Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda VII innovaciyali’q ideyalar, texnologiyalar ha’m joybarlar yarmarkasi’ni’n’ aymaqli’q prezentaciyasi’nda Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ B.Yangibaevti’n’ bayanati’

o'zbek tilinde


Ko'rip shi'g'i'ldi': 6638