al sessiyalar arali’g’i’nda Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ ta’repinen, keyin ala Joqarg’i’ Ken’estin’ tasti’yi’qlawi’ menen tayi’nlanadi’ ha’m lawazi’mi’nan bosati’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jan’adan saylang’an Joqarg’i’ Ken’es aldi’nda wo’z wa’killiklerin toqtatadi’.

III-bo’lim. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ha’m basqa da ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ menen qatnasi’qlari’

6-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi menen qatnasi’qlari’.
Jan’adan du’zilgen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi wo’z wa’killikleri da’wirinde jumi’s bag’darlamasi’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ qarap shi’g’i’wi’na usi’nadi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ekonomikali’q, socialli’q rawajlani’wi’ni’n’ tiykarg’i’ bag’darlari’n, byudjetinin’ tiykarg’i’ ko’rsetkishlerin islep shi’g’adi’ ha’m wog’an wo’zgerisler kirgizedi, woni’ Joqarg’i’ Ken’estin’ tasti’yi’qlawi’na usi’nadi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi wo’z jumi’si’ haqqi’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi aldi’nda keminde ji’li’na bir ret yesap beredi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ jumi’si’ qanaatlandi’rarsi’zli’q dep tabi’lg’an jag’dayda Joqarg’i’ Ken’es Ministrler Ken’esinin’ qurami’n wo’zgertiw haqqi’nda ma’sele qoyi’wi’ mu’mkin.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ha’m woni’n’ Prezidiumi’ za’ru’rligine qaray Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ayi’ri’m ag’zalari’ni’n’ yesabi’n ti’n’lawi’ mu’mkin.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ag’zalari’ Joqarg’i’ Ken’estin’, woni’n’ prezidiumi’ni’n’ ma’jilislerine, sonday-aq woni’n’ komitetleri menen komissiyalari’ni’n’ ma’jilislerine qatnasi’wg’a haqi’li’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputatlari’ Ministrler Ken’esinin’ yamasa woni’n’ ayi’ri’m ag’zalari’ni’n’ jumi’si’na tiyisli ma’seleler qoyg’an jag’dayda Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ bul ma’seleler boyi’nsha za’ru’rli mag’li’wmatlar ali’wg’a ha’m tu’sinikler beriwge haqi’li’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’ni’n’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’estin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ni’n’ usi’ni’slari’n qarap shi’g’adi’, wolar jo’ninde ilajlar ko’redi. Ministrler Ken’esi islengen ilajlar haqqi’nda Joqarg’i’ Ken’estin’ komitetlerine ha’m komissiyalari’na wo’z-ara kelisilgen mu’ddette xabarlaydi’.

7-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputatlari’ni’n’ komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ talapnamalari’na juwaplar.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ sessiyasi’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Hu’kimetinin’, wog’an qarasli’ ma’mleketlik yamasa xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ jumi’si’na tiyisli ma’sele boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputati’ni’n’, deputatlar topari’ni’n’, komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ talapnamalari’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi yamasa Hu’kimetinin’ ag’zasi’ u’sh ku’nlik mu’ddetten keshiktirmey awi’zsha ya jazba tu’rde juwap beriwi tiyis.

