Vazirlar Kengashining Raisi, o’rinbosarlari, boshqarma, kotibiyat, guruh hamda bo’limlarning funktsional vazifalari taqsimoti


Ko'rip shi'g'i'ldi': 5245