Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (72 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (72 KB)

Qala ha’m rayonlar

No’kis qalasi’ haqqi’nda

No’kis qalasi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ paytaxti’ boli’p, 1932-ji’l sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 0,22 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 0,13 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 295,2 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 1341,8 adamdi’ quraydi’. No’kis, Xojeli, Kegeyli rayonlari’ menen shegaralas.

Qalada 58 ma’ha’lle bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 4753 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 6094 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 268 balag’a ko’beydi.

Qalada 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 4312 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 3363i xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 3363 ka’rxanadan 2721i kishi biznes subektine tiyisli.

Qalada 7 iri sanaat ka’rxanalari’, 11 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

A’miwda’rya rayoni’ haqqi’nda

A’miwda’rya rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ tu’slik shi’g’i’si’nda jaylasqan boli’p, 1957-ji’l 18 fevralda sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 1,02 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 0,61 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 179,1 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 175,6 adamdi’ quraydi’. Xojeli, Qarao’zek ha’m Beruniy rayonlari’ menen shegaralas.

Rayonda 30 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 16 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 119 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 3018 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 3894 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 45 balag’a kemeygen.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 2162 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 1822 si xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 1822 ka’rxanadan 1547 si kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 2 iri sanaat ka’rxanalari’, 5 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Beruniy rayoni’ haqqi’nda

Beruniy rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ tu’slik shi’g’i’si’nda jaylasqan boli’p, 1927-ji’l 3-iyulde sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 3,95 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 2,37 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 170,3 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 43,1 adamdi’ quraydi’. A’miwda’rya, Qarao’zek, Taxtako’pir, Yellikqala ha’m To’rtku’l rayonlari’ menen shegaralas.

Rayonda 23 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 13 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 67 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 3307 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 4152 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 33 balag’a ko’beydi.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 2533 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 1325 i xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 1325 ka’rxanadan 1107 si kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 2 iri sanaat ka’rxanalari’, 3 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Qanli’ko’l rayoni’ haqqi’nda

Qanli’ko’l rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ arqa bati’si’nda jaylasqan boli’p, 1970-ji’l 7 dekabrde sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 0,74 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 0,44 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 46,9 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 63,4 adamdi’ quraydi’. Xojeli, Shomanay, Qon’i’rat, Kegeyli ha’m No’kis rayonlari’ menen shegaralas.

Rayonda 3 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 7 awi’l puqaralar ji’yi’ni’ ha’m 38 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 852 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 1062 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 94 balag’a ko’beydi.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 1240 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 792si xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 792 ka’rxanadan 691 i kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 2 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Qarao’zek rayoni’ haqqi’nda

Qarao’zek rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ arqa shi’g’i’si’nda jaylasqan boli’p, 1975-ji’l 26 sentyabrde sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 5,89 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 3,54 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 49,6 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 8,4 adamdi’ quraydi’. Kegeyli, Shi’mbay, Taxtako’pir, Moynaq, Beruniy, A’miwda’rya ha’m Xojeli rayonlari’ menen shegaralas.

Rayonda 4 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 8 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 105 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 816 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 1038 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 104 balag’a kemeygen.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 1078 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 653si xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 653 ka’rxanadan 542si kishi biznes subektine tiyisli.

 

Kegeyli rayoni’ haqqi’nda

Kegeyli rayoni’ 1928-ji’l 3-sentyabrde sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 2,21 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 1,33 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 84,8 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 38,4 adamdi’ quraydi’.

Rayonda 8 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 9 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 151 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 1539 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 1990 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 56 balag’a ko’beydi.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 1191 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 893si xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 893 ka’rxanadan 757si kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 1 iri sanaat ka’rxanasi’, 2 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Qon’i’rat rayoni’ haqqi’nda

Qon’i’rat rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ arqa bati’si’nda  jaylasqan boli’p, 1964-ji’l 22 fevralda sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 76,0 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 45,62 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 120,1 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 1,6 adamdi’ quraydi’.

Rayonda 21 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 12 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 42 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 2149 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 2735 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda  9 balag’a kemeygen.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 1479 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 1031si xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 1031 ka’rxanadan 837si kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 1 iri sanaat ka’rxanasi’, 5 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Moynaq rayoni’ haqqi’nda

Moynaq rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ arqasi’nda jaylasqan boli’p, 1931-ji’l 19 sentyabrde sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 37,88 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 22,74 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 29,4 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 0,8 adamdi’ quraydi’.

Rayonda 5 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 6 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 21 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 469 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 608 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 21 balag’a ko’beydi.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 279 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 244 i xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 244 ka’rxanadan 173si kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 1 iri sanaat ka’rxanasi’, 2 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

No’kis rayoni’ haqqi’nda

No’kis rayoni’ 1968-ji’l 25 dekabrde sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 0,95 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 0,57 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 44,4 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 46,7 adamdi’ quraydi’.