8-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ jergilikli atqari’wshi’ ha’kimiyati’ uyi’mlari’ menen qatnasi’qlari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi wo’z wa’killikleri sheginde:
- aymaqlardi’n’ ekonomikali’q, socialli’q ha’m ma’deniy rawajlani’wi’n ta’miyinlewge baylani’sli’ ma’selelerdi jergilikli atqari’wshi’ ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ jumi’si’na basshi’li’qti’ a’melge asi’radi’;
- Ministrler Ken’esinin’ sheshimin talap yetetug’i’n ma’seleler boyi’nsha qala ha’m rayon ha’kimlerinin’ usi’ni’slari’n qarap shi’g’adi’. Wo’zbekstan Respublikasi’ ni’zamlari’ni’n’, Wo’zbekstan Respublikasi’ Woliy Majlisinin’ sheshimlerinin’, Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidenti pa’rmanlari’ni’n’, qararlari’ni’n’ ha’m biyliklerinin’, Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti qararlari’ni’n’ ha’m biyliklerinin’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’ni’n’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi sheshimlerinin’, Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ ha’m Ministrler Ken’esi aktlerinin’ wori’nlani’wi’n ta’miyinleydi, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ekonomikali’q ha’m socialli’q rawajlani’w bag’darlamasi’ni’n’, ma’mleketlik byudjetinin’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha jergilikli atqari’wshi’ ha’kimiyat basshi’lari’ni’n’ yesaplari’n ti’n’laydi’;
- ministrliklerdin’, ma’mleketlik komitetlerdin’ ha’m basqa da ma’mleketlik, xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ qala ha’m rayon ha’kimleri menen wo’z-ara baylani’sli’ ha’reket yetiwin ta’miyinleydi ha’m bunda payda bolg’an tarti’sli’ ma’selelerdi sheshedi;
- aymaqlardi’ ekonomikali’q ha’m socialli’q jaqtan rawajlandi’ri’wdi’n’ tiykarg’i’ ko’rsetkishlerin tasti’yi’qlaydi’, jergilikli atqari’w ha’kimiyati’ apparati’ni’n’ sani’n ha’m du’zilisin belgileydi;
- rayon, qala ha’kimlerin ha’m wolardi’n’ wori’nbasarlari’n xoshametleydi, sonday-aq wolarg’a intizamli’ shara qollanadi’;
-Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ni’n’, sonday-aq qala ha’m rayon ha’kimlerinin’ aktlerin toqtatadi’ ha’m biykarlaydi’.

IV-bo’lim. Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik uyi’mlari’ menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qatnasi’qlari’

9-statya. Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik uyi’mlari’ menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qatnasi’qlari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’. Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti menen qatnasi’qlari’ «Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ Ministrler Kabineti haqqi’nda»g’i’ Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ni’zami’ menen ta’rtiplestiriledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ekonomikali’q, socialli’q ha’m ma’deniy rawajlani’w ma’selelerin sheshkende Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ministrlikleri, ma’mleketlik komitetleri basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ menen wo’z-ara baylanasli’ ha’reket yetedi, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ aymag’i’nda jaylasqan wolarg’a qarasli’ ka’rxanalardi’n’, sho’lkemlerdin’ ha’m ma’kemelerdin’ xi’zmetin muwapi’qlasti’radi’ ha’m qadag’alaydi’.
Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ Ministrler Kabineti, Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ministrlikleri, ma’mleketlik komitetler, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ku’ndelikli baylani’slari’n ta’miyinlew maqsetinde Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ Ministrler Kabineti jani’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ turaqli’ wa’killigi boladi’.

V-bo’lim. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ tiykarg’i’ wa’killikleri

