Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ B.Yangibaevti’n’ A’jiniyaz Qosi’bay uli’ni’n’ tuwi’lg’ani’ni’n’ 190 ji’lli’g’i’na bag‘i’shlang’an qutli’qlaw so‘zi

o'zbek tilinde


Ko'rip shi'g'i'ldi': 6431