Rayonda 2 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 6 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 39 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 905 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 1134 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 111 balag’a ko’beydi.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 1518 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 701 i xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 701 ka’rxanadan 588 i kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 3 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Taxtako’pir rayoni’ haqqi’nda

Taxtako’pir rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ arqa shi’g’i’si’nda jaylasqan boli’p, 1965-ji’l 10 fevralda sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 21,12 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 12,68 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 38,7 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 1,8 adamdi’ quraydi’. Yellikqala, Beruniy, Qarao’zek ha’m Moynaq rayonlari’ menen shegaralas.

Rayonda 8 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 8 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 41 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 720 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 911 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 24 balag’a kemeygen.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 735 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 415 i xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 415 ka’rxanadan 306 si’ kishi biznes subektine tiyisli.

 

 

To’rtku’l rayoni’ haqqi’nda

To’rtku’l rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ tu’slik shi’g’i’si’nda jaylasqan boli’p, 1927-ji’l 13 iyulda sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 7,48 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 4,49 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 192,6 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 25,7 adamdi’ quraydi’. Beruniy ha’m Yellikqala rayonlari’ menen shegaralas.

Rayonda 20 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 15 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 86 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 3662 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 4481 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 225 balag’a ko’beydi.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 2592ta ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 1613si xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 1613 ka’rxanadan 1410si kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 3 iri sanaat ka’rxanalari’, 2 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Xojeli rayoni’ haqqi’nda

Xojeli rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ tu’slik bati’si’nda jaylasqan boli’p, 1927-ji’l 03 iyulda sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 0,73 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 0,44 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 183,5 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 251,4 adamdi’ quraydi’. A’miwda’rya, Qarao’zek, Shomanay rayonlari’ ha’m No’kis qalasi’ menen shegaralas.

Rayonda 28 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 10 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 94 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 3103 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 4017 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 49 balag’a ko’beydi.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 1773 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 1328si xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 1328 ka’rxanadan 1025si kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 5 iri sanaat ka’rxanalari’, 5 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Shi’mbay rayoni’ haqqi’nda

Shi’mbay rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ shimolisida jaylasqan boli’p, 1927-ji’l 03 iyulda sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 2,20 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 1,32 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 108,3 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 49,2 adamdi’ quraydi’. Kegeyli, Moynaq ha’m Qarao’zek,  rayonlari’ menen shegaralas.

Rayonda 11 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 11 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 33 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 1955 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 2496 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda -39 balag’a kemeygen.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 1573 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 1040si xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 1040 ka’rxanadan 866si kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 2 iri sanaat ka’rxanalari’, 3 qospa ka’rxanalar xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Shomanay  rayoni’ haqqi’nda

Shomanay  rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ bati’si’nda jaylasqan boli’p, 1967-ji’l 9 yanvarda sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 0,78 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 0,47 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 53,1 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 68,1 adamdi’ quraydi’. Xojeli, Qanli’ko’l ha’m Qon’i’rat rayonlari’ menen shegaralas.

Rayonda 5 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 7 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 108 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 829 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 1035 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 17 balag’a ko’beydi.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 780 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 494 i xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 494 ka’rxanadan 391si kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 1 qospa ka’rxana xi’zmet ko’rsetpekte.

 

Yellikqala  rayoni’ haqqi’nda

Yellikqala  rayoni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ tu’slik shi’g’i’si’nda jaylasqan boli’p, 1977-ji’l 23 martda sho’lkemlestirilgen. Jer maydani’ 5,42 mi’n’ kv km di quraydi’ ha’m respublika aymag’i’ni’n’ 3,25 procentin iyeleydi. Xali’q sani’ 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 140,5 mi’n’ adam, ti’g’i’zli’g’i’ 1 kv km ge 25,9 adamdi’ quraydi’. Beruniy, To’rtku’l ha’m Taxtako’pir rayonlari’ menen shegaralas.

Rayonda 16 ma’ha’lle puqaralar ji’yi’ni’, 13 awi’l puqaralar ji’yi’ni’  ha’m 84 awi’lli’q punktleri bar. 2013-ji’l yanvar-dekabr ayi’nda Xali’qti’n’ ta’biyg’i’y wo’siwi 2889 adamg’a ten’ boldi’. Usi’ da’wirde 3453 bala tuwi’li’p, 2012-ji’l yanvar-dekabr ayi’na qarag’anda 240 balag’a ko’beydi.

Rayonda 2014-ji’l 1 yanvar halati’na 2081 ka’rxana dizimnen wo’tken boli’p, sonnan 1252 si xi’zmet ko’rsetpekte. Xi’zmet ko’rsetip ati’rg’an 1252 ka’rxanadan 1026 si’ kishi biznes subektine tiyisli.

Rayonda 1 iri sanaat ka’rxanasi’, 1 qospa ka’rxana xi’zmet ko’rsetpekte.

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 12027