10-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ekonomikali’q, socialli’q ha’m ma’deniy rawajlandi’ri’w salasi’ndag’i’ tiykarg’i’ wa’killikleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi wo’z wa’killikler sheginde:
-ekonomikali’q, socialli’q ha’m ma’deniy processlerdi basqaradi’, menshiktin’ barli’q tu’rlerin ten’lestiriw ha’m muwapi’qlasti’ri’w, bazar ekonomikasi’ni’n’ huqi’qi’y ta’repin a’melge asi’ri’w tiykari’nda yerkin isbilermenlik ushi’n jag’daylar du’zedi;
-xojali’qti’ ali’p bari’wdi’n’ jan’a tu’rleri-koncernler, konsorciumlar, tarawlar arali’q birlespeler ha’r qi’yli’ associaciyalar ha’m usi’g’an usag’an basqa da sho’lkemler du’ziwge ja’rdem yetedi, xali’q xojali’g’i’ni’n’ ha’m xali’qti’n’ ixtiyajli’qlari’n qanaatlandi’ri’w za’ru’rligine tiykarlani’p, wolardi’n’ jumi’slari’n bag’darlaydi’ ha’m muwapi’qlasti’radi’;
-Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda aqsha ha’m kredit sistemasi’n bekkemlew ila’jlari’n turmi’sqa asi’radi’, socialli’q ta’miyinlew da’rejesinin’ belgilengen kepilliklerin ta’miyinlew boyi’nsha ila’jlardi’ islep shi’g’i’p ha’m a’melge asi’radi’;
-Respublikali’q byudjetti, sonday-aq Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ekonomikali’q ha’m socialli’q rawajlani’wi’ni’n’ za’ru’rli bag’darlari’n islep shi’g’adi’ ha’m wori’nlawdi’ sho’lkemlestiredi;
-Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ basqari’w du’zilisin jetilistiriw, ministrliklerdi, ma’mleketlik komitetlerdi, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’n du’ziw, qayta du’ziw, saplasti’ri’w haqqi’nda usi’ni’slar islep shi’g’adi’;
-ilim ha’m texnikani’ rawajlandi’ri’w, ta’biyiy qorlardi’ qorg’aw, woni’ na’tiyjeli paydalani’w boyi’nsha ilajlardi’ a’melge asi’radi’;
- puqaralardi’n’ socialli’q ha’m huqi’qi’y qorg’ali’wi’n, wolardi’n’ miynet yetiw huqi’qlari’n ta’miyinlew jo’ninde ilajlar ko’redi, socialli’q ta’miyinlew sistemasi’n jetilistiredi;
- den sawli’qti’ saqlaw, xali’q bilimlendiriwi, ma’deniyat salalari’n rawajlandi’ri’w ha’m jetilistiriwdin’ tiykarg’i’ bag’darlari’n belgileydi;
- ma’mleketlik qa’wipsizlikti ta’miyinlew, Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik shegaralari’n, ma’mlekettin’ ma’plerin, ja’miyetlik ta’rtipti qorg’aw, puqaralardi’n’ huqi’qlari’ menen yerkinlerin ta’miyinlew ha’m qorg’aw boyi’nsha ilajlardi’ a’melge asi’ri’wg’a ja’rdemlesedi;
- ta’biyatti’ qorg’aw ilajlari’n birgelikte ju’rgiziw, xali’q arali’q ha’m respublikali’q a’hmiyettegi iri ekologiyali’q bag’darlamalardi’ a’melge asi’ri’w boyi’nsha ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ jumi’si’n birlestiredi, ta’biyiy apatlardi’n’, iri avariyalardi’n’ ha’m bu’lginshiliklerdin’ aqi’betlerin saplasti’ri’w boyi’nsha ilajlar ko’redi;
-Wo’zbekstan Respublikasi’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’na muwapi’q hu’kimetler arali’q sha’rtnamalar ha’m kelisimlerdin’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha ilajlar ko’redi;
-si’rtqi’ ekonomikali’q xi’zmet, ilimiy-texnikali’q ha’m ma’deniy birge islesiw tarawi’nda basshi’li’qti’ a’melge asi’radi’.

