Jalpi’ aymaqli’q wo’nim islep shi’g’ari’w

2014-ji'l yanvar-martta islep shi'g'ari'lg'an jalpi' aymaqli'q wo'nimnin' (JIWo') nominal bahosi 567,2 mlrd. sumda bahalandi'. Woni'n' real ko'lemi wo‘siw pa'tleri 2013-ji'l yanvar-martqa qarag'anda 108,7 procentti quradi'.

JIWo' islep shig'ariwdi'n' tarawlar booyi'nsha qurami' to'mendegishe bildiriledi:

JIWo' islep shi'g'ariwdi'n' tarawlar boyi'nsha qurami' (uli'wma ko'lemge qarag'anda procent yesabi'nda):

JIWo' islep shi'g'ari'w uli'wma ko'lemnin' 50,5 procenti kishi biznes u'lesine tuwri' keldi ha'm bul ko‘rsetkish 2013-ji'l yanvar-martta 50,2 procentti qurag'an.

Dizimge ali'ng'an xojali'q ju'ritiwshi sub’ektler-yuridikali'q shaxslar mu'lkshilik tu'rleri boyi'nsha to'mendegishe bo'listiriledi:

2014-ji'l 1-yanvar halati'na; uli'wma ko'lemge qarag'anda procent yesabi'nda

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 11081