11-statya. Ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’na basshi’li’q yetiwdin’ uli’wma ma’seleleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ministrliklerdin’, ma’mleketlik komitetlerdin’, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ xi’zmetlerin muwapi’qlasti’radi’ ha’m bag’darlaydi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ministrlikleri, ma’mleketlik komitetleri, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ haqqi’ndag’i’ Rejeler Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ma’mleketlik byudjettegi ministrliklerdin’, ma’mleketlik komitetlerdin’ ha’m basqa da ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ni’n’ worayli’q apparati’ xi’zmetkerleri sani’ni’n’ shegin ha’m wolardi’ saqlaw ushi’n qarji’lardi’n’ mug’dari’n belgileydi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ministrlerdi, ma’mleketlik komitetlerdin’, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ basshi’lari’n xoshametlewge, sonday-aq wolarg’a intizamli’ shara qollani’wg’a haqi’li’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ministrlerdin’ wori’nbasarlari’n, ma’mleketlik komitetlerdin’ basli’qlari’ni’n’ wori’nbasarlari’n, bas basqarmalardi’n’, basqa da ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ni’n’ basshi’lari’n ha’m wolardi’n’ wori’nbasarlari’n tayi’nlaydi’ ja’ne lawazi’mnan bosatadi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Hu’kimeti ta’repinen du’ziletug’i’n xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ basshi’lari’n, ministrliklerdin’, ma’mleketlik komitetlerdin’ kollegiya ag’zalari’n, ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ basqarma ag’zalari’n tasti’yi’qlaydi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi za’ru’rli jag’daylarda wo’z wa’killiklerine kiretug’i’n ayi’ri’m ma’selelerdi, yeger bul ma’selelerdi sheshiw Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Hu’kimetinin’ ayri’qsha wa’killiklerine ni’zamlar tiykari’nda tiyisli bolmasa, ministrliklerge, ma’mleketlik komitetlerge ha’m wo’zine qarasli’ basqa da uyi’mlarg’a sheshiw ushi’n wo’tkeriwi mu’mkin.

12-statya. Ministrlikler, ma’mleketlik komitetler, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ jumi’si’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qadag’alawi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ministrliklerdin’, ma’mleketlik komitetlerdin’, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ jumi’slari’n qadag’alawdi’ a’melge asi’radi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ministrlikler, ma’mleketlik komitetler, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ aktlerin biykarlaw huqi’qi’na iye.

VI-bo’lim. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ jumi’si’n sho’lkemlestiriw ta’rtibi

13-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’jilislerinde sheshim qabi’l yetiletug’i’n ma’seleler.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’jilislerinde ma’mleketlik basqari’wdi’n’ xojali’q ha’m socialli’q, ma’deniy quri’li’sti’n’ yen’ a’hmiyetli ma’seleleri sheshiledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’jilislerinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ byudjetinin’ joybari’n islep shi’g’i’w, byudjetti wori’nlaw, sonday-aq Qaraqalpaqstan Respublikasi’ hu’kimetinin’ biyligindegi byudjetten ti’s ma’mleketlik qorlardi’ du’ziw ha’m paydalani’w ma’seleleri:
- basqari’w strukturasi’n jetilistiriw ma’seleleri, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ha’m woni’n’ ayi’ri’m aymaqlari’ni’n’ ekonomikali’q, socialli’q ha’m ma’deniy rawajlandi’ri’w bag’darlamalari’ni’n’ joybarlari’;
- ma’mleketlik wobektlerdi menshiklestiriw bag’darlamalari’ni’n’ joybarlari’ ha’m menshiklestiriwden ali’ng’an qarji’lardi’ jumsawdi’n’ tiykarg’i’ bag’darlari’ boyi’nsha usi’ni’slari’;
- ni’zam shi’g’ari’w baslamasi’ ta’rtibinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine usi’ni’latug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’ni’n’ joybarlari’ qaraladi’.

14-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’jilislerin wo’tkeriw ta’rtibi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’jilisleri ji’ldi’n’ ha’r toqsani’nda keminde bir ret wo’tkeriledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’jilislerin Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’, wol joqta woni’n’ tapsi’rmasi’ boyi’nsha wori’nbasarlari’ni’n’ birewi wo’tkeredi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’jilislerin tayarlaw ha’m wo’tkeriw ta’rtibi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Reglamenti menen belgilenedi.

15-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esin Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidentinin’ kelisimi menen Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen tayi’nlanatug’i’n Basli’q basqaradi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ lawazi’mi’ boyi’nsha Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ qurami’na kiredi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’:
1) Hu’kimettin’ jumi’si’na basshi’li’q yetedi ha’m woni’n’ wo’z wa’killiklerin na’tiyjeli a’melge asi’ri’w ushi’n ilajlar qabi’l yetedi;
2) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine, al sessiyalar arali’g’i’ndag’i’ da’wirde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Prezidiumi’na Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’n ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ag’zalari’n tayi’nlaw ha’m lawazi’mi’nan bosati’w haqqi’nda usi’ni’slar beredi;
3) Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’ arasi’nda wazi’ypalardi’ bo’listiredi ha’m keyin ala woni’ Ministrler Ken’esinin’ Prezidiumi’na tasti’yi’qlawg’a usi’nadi’;
4) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine, al woni’n’ sessiyalari’ arali’g’i’ndag’i’ da’wirde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Prezidiumi’na Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ministrliklerin, ma’mleketlik komitetlerin ha’m basqa da ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’n du’ziw ha’m saplasti’ri’w haqqi’nda usi’ni’slar beredi;
5) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’na rayonlar ha’m qalalar ha’kimlerin tayi’nlaw ha’m lawazi’mi’nan bosati’w haqqi’nda usi’ni’slar beredi;
6) Ministrler Ken’esi ha’m woni’n’ Prezidiumi’ni’n’ ma’jilislerine basshi’li’q yetedi;
7) Ministrler Ken’esinin’ jumi’si’nda kollegialli’qti’ ta’miyinleydi;
8) Ministrler Ken’esi ha’m woni’n’ Prezidiumi’ni’n’ ma’jilisinde qarali’wdi’ talap yetpeytug’i’n ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’wi’ni’n’ ayi’ri’m ma’seleleri boyi’nsha sheshimler qabi’l yetedi;
9) wo’z wa’killigi sheginde ni’zam ta’repinen belgilengen basqa da wa’killiklerdi a’melge asi’radi’.

16-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’ bo’listirilgen wazi’ypalar tiykari’nda wo’zi basshi’li’q yetetug’i’n tarawlardag’i’ jumi’slardi’n’ jag’dayi’ ushi’n toli’q juwapkerli boladi’, tiyisli ministrliklerdin’ ma’mleketlik komitetlerdin’, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ni’n’ xi’zmetlerin muwapi’qlasti’radi’ ha’m wolardi’n’ jumi’si’n qadag’alawdi’ a’melge asi’radi’, wolarg’a tapsi’rmalar beredi, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esine kelip tu’sken usi’ni’slardi’, qararlardi’n’ ha’m biyliklerdin’ joybarlari’n qarap shi’g’adi’.

17-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ag’zalari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ag’zalari’:
-o’zlerine tapsi’ri’lg’an jumi’s salasi’ ushi’n juwapkerli boladi’;
-Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ha’m woni’n’ Prezidiumi’ni’n’ ma’jilislerinde ma’selelerdi qarap shi’g’i’wg’a qatnasadi’;
-Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ wa’killiklerine kiretug’i’n ma’selelerdi qarap shi’g’i’w boyi’nsha Ministrler Ken’esine usi’ni’slar beriwi, Ministrler Ken’esinin’ sheshimlerin islep shi’g’i’w haqqi’nda baslama ko’terip shi’g’i’wi’ mu’mkin;
-ka’rxanalarda, ma’kemelerde, sho’lkemlerde, soni’n’ ishinde kooperativlik, ja’miyetlik sho’lkemlerde haqi’ to’lenetug’i’n basqa lawazi’mdi’ iyelewge, isbilermenlik jumi’s penen shug’i’llani’wg’a haqi’li’ yemes.

18-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Prezidiumi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Prezidiumi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ ha’m woni’n’ wori’nbasarlari’ qurami’na Ministrler Ken’esinin’ uyi’mi’ si’pati’nda isleydi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ sheshimi menen Ministrler Ken’esi Prezidiumi’ni’n’ qurami’na Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Hu’kimetinin’ basqa da ag’zalari’ kiriwi mu’mkin.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Prezidiumi’ni’n’ sheshimleri, qararlari’, biylikler ha’m protokolli’q sheshimler tu’rinde shi’g’ari’ladi’.

19-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ turaqli’ ha’m waqi’tsha komissiyalari’, basqa da jumi’sshi’ uyi’mlari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi turaqli’ komissiyalar du’zedi ha’m wolardi’n’ wazi’ypalari’n, minnetlerin ha’m jumi’s ta’rtibin belgileydi.
Ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’wdi’n’ ayi’ri’m ma’seleleri boyi’nsha usi’ni’slar tayarlaw, Ministrler Ken’esi sheshimlerinin’ joybarlari’n islep shi’g’i’w, sonday-aq ministrler Ken’esinin’ ayi’ri’m tapsi’rmalari’n wori’nlaw ushi’n Ministrler Ken’esinin’ waqi’tsha komissiyalari’ ha’m basqa da jumi’sshi’ uyi’mlari’ du’ziliwi mu’mkin.

20-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qararlari’ ha’m biylikleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ha’rekettegi ni’zamlar tiykari’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ pu’tkil aymag’i’nda barli’q uyi’mlardi’n’, ka’rxanalardi’n’, ma’kemelerdin’, sho’lkemlerdin’, lawazi’mli’ adamlardi’n’ ha’m puqaralardi’n’ wori’nlawi’ ushi’n minnetli bolg’an qararlar qabi’l yetedi ha’m biylikler shi’g’aradi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ normativlik yamasa ayri’qsha a’hmiyetke iye sheshimleri Ministrler Ken’esinin’ qararlari’ tu’rinde qabi’l yetiledi.
Tez sheshiliwi za’ru’r bolg’an ha’m basqa da ku’ndelikli ma’seleler boyi’nsha sheshimler Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ biylikleri tu’rinde shi’g’ari’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qararlari’na ha’m biyliklerine Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’, basli’q bolmag’an waqi’tta woni’n’ tapsi’rmasi’ boyi’nsha wori’nbasarlari’ni’n’ birewi qol qoyadi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qararlari’ ha’m biylikleri, yeger bul aktlerde basqa waqi’t na’zerde tuti’lmasa, qol qoyi’lg’an ku’nnen baslap ku’shke yenedi. Ministrler Ken’esi qabi’l yetilgen sheshimlerdin’ wori’nlani’wi’n qadag’alawdi’ tikkeley wo’zi yamasa ministrlikler, ma’mleketlik komitetler, basqa da ma’mleketlik ha’m xojali’q basqari’w uyi’mlari’ arqali’ a’melge asi’radi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ normativlik si’patqa iye bolg’an qararlari’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Hu’kimetinin’ qararlari’ ji’ynag’i’nda, al xali’qqa ken’ ha’m tez bildiriw za’ru’r bolg’anda g’alaba xabar qurallari’ arqali’ ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriledi.

21-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ apparati’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ha’m woni’n’ Prezidiumi’ni’n’ ma’jilislerin, tiyisli sheshimlerinin’ joybarlari’n, tallaw, ma’limleme ha’m basqa da materiallardi’ tayarlawda, sonday-aq Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ Sekretariati’, Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ wori’nbasarlari’ni’n’ Sekretariatlari’ ha’m funkcional bo’limlerdin’ jumi’slari’n muwapi’qlasti’ri’p bari’wdi’ ta’miyinlew, wolardi’n’ jumi’slari’ni’n’ na’tiyjeliligin artti’ri’w ha’m atqari’w ta’rtibin bekkemlew ushi’n Ministrler Ken’esinin’ apparati’ du’ziledi.
Ministrler Ken’esinin’ apparati’na-Apparat Basshi’si’ basshi’li’q yetedi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi apparati’ni’n’ jumi’s ta’rtibi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ta’repinen tasti’yi’qlanatug’i’n Rejege muwapi’q belgilenedi.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